Hyppää sisältöön

Purola-Nuppulinna lisäraiteet

Suunnitteilla

Purolan ja Nuppulinnan välille rakennetaan lisäraiteet

Seuraavat työvaiheet

Järvenpään Purolan ja Tuusulan Nuppulinnan välille rakennetaan lisäraiteet, jotka sijoittuvat nykyisten raiteiden molemmille puolille. Lisäraiteet edellyttävät muutoksia myös tiejärjestelyihin, koska nykyiset tulevat jäämään lisäraiteiden alle. Nykyisen radan välittömässä läheisyydessä olevien yksityisteiden rakentaminen Purolan ja Jokelan välillä aloitettiin tammikuussa 2024. 

Rakentamissuunnitelmassa täsmennetään Tyynelän alikulun sijainti

Lisäraiteiden rakentamisen yhteydessä myös Järvenpään Tyynelän alikulkukäytävä uusitaan. Tyynelän alikulku on kulttuurihistoriallisesti arvokas siltakohde radan ensimmäisestä rakentamisvaiheesta. Hyväksytyssä ratasuunnitelmassa Tyynelän alikulku sijaitsee noin 40 metriä nykyistä pohjoisempana. Sillan sijainti tulee tarkentumaan vielä käynnissä olevan ratasuunnitelmamuutoksen myötä. Suunnitelmamuutoksessa arvioidaan, voisiko silta sijaita nykyisellä paikallaan ja sen rakenteita, kuten luonnonkivisiä maatukia säilyttää. Lisäksi ratasuunnitelmamuutoksessa tarkennetaan rata-alueen rajoja, rakentamisen ajaksi tarvittavien alueiden sijaintia ja laajuutta.

Lisäraiteen valmistuttua Järvenpään alueella tehtiin maisemointi- ja viimeistelytöitä radan varrella sekä rakennustöitä Järvenpään asemalla. Aseman seudulle tehtiin alikulkukäytäviä sekä rakennettiin uusi laituri, laiturikatos, bussiterminaali ja liityntäpysäköintipaikkoja. Laiturirakenteita länsireunassa siirrettiin lisäraiteen johdosta lännemmäksi. Myös Järvenpään aseman taksiasema siirtyi asemarakennuksen eteläpuolelle. Lisäksi Järvenpäässä on rakennettu melusuojausta radan molemmin puolin. Meluseinät valmistuivat alkusyksystä 2020.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa