Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Lotta-Maija Salmelin

  • 040 094 1403

Tieparin Vt 26 ja Mt 387 muodostaman liikennekäytävän toimenpidesuunnitelma, Luumäki, Lappeenranta, Miehikkälä, Virolahti, Hamina ja Kouvola

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii parhaillaan yhteistyössä hankealueen sidosryhmien kanssa toimenpidesuunnitelmaa tieparin Vt 26 ja Mt 387 muodostamasta liikennekäytävästä keväällä 2018 valmistuneen tieverkollisen selvityksen lähtökohtien ja hankkeelle asetettujen suunnitteluperusteiden mukaisesti.

 

Kartta väylistä.

Toimenpidesuunnitelma laadinta käynnistyy kesäkuussa 2019 ja se valmistuu loppusyksystä 2020. Hyväksytty toimenpidesuunnitelma mahdollistaa tieparin osakohteiden yksityiskohtaisemman jatkosuunnittelun käynnistymisen aikaisintaan vuoden 2021 alussa.

Hankkeen tulevat osakohteet eivät tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Tieparin hankekohteisiin sisältynyt ohituskaistapari Vt 26 Jokimäen ja Pahalamminmäen kohdalla on toteutettu Väyläviraston perusväylänpidon lisärahoituskohteena kesällä 2018.

 

Tieverkollinen selvitys Vt 26 ja Mt 387 palvelutasoista, rooleista ja kehittämisestä 2018 (pdf, 2838 kt)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiedote 22.8.2019: Valtatien 26 automaattivalvonnan rakentaminen käynnistyy