Hyppää sisältöön

Väyläviraston eettiset pelisäännöt

Väyläviraston eettisissä pelisäännöissä määritellään tunnistetut hyvät toiminta- ja käytöstavat. Ne eivät ole juridisesti sitovia säännöksiä vaan suosituksia hyvästä toimintatavasta, jota noudatamme kaikessa toiminnassamme.

Tavoitteenamme on aina yhteiskunnan ja asiakkaiden etu.

Käytämme meille uskotut määrärahat vastuullisesti.

Arvostamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme.

Emme hyväksy korruptiota missään muodossa.

Toimimme ennakoivasti, avoimesti ja läpinäkyvästi.

Eettisyys näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme.

Tavoitteenamme on aina yhteiskunnan ja asiakkaiden etu

 • Toimivaltamme perustuu meille säädösten kautta annettuihin tehtäviin.
 • Toimimme laadukkaasti, viivytyksettä, puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti.
 • Välitämme Väyläviraston asiantuntijanäkemyksen päättäjien käyttöön läpinäkyvin perusteluin.
 • Edistämme eduskunnan ja hallituksen määrittelemiä tavoitteita.

Käytämme meille uskotut määrärahat vastuullisesti

 • Teemme taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristönäkökohdista kestäviä ratkaisuja.
 • Huolehdimme osaamisestamme, kehitämme toimintaamme ja toimintatapojamme, jotta maassamme on tulevaisuudessakin elinkeinoelämää ja kansalaisia palveleva väyläverkko.

Arvostamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme

 • Toimimme tiiviissä vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa, sillä parhaat ratkaisut saavutetaan hyvällä yhteistyöllä.
 • Kuuntelemme myös vastakkaisia mielipiteitä ja arvostamme vaihtoehtoisia näkemyksiä.
 • Noudatamme sopimuksiamme ja olemme lojaaleja sopimuskumppaneita.

Emme hyväksy korruptiota missään muodossa

 • Varmistamme puolueettomuuteemme erityisesti suorahankintatilanteissa ja vertailuperusteiden asettamisessa.
 • Kieltäydymme esimerkiksi palveluntuottajien tarjoamista lahjoista.
 • Tuomme ajoissa esille mahdolliset sidonnaisuudet.

Toimimme ennakoivasti, avoimesti ja läpinäkyvästi

 • Varmistamme ratkaisujemme pitkäjänteisyyden toimintaympäristön muutosten ennakoimisella.
 • Viestimme toiminnastamme avoimesti.
 • Julkiset asiakirjamme ja tietomme ovat niitä tarvitsevien saatavissa.

Eettisyys näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme

 • Olemme esimerkkejä toisillemme.
 • Kyse on jokapäiväisestä toiminnasta: tervehdimme ja autamme toisiamme, emme peittele virheitämme ja teemme yhteistyötä.
 • Vastuu eettisestä toimintatavasta on kaikilla.
 • Emme hyväksy syrjintää, kiusaamista tai huonoa käytöstä missään tilanteissa.