Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Oteran Oy

Työmaapäällikkö

Heikki Mäkelä

  • 050 401 7029

Maantien 6456 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä valtatie 4 – Konginkangas, Äänekoski

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien 6456 (Konginkankaantie) varteen välille valtatie 4 – Konginkangas toteutetaan kesän 2023 aikana. Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimii Oteran Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin yhteishanke, ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 1,2 miljoonaa euroa. Hankkeelle on myönnetty valtion vuoden 2022 talousarviossa 500 000 euron rahoitus, jonka ELY-keskus on saanut käyttöönsä hankkeen suunnittelua ja rakentamista varten.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 1,7 kilometrin matkalle välille valtatie 4 - Konginkangas. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan nykyisen maantien itäpuolelle, ja se yhdistyy Konginkankaan taajamassa olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään. Urakkaan sisältyy myös tievalaistuksen rakentaminen uudelle väylälle. Toimenpiteet parantavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

Rakentaminen

Rakentaminen alkaa kesäkuussa puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Kesäkauden aikana tehdään mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, tarvittavat louhinnat, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet ja tievalaistuksen rakenteet. Uusi väylä päällystetään lokakuussa 2023 ja koko urakka valmistuu 20.6.2024 mennessä.

Haitat liikenteelle

Rakentamisen aikana haitat kohdistuvat lähinnä maantielle 6456, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä.

ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla. 

Hankkeen suunnittelusivut