Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Turvallisuusasiantuntija

Marko Tuominen

  • 029 534 3981

Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamatilastot

Rautatietoimintojen turvallisuustilastoilla halutaan luoda kuva turvallisuustilasta ja sen kehittymisestä rautatiejärjestelmässä. Rautateillä sattuneita turvallisuuspoikkeamia on raportoitu systemaattisesti vuodesta 2010 lähtien, myös aiemmin on tehty tilastointia turvallisuusindikaattori –lähtökohdista. Kerättyä turvallisuuspoikkeamatietoa käytetään hyväksi Väyläviraston toiminnan turvallisuustason arvioinnissa, toimenpiteiden valinnassa ja kohdentamisessa.

Turvallisuustiedot 2020

Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2020

Turvallisuustiedot 2019

Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2019

Turvallisuustiedot 2018

Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2018

Turvallisuustiedot 2017

Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2017

Turvallisuustiedot 2016

Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2016

Turvallisuustiedot 2015

Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2015 

Turvallisuustiedot 2014

Rautateiden turvallisuuspoikkeamat - vuosiraportti 2014

Turvallisuustiedot 2013

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2013

Turvallisuustiedot 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012

Turvallisuustiedot 2011

Turvallisuuspoikkeamaraportti 2011

Turvallisuustiedot 2010

Vuosi 2010 Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla