Hyppää sisältöön

Lisätietoa

Liikenteen ohjauksen asiantuntija

Tuomas Österman

Liikenteen ohjauksen asiantuntija

Jukka Hopeavuori

Anna palautetta

Liikenneturvallisuutta vaarantavista tai liikennettä selvästi haittaavista vaurioista kannattaa ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (pvm/mpm) 24/7 Muut palautteet ja kysymykset Palauteväylään

Liikennemerkit

Tieliikennelain 2020 myötä keltainen sulkuviiva muuttui valkoiseksi, ja teiden varteen tulee useita uusia liikennemerkkejä 1.6.2020 alkaen. Uusia liikennemerkkejä ovat mm. ajokaistojen yhdistyminen ja vähimmäisnopeus. Lisäksi moniin merkkeihin on tehty teknisiä muutoksia ja niitä on selkeytetty.

Uusien liikennemerkkien siirtymäaika on 10 vuotta. Tämä tarkoittaa, että liikenteessä tulee näkymään useiden vuosien ajan sekä uusia että vanhanmallisia liikennemerkkejä. Keltaiset sulkuviivat muutetaan valkoisiksi hieman lyhyemmällä siirtymäajalla. Sulkuviivojen tuli olla valkoisia viimeistään 31.5.2023.

Etsitkö näitä?

Katso kuvat kaikista liikennemerkeistä

Katso kuvat uusista liikennemerkeistä

Usein kysyttyä uusista liikennemerkeistä

Liikennemerkkien selitteet

Liikennemerkkien selitteet saat näkyviin, kun klikkaat liikennemerkin kuvaa. Selitteet löytyvät myös tieliikennelaista. Tieliikennelakiin voit tutustua Finlexin sivuilla.

Kokonaan uudet merkit

Samaa tarkoittava merkki on voinut olla olemassa jo ennen 1.6.2020, mutta eri kuvalla.

Katso kaikki kokonaan uudet merkit

Varoitusmerkit

Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta.

Katso kaikki varoitusmerkit

Kuva kaikista varoitusmerkeistä.

Etuajo-oikeus ja väistämismerkit

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkeillä osoitetaan väistämisvelvollisuus.

Katso kaikki etuajo-oikeus ja väistämismerkit

Kuva kaikista etuajo-oikeus ja väistämismerkeistä.

Kielto- ja rajoitusmerkit

Kielto- ja rajoitusmerkki kieltää tai rajoittaa tienkäyttäjän toimintaa.

Katso kaikki kielto- ja rajoitusmerkit

Kuva kaikista kielto- ja rajoitusmerkeistä.

Määräysmerkit

Määräysmerkillä määrätään tienkäyttäjä toimimaan merkin osoittamalla tavalla.

Katso kaikki määräysmerkit

Kuva kaikista määräysmerkeistä.

Sääntömerkit

Sääntömerkillä annetaan tienkäyttäjille sääntö tai osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin liittyvää liikennesääntöä sovelletaan.

Katso kaikki sääntömerkit

Kuva kaikista sääntömerkeistä.

Opastusmerkit

Tienkäyttäjän opastusta ja suunnistusta varten käytetään opastusmerkkejä.

Katso kaikki opastusmerkit

Kuva kaikista opastusmerkeistä.

Palvelukohteet

Palvelukohteet-merkit näyttävät tienkäyttäjälle, mistä löytyy erilaisia palveluita, kuten huoltoasemia. 

Katso kaikki palvelukohteet

Kuva palvelukohteiden liikennemerkeistä.

Lisäkilvet

Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jolla selvennetään liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemiseksi taikka vaikutuksen rajoittamiseksi.

Katso kaikki lisäkilvet

Kuva kaikista lisäkilvistä.

Muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit

Katso muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit

Kuva muista liikennemerkeistä.