Hyppää sisältöön

Ympäristö

Väyläviraston tavoitteena on toimiva, turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä.

Väyläviraston toiminnan kannalta erityisen merkittäviä ympäristökysymyksiä ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, pohjavesien ja maaperän suojelu, melun ja tärinän hallinta, Itämeren suojelu sekä hyvän ilmanlaadun turvaaminen. Myös luonnon monimuotoisuuden sekä maiseman ja kulttuuriympäristön suojelu, luonnonvarojen kulutuksen minimointi sekä pintavesien suojelu ovat toimintamme vaikutusten kannalta merkittäviä.

Väyläviraston ympäristötyötä ohjaa vuonna 2014 hyväksytty Liikenneviraston ympäristötoimintalinja. Säännöllisesti päivitettävä ympäristöohjelma täsmentää ympäristötoimintalinjaa ja ohjaa käytännön ympäristötyötä.