Hankintaohjelmat

Väylä hankkii palveluntarjoajilta väylien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja asiantuntijapalveluja.

Väylän ja ELY-keskusten L-vastuualueen tulevista hankinnoista ilmoitetaan jo ennen hankintailmoitusvaihetta tälle sivulle kootuissa hankintaohjelmissa. Hankintailmoitukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAsta.

Hankintaohjelmien tarkoituksena on:

  • antaa urakoitsijoille ja konsulteille tietoa tulevista hankintakokonaisuuksista, jotta he voivat suunnitella toimintaansa etukäteen
  • suunnitella toimintaa aiempaa pitkäjänteisemmin
  • edistää urakoiden laskentakuorman tasaista jakautumista tarjouskaudelle.

Hankintaohjelmat julkaistaan kaikkien väylämuotojen (tie, rata, vesiväylä) hankinnoista, ja ne koostetaan hankintakategorioittain. Hankintaohjelmat päivitetään kuukausittain.

Hankintaohjelmat kategorioittain

Sivu päivitetty 14.01.2019