Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Lotta-Maija Salmelin

  • 040 094 1403

Valtatien 26 ja maantien 387 kehittäminen toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja Lappeenrannan välille, toimenpidesuunnitelma 2021

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut yhteistyössä hankealueen sidosryhmien kanssa toimenpidesuunnitelman tieparin Valtatie 26 ja Maantie 387 muodostamasta liikennekäytävästä keväällä 2018 valmistuneen tieverkollisen selvityksen lähtökohtien ja hankkeelle asetettujen suunnitteluperusteiden mukaisesti.

Kartta väylistä.

Toimenpidesuunnitelma on valmistunut helmikuussa 2021. Toimenpidesuunnitelma mahdollistaa tieparin osakohteiden yksityiskohtaisemman jatkosuunnittelun käynnistymisen aikaisintaan vuoden 2021 lopussa.

Toimenpidesuunnitelmaan sisältyvät osakohteet eivät tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. 

Tieparin hankekohteisiin sisältynyt ohituskaistapari Valtatiellä 26 Jokimäen ja Pahalamminmäen kohdalla on toteutettu Väyläviraston perusväylänpidon lisärahoituskohteena kesällä 2018.

Tieparin hankekohteisiin sisältyvä tiesuunnittelukohde vuodelta 2014 "Valtatien 26 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Husula - Myllykylä, Hamina" tullaan päivittämään suunnitteluratkaisun ja hallinnollisen prosessin osalta kevääseen 2022 mennessä.