Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Suonenjoen kaupunki, tekniset palvelut

tekninen johtaja

Kimmo Hälinen

  • 0400 377 761

Mt 16194 ja mt 16196 liittymän parantaminen, Suonenjoki

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Savo

Suonenjoen kaupunki laatii katu- ja rakennussuunnitelmaa maanteiden 16194 ja 16196 liittymän parantamisesta.

  • Yleissuunnittelu liittymävaihtoehdoista (kevät 2019)
  • Katusuunnitelman laatiminen (2021-2022)
  • Suunnitelman hallinnollinen käsittelyn (syksy 2022)

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2019-2022
Yhteistyökumppanit
Suonenjoen kaupunki
Vastuutahot
Pohjois-Savon ELY-keskus
Tavoitteet

Suunnittelutyön tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäksi myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista.

Hankkeen kuvaus

Katu- ja rakennussuunnitelman laatiminen Suonenjoelle Kuopiontien (mt 16194) ja Karttulantien (mt 16196) liittymän parantamisesta.


Nykyinen Kuopiontie–Karttulantie-liittymä parannetaan kiertoliittymäksi. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset kiertoliittymän yhteyteen sijoittuviin jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin. Suunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen maanteiden 16194 ja 16196 suunnittelualueella sijaitsevat tienosat lakkautetaan maanteinä ja tiet siirtyvät Suonenjoen kaupungin omistamiksi ja hallinnoimiksi teiksi.

Suunnittelutyön tavoitteena on parantaa autoilun lisäksi myös kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. 

Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Destia Oy.

Suunnitelmatilanne

Keväällä 2019 yleissuunnitelmavaiheessa on tutkittu liittymävaihtoehtoina porrastettua, tulppa- sekä kiertoliittymää. Liittymässä on ajoittain tasapuolisesti liikennevirtaa kaikista liittymäsuunnista, Liittymässä on sattunut useita onnettomuuksia. Vaihtoehtojen pohjalta on päätetty lähteä edistämään katusuunnitelmaksi kiertoliittymää.

 
Katusuunnitelman arvioitu valmistumisaika on kevät 2022. Suunnitelman hallinnollinen käsittely ja hyväksyminen tapahtuu maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti.

Toteutus

Hanke toteutetaan vuoden 2023 kesällä.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa