Hyppää sisältöön

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Hyrynsalmi-Pesiökylä, välillä Tuomijoki-Hiidenjoki, ratasuunnitelma; Hyrynsalmi, Suomussalmi

Suunnitelma-alue

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Hyrynsalmi-Pesiökylä, välillä Tuomijoki-Hiidenjoki; Hyrynsalmi, Suomussalmi.

Hankkeessa on tarkoitus parantaa tasoristeysten näkemäalueita ja odotustasanteita sekä turvallisuussyistä poistaa vartioimattomia tasoristeyksiä.

Ratasuunnitelman suunnitelma-alue rajautuu etelässä Hyrynsalmen kunnan alueella Tuomijokeen ja pohjoisessa Suomussalmen kunnan alueella Hiidenjokeen. Suunnitelma-alue sisältää seitsemän tasoristeystä. Suunnitelma-alueen sisältämät tasoristeykset ovat Hyrynkangas II HYS/10, Pihkala HYS/12, Kivijärvi HYS/13, Hallavaara HYS/14, Ronkainen PSK/01, Olkiaho PSK/02 ja Salmivaara PSK/03.

Ajankohtaista

 

 

 

  • Liikenne- ja viestintävirasto on 8.12.2022 päätöksellään TRAFICOM/569556/05.02.03.02/2022 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Hyrynsalmi-Pesiökylä, välillä Tuomijoki-Hiidenjoki, ratasuunnitelma; Hyrynsalmi, Suomussalmi. Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnitelman hyväksymispäätöksestä 19.12.2022. Hyväksymispäätöksen kuulutuksen nähtävilläoloaika on 19.12.2022-25.01.2023.

Ratasuunnittelun vuorovaikutustilaisuudet

Suunnittelija WSP esitteli Suomussalmeen liittyviä suunnitelmaluonnoksia vuorovaikutustilaisuudessa torstaina 16.12.2021:
Aika 16.12.2021 klo 17.00–18.30
Paikka Suomussalmen kunnantalo, Kauppakatu 20, Suomussalmi
 

Suunnittelija WSP esitteli Hyrynsalmen tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyviä suunnitelmaluonnoksia vuorovaikutustilaisuudessa torstaina 13.1.2022:
Aika 13.1.2022 klo 17.00–18.30
Paikka Tapahtuma järjestetään heikentyneen pandemiatilanteen vuoksi pelkästään etätapahtumana.