Ympäristö

Väylä rakentaa parhaillaan ympäristöjärjestelmäänsä. Väylän ympäristötyötä ohjaa vuonna 2014 hyväksytty Liikenneviraston ympäristötoimintalinja. Säännöllisesti päivitettävä ympäristöohjelma täsmentää ympäristötoimintalinjaa ja ohjaa käytännön ympäristötyötä.

Väylän toiminnan kannalta erityisen merkittäviä ympäristökysymyksiä ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, pohjavesien ja maaperän suojelu, melun ja tärinän hallinta, Itämeren suojelu sekä ilman laatu. Myös luonnon monimuotoisuuden sekä maiseman ja kulttuuriympäristön suojelu, luonnonvarojen kulutus sekä pintavesien suojelu ovat toimintamme vaikutusten kannalta merkittäviä.
reaktionapit
Sivu päivitetty 07.01.2019