Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Oteran Oy

Työmaapäällikkö

Heikki Mäkelä

  • 050 401 7029

Maantien 6456 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä valtatie 4 – Konginkangas, Äänekoski

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien 6456 (Konginkankaantie) varteen välille valtatie 4 – Konginkangas on valmistunut marraskuussa 2023. Keski-Suomen ELY-keskus toimi hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimi Oteran Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen oli ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin yhteishanke, ja sen kokonaiskustannukset olivat noin 1,0 miljoonaa euroa. Hankkeelle oli myönnetty valtion vuoden 2022 talousarviossa 500 000 euron rahoitus, jonka ELY-keskus oli saanut käyttöönsä hankkeen suunnittelua ja rakentamista varten.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennettiin jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 1,7 kilometrin matkalle välille valtatie 4 - Konginkangas. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennettiin nykyisen maantien itäpuolelle, ja se yhdistyy Konginkankaan taajamassa olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään. Urakkaan sisältyi myös tievalaistuksen rakentaminen uudelle väylälle. Toimenpiteet parantavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

Rakentaminen

Rakentaminen alkoi kesäkuussa puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Kesä- ja syyskauden aikana tehtiin mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, tarvittavat louhinnat, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet ja tievalaistuksen rakenteet. Väylän kerrosrakenteessa hyödynnettiin kierrätysmateriaalina rakeistettua tuhkaa.

Uusi väylä on päällystetty lokakuussa 2023 ja otettu liikenteelle sekä talvihoitoon 17.11.2023 alkaen. Vähäisiä viimeistelytöitä tehdään vielä alkukesän 2024 aikana ja koko urakka valmistuu 20.6.2024 mennessä.

 

Hankkeen suunnittelusivut