Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulaisten kaupunki

Tekninen johtaja

Markku Ketonen

  • 044 4793 250

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 8377 412

Maantien 786 (Merijärventie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Siltakatu – Takojankatu, Oulainen

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatimassa parantamissuunnitelmaa Merijärventielle (Mt 786) Oulaisten kaupungin alueella. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulaisten kaupungin kanssa.

Suunnitelma sisältää jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelun Merijärventien varteen välillä Siltakatu – Takojankatu, noin 0,7 km matkalla. Suunnitelma sisältää myös uuden Merijärventien ylittävän saarekkeellisen suojatien Takojankadun liittymässä. Lisäksi nykyinen tievalaistus parannetaan ja radan ylittävän sillan pintarakenteet uusitaan. 

Suunnitelman tavoitteena on jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelma valmistuu tammikuussa 2021.
 

Hankkeen suunnittelualue.