Hyppää sisältöön

Kupittaa-Turku -ratahankkeen asukastilaisuudet

Kupittaan Turun välille rakennetaan vuosina 2022–2024 uusi sähköistetty kaksoisraide. Lisäksi hankkeessa parannetaan Turun ratapihan toimintoja ja rakennetaan Turun rautatieasemalle kolme uutta laituria. Elokuussa 2022 junaliikenne Helsingistä Turkuun pysäytetään Kupittaalle kahden vuoden ajaksi.  Tälle sivulle päivitetään tiedot ratahankkeen asukastilaisuuksista.

Asukastilaisuus tiistaina 9. elokuuta 2022

Kupittaa–Turku-ratahanke järjesti tiistaina 9. elokuuta klo 17.30–19.00 kaikille avoimen asukastilaisuuden Teams-verkkotilaisuutena.

Tilaisuudessa kerrottiin hankkeen syksyn 2022 töistä. Yleisöllä oli mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä. 

Tilaisuuden esitys (pdf)
 

Asukastilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset

Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta, rakennuttajakonsultit Kimmo Koskinen ja Olli Rantanen Rejlersiltä sekä rakennuttajakonsultti Ossi Peltokangas Arkokselta. Lisäksi kysymyksiin vastasivat liikennekoordinaattori Hannele Vartia, projektipäällikkö Kimmo Väisänen ja talouspäällikkö Suvi Salmela Arkokselta, hankepäällikkö Mika Rajala ja projektijohtaja Antero Mäkilä Turun kaupungilta, työpäällikkö Ville Lonka ja rakennuspäällikkö Sami Immonen GRK.lta, viestinnän projektipäällikkö Minna Kylänpää Valveelta ja viestinnän asiantuntija Elina Äijö VR:ltä. 

Milloin Turun henkilöratapihan ja Kupittaan raiteiden purkaminen alkaa?
Turun henkilöratapihalla puretaan elo–syyskuussa turvalaitteita ja tehdään muita valmistelevia töitä. Kiskoilla kulkee vielä sähköratakalustoa, mikä pitää ottaa huomioon valmistelevien töiden ajoituksessa. 

Tieto liikenteen keskeyttämisestä Kupittaalle tuli myöhässä, vasta lokakuussa 2021. 
Suunnitelmista tiedotettiin heti, kun ne valmistuivat. Tiedotusta tulee jatkuvasti hankkeen verkkosivuille ja Facebook-kanavalle. Lisäksi Kupittaan ja Turun rautatieasemilla on opasteita, oppaita ja kuulutuksia ohjaamassa matkustajia. 

Radan optio ja tuleminen on varmaan pitkään ollut kaavoituksessa, koska toiselle raiteelle on jäänyt selkeästi tilaa. 
Ratasuunnitelmaa alettiin tehdä noin 5 vuotta sitten, ja kaavoitusta on tehty suunnittelutyön rinnalla. Suunnittelu ja kaavoitus ovat mahdollistaneet Kupittaa–Turku-ratahankkeen, mutta hankkeen aikataulut ratkesivat vasta rahoituksen varmistuttua. 

Kupittaalla saapuvan ja lähtevän junan ero on joskus alle kymmenen minuuttia. Kääntyykö kalusto näin lyhyessä ajassa vai odottaako kääntyvä juna Kupittaalla?
Kalusto odottaa Kupittaalla reilun tunnin ennen paluuta Helsinkiin. Häiriötilanteissa voidaan poikkeuksellisesti kääntää saapuva juna välittömästi n. 10 minuutissa takaisin.

Olen huolestunut, riittääkö Kupittaan kolmion pysäköintialueen ja läpikatujen läpäisykyky. 
Järjestelyt on tehty asiantuntijoiden parhaan arvion mukaan. Järjestelyjen sujuvuutta seurataan jatkuvasti, ja muutoksia voidaan tarpeen vaatiessa tehdä. 

Kuinka paljon Kupittaan uudessa liityntäpysäköinnissä on pysäköintipaikkoja Turun päärautatieasemaan verrattuna?
Liityntäpysäköintipaikkoja on Teollisuuskadun varrella 125–130 kappaletta, joten pysäköintipaikkojen määrä lähes kaksinkertaistuu. Seuraamme paikkojen riittävyyttä ja liikennejärjestelyjen sujuvuutta jatkuvasti. 

Onko Kupittaan liityntäpysäköinnin hintataso sama kuin Turun päärautatieasemalla?
Liityntäpysäköinti Teollisuuskadun varrella kuuluu Turun kaupungin kolmanteen maksuvyöhykkeeseen, jolloin pysäköinti maksaa 60 senttiä tunnilta.

Säilyykö Turun päärautatieasema pääteasemana sen jälkeen, kun hanke on valmis?
Turun päärautatieaseman on tarkoitus säilyä pääteasemana hankkeen jälkeen, kunnes rakennetaan uusi matkakeskus, josta tulee pääteasema. Kupittaa–Turku-ratahanke edistää osaltaan Matkakeskus-hanketta, joka toteutuu aikaisintaan vuonna 2029. Väylävirasto on käynnistänyt neuvottelut VR:n ja Turun kaupungin kanssa rautatieaseman järjestelyistä ns. siirtymäkaudelle. Tarvittavat uudet järjestelyt otetaan käyttöön hankkeen jälkeen matkustajalaitureiden siirryttyä uuteen sijaintiinsa kulkuineen Logomon sillalta.

Jääkö Turun päärautatieasema käyttöön niin, että sieltä kävellään Logomon sillalle ja laitureille?
Väylävirasto, Turun kaupunki ja VR käyvät neuvotteluja asemapalveluiden järjestämisestä Kupittaa–Turku-ratahankkeen jälkeen. Tällä hetkellä tavoitteena on ratkaisu, jossa asemapalvelut olisivat Logomon sillan läheisyydessä. Matkakeskuksen toteuduttua bussi- ja junaliikenteen asemapalvelut ovat keskitetysti matkakeskuksessa. 

Pääseekö uusille laiturialueille vain Logomon sillan kautta?
Kun hanke päättyy, uusille asemalaitureille pääsee ainoastaan Logomon sillan kautta. Asemakaavassa on Brahenkadun jatkeena varaus uudelle Brahensillalle, joka mahdollistaa jalankulun ja pyöräilyn. Matkakeskushankkeen hankesuunnittelun kilpailutuksen jälkeen selviää, millainen yhteys matkustajalaitureille on Aninkaistensillan päädystä. Yhteys voidaan toteuttaa joko ratapihan ylittävänä siltana, kansimaisena rakenteena tai mahdollisesti myös alikulkutunnelina.

Perhe lähtee talvella autojunalla Lappiin. Autojuna lastataan klo 20 ja juna lähtee klo 21.30. Missä perhe odottaa tuon ajan tavaroineen ja lapsineen? 
Autojuna-asema on Logomon puolella, mutta juna lähtee Turun päärautatieasemalta. Junaa voi odottaa Turun päärautatieaseman odotustiloissa. Lappiin suuntaavat autojunat lähtevät laiturilta 7, eli asemalle voi kävellä odottamaan junaa ja samalta puolelta ratapihaa nousta junan kyytiin. 

Rakennetaanko tässä hankkeessa Logomon sillalta porrasyhteyksiä ja hissiyhteyksiä ratapihalle vai tehdäänkö nämä vasta Turun matkakeskus -hankkeessa?
Logomon sillan porras- ja hissiyhteyksiä uusille laitureille rakennetaan hankkeessa sitä mukaa, kun uudet laiturialueet valmistuvat.

Pääsekö Logomon sillalta helposti laiturille 7?
Reitti Logomon sillalta laiturille 7 kulkee Ratapihankadun jalankulun ja pyöräilyn väylän kautta. 

Lähtevätkö junat Tampereelle asemarakennuksen vierestä?
Pääsääntöisesti junat Tampereelle lähtevät laiturilta 7. Poikkeustilanteissa junat voivat lähteä Logomon puolelta. 

Siirtyykö autojuna-asema takaisin vanhalle paikalleen töiden jälkeen?
Autojuna-asema siirtyy takaisin ratapihan eteläpuolelle päärautatieaseman läheisyyteen lokakuussa 2023. 

Toimiiko VR:n junalippu bussilippuna Turun päärautatieasemalta Kupittaalle? Miksi Turun ja Kupittaan välille ei järjestetä erillistä bussiyhteyttä? Miten lisääntyneet matkakustannukset korvataan?
Turun päärautatieasemalta pääsee Kupittaalle Fölin normaalin vuoroliikenteen busseissa. VR:n junalippu ei toimi Fölin busseissa bussilippuna. Yhteistä mallia on hahmoteltu: VR ehdotti Fölille mallia, jossa junalippua näyttämällä voisi matkustaa tietyillä Fölin bussilinjoilla, mutta mallin sujuva toteuttaminen käytännössä ei olisi ollut mahdollista. Föli tarjosi lippujaan myyntiin VR:n lipunmyyntikanaviin oman rajapintansa kautta, mutta mallin tekninen toteutus ei olisi ollut mahdollista ajoissa liikenteen keskeyttämiseen mennessä. 

Päädyimme tekemään yhteistyötä viestinnällisesti: VR:n lipunmyyntikanavissa asiakasta ohjataan junalipun oston yhteydessä vr.fi/kupittaa -sivustolle. Tämä on ulkoinen linkki, jossa kerrotaan Fölin busseista 32 ja 42 sekä mahdollisuudesta ostaa bussilippu helposti kyytiin noustessa esimerkiksi lähimaksulla.

Fölin järjestämän normaalin vuoroliikenteen lisäksi VR järjestää erillisen bussikuljetuksen Kupittaalta / Kupittaalle niille matkustajille, joilla on junalippu Turun satamaan tai Turun satamasta. Tähän bussiin pääsee junalipulla, jonka lähtö- tai määräasemana on Turun satama. 

VR:n palvelusta voi ostaa esimerkiksi HSL:n lippuja. Olisi hienoa, jos VR:n ja Fölin teknisiä rajapintoja voisi harkita kehitettävän yhteen sopiviksi ja Fölin lippuja voisi ostaa suoraan VR:n palvelusta myös hankkeen jälkeen. 
VR ja Föli jatkavat keskusteluja ja pyrkivät ratkaisemaan tunnistetun haasteen, jotta lippuyhteistyötä voitaisiin tehdä. Jos toimivan ratkaisu löydetään ja yhteistyömahdollisuuksia avautuu, nykyisiä järjestelyjä voidaan mahdollisuuksien mukaan muuttaa.

Lisätäänkö Fölin bussivuoroja?
Busseja lähtee Kupittaalta Turun päärautatieasemalle ja Turun päärautatieasemalta Kupittaalle noin kymmenen minuutin välein. Ruuhkatunnin aikana välillä kulkee 15 bussia, sillä Varissuon linjojen 32 ja 42 sekä Lemminkäisenkatua pitkin kulkevien linjojen 32A, 61 ja 221 lisäksi kaupunkiliikenteeseen on lisätty pari vuoroa. Koronan vuoksi matkustajien määrä busseissa on vähentynyt merkittävästi. Fölin näkemys on, että busseissa on riittävästi tilaa myös liikenteen keskeyttämisen aikana. Järjestelyjen sujuvuutta seurataan ja jos tarvetta lisävuoroille havaitaan, busseja voidaan lisätä. 

Mikä on Aurajoen ratasillan tilanne tällä hetkellä? 
Aurajoen ratasillan urakkasopimus allekirjoitettiin GRK Infran kanssa tiistaina 9. elokuuta. Aurajoen ratasillan vesilupa on saatu ja vuollejokisimpukat siirretty jokialueelta pois. Tänä syksynä tehdään valmistelevia töitä, ja nykyinen ratasilta puretaan vuoden 2023 alkuun mennessä. Uusi kahden raiteen silta valmistuu vuonna 2024.

Yläjuoksun puolelle ratasillasta katsottuna, asemakaavan mukaiseen sijaintiin, rakennetaan uusi Raunistulan jalankulun ja pyöräilyn silta, joka valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.  Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy Aurajoen yli koko hankkeen ajan joko ratasillalla tai Raunistulan pyöräily- ja jalankulkusillalla.

Mikä hankkeen silloista on haastavin?
Aurajoen ylittävä ratasilta vaatii eniten suunnittelutyötä: työsilta ja uusi silta pitää rakentaa ja vanha ratasilta purkaa. Helsinginkadun ylittävä Nummen alikulkusilta puolestaan tulee aiheuttamaan eniten liikennejärjestelyjä. 

Vesistön ylittävät ratasillat ovat useimmiten tiettömän taipaleen päässä, ja kiertoreitit voivat olla pitkiä. Nyt kun rakennamme kaupungin keskustassa, sillan toiselle puolelle pääsee onneksi nopeammin. Kaupunki- ja taajamaympäristöjen siltoja on myös sujuvaa tehdä sen vuoksi, että siltaa ei tarvitse nostaa sivusta paikoilleen. 

Milloin silloista nähdään havainnekuvia?
Havainnekuvia nähdään todennäköisesti vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Tehdäänkö Hämeensillalta jokeen päin jo olemassa olevalle suojamuurille jotain? Tullaanko tonteille?
Nykyistä meluestettä korotetaan 1–2 metriä ja meluestettä jatketaan Uraputken alikäytävää kohti n. 80 metriä. Pääosin työt tehdään raiteiden puolelta. Nykyisin osa tonttien puista ja oksista kurkottaa suojamuurin yli, joten oksia joudutaan korotuksen yhteydessä katkomaan. Olemme tästä erikseen yhteydessä kiinteistöjen omistajiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Missä vaiheessa tulee lisää tietoa Koulukadun alikulkusillasta ja sataman radasta?
Koulukadun alikulkusillan suunnitelmat on tarkoitus saada vuoden loppuun mennessä valmiiksi. Liikennejärjestelyistä ja kiertoreiteistä tiedotetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Aurajoen sillat, Helsinginkadun ylittävä Nummenkadun alikulkusilta ja Koulukadun alikulkusilta tehdään vuonna 2023. Millaisia liikennejärjestelyjä jalankulkijoille ja pyöräilijöille on tulossa?
Urakoita joudutaan tekemään osittain samaan aikaan, ja liikennejärjestelyjä on luvassa. Huomioimme jalankulkijoita ja pyöräilijöitä parhaamme mukaan muun muassa kiertoreittien suunnittelussa ja töiden ajoittamisessa.

Milloin melusuojaukset rakennetaan Lonttisten alueelle? Miksi niitä ei tehty Lonttisten alueen ratatöiden kanssa samaan aikaan?
Melusuojaukset rakennetaan lähtökohtaisesti vuosina 2023–2024, sillä suojausten rakentaminen on eritelty työvaiheistuksessa kaksoisraiteen rakennustöihin. 

Millaisia suunnitelmia hankkeella on Koulukadun alikulkusillan varalle?
Koulukadun alikulkusillan uusimista suunnitellaan ja uusi silta rakennetaan aikanaan kahdessa osassa. Rakentamisesta ja sen aiheuttamista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. 

Rannikolla savi on pehmeämpää kuin sisämaassa. Miten tämä vaikuttaa rakentamiseen?
Rannikolla rakentamisen olosuhteet ovat haastavammat kuin sisämaassa: Turun seudulla länsirannikon pehmeä savi on noin viisinkertaisesti heikompaa kuin pehmeä savi Tampereen seudulla. Pehmeä savi huomioidaan hankkeen töiden suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Mahtuivatko uudet urakkasopimukset alkuperäiseen budjettiin? 
Uudet urakkasopimukset menivät joitakin miljoonia yli alkuperäisen budjetin. 

Kuinka varmasti budjetti pitää ja mikä on realistinen loppusumma?
Budjetti tullaan todennäköisesti kustannusten nousun vuoksi ylittämään joillakin kymmenillä prosenteilla. Budjetti suunniteltiin ennen koronapandemiaa ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Jos tunnin junaa ei koskaan tule, Kupittaa–Turku-ratahankkeeseen ladataan aika isot panokset. 
Kupittaa–Turku-ratahanke mahdollistaa osaltaan tunnin junan toteutumisen. Jos tunnin junaa ei tule, hanke mahdollistaa sujuvamman liikennöinnin nykyisellä raideyhteydellä.

Hanke on menestynyt rahoitushauissa hyvin, sillä esimerkiksi suunnitteluun on saatu Euroopan unionin CEF-tukea n. 6,2 miljoonaa euroa eli 50 % kustannusarviosta. Kesällä 2022 myös rakentamiselle myönnettiin CEF-tukea noin 20 miljoonaa euroa. Raunistulan jalankulun ja pyöräilyn siltaan on puolestaan saatu Traficomilta noin 3,2 miljoonaa euroa eli noin 50 % kustannusarviosta. 

Mitkä hankkeen työt siirtyvät vuodelle 2025? 
Vuonna 2025 tehdään todennäköisesti Heikkilän alueen töitä, sillä urakoissa edetään Kupittaan alueelta kohti Heikkilää. 

 

Asukastilaisuus 13.6.2022: Vuoden 2022 työt ja Kupittaan aseman järjestelyt 15. elokuuta alkaen

Kupittaa–Turku-ratahanke järjesti maanantaina 13. kesäkuuta klo 17.30–19.00 kaikille avoimen asukastilaisuuden Teams-verkkotilaisuutena.

Tilaisuudessa kerrottiin vuoden 2022 töistä ja Kupittaan aseman järjestelyistä ja niiden vaikutuksista Helsinki–Turku matkustajaliikenteeseen 15. elokuuta 2022 alkaen.

Tilaisuuden esitys (pdf)

Yleisöllä oli mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä. 

Asukastilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset

Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä, kansalaisten asiakkuuden asiantuntija Riitta Tammi ja rataisännöitsijä Martti Uuttu Väylävirastosta sekä rakennuttajakonsultit Olli Rantanen, Kimmo Koskinen, Kari Nieminen, Ossi Peltokangas ja Kari Ojanperä ja ympäristökoordinaattori Henna Piipponen Rejlersiltä. Lisäksi kysymyksiin vastasivat liikennekoordinaattori Hannele Vartia ja projektipäällikkö Kimmo Väisänen Arkokselta, hankepäällikkö Mika Rajala, projektijohtaja Antero Mäkilä ja liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava Turun kaupungilta, pääsuunnittelija Sami Hovi VR:ltä ja suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa Fölistä. 

Millä tavalla hanke näkyy Turussa 15.8. eteenpäin sen lisäksi, että liikenne keskeytyy kahdeksi vuodeksi Kupittaalle?
Junaliikenteen keskeyttäminen Kupittaalle tekee hankkeen työskentelystä turvallisempaa, nopeuttaa rakennustöiden tekemistä ja parantaa rakentamisen laatua, kun töitä voidaan tehdä päiväsaikaan. Lisäksi keskeyttämisestä saadaan säästöjä. Korvaava yhteys Kupittaan ja Turun rautatieasemien välillä järjestetään Fölin bussilinjoilla, joihin pääsee Fölin bussilipuilla. 

Liikenteen keskeyttämisen lisäksi hanke näkyy elokuusta eteenpäin niin, että VR aloittaa bussiliikenteen satamaan asti junalipun ostaneille Joukahaisenkadulta Turun satamaan. Matkustajat pääsevät satamabussilla nykyiselle sataman rautatieasemalle, josta matkustajat pääsevät laivoihin. Samasta paikasta lähtevä bussi kuljettaa matkustajat Kupittaalle. Junaliikenne reitillä Turku satama–Turku–Tampere toimii normaalisti hankkeen aikanakin. 

Järjestelyt on tehty asiantuntijoiden parhaan arvion mukaan. Liikennejärjestelyjen sujuvuutta seurataan jatkuvasti ja matkustajien palautteita kuunnellaan. Tarvittaessa järjestelyihin tehdään muutoksia mahdollisuuksien mukaan. Kannattaa varata hieman ylimääräistä aikaa, kun matkustaa Kupittaan rautatieasemalle tai sieltä Helsinkiin päin ensimmäistä kertaa liikennejärjestelyjen aikana. 

Miksi Tampere onnistui Tampereen kannen rakentamisessa ilman junaliikenteen keskeyttämistä? Mitkä ovat arvioidut säästöt siitä, että junaliikenne pysähtyy Kupittaalle? Viidestä miljoonasta puhuttiin aiemmin, onko arvio edelleen sama?
Rakentamisen olosuhteet Tampereella ja Turussa poikkeavat toisistaan. Säästöjen arvioitu määrä on edelleen noin viisi miljoonaa euroa. Liikennöinti Turun ja Helsingin välillä on keskeyttämisen ansiosta sujuvampaa ja toimintavarmempaa, kun matkalle ei tule hankkeen rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. 

Miten Turun ja Tampereen olosuhteet poikkeavat toisistaan? 
Rannikolla rakentamisen olosuhteet ovat haastavammat kuin sisämaassa: Turun seudulla länsirannikon pehmeä savi on noin viisinkertaisesti heikompaa kuin pehmeä savi Tampereen seudulla.

Pohjaolosuhteiden lisäksi Tampereen ja Turun tapaukset eroavat toisistaan myös siinä, että Tampereella rakentaminen tapahtui pääasiassa raiteiden päälle, kun Turun tapauksessa rakennetaan pääsääntöisesti raiteiden alle. Raiteiden päälle rakentaminen on helpommin tehtävissä useassa lyhyemmässä työraossa. Lisäksi Turussa omat rajoitteensa tuo Aurajoki, jolloin perinteistä sivusta paikalleen siirrettävää siltaa ei ole mahdollista tehdä.

Miten hanke on ottanut huomioon sen, että turistit osaavat matkustaa Turussa oikealle rautatieasemalle? Miten Turun kautta Helsinkiin matkustavat ja Helsingistä Turkuun saapuvat matkustajat tietävät, mille asemalle he saapuvat?
Pyrimme tavoittamaan turistit niissä pisteissä, joista he Turkuun saapuvat. Etukäteen junalippunsa ostavat saavat tiedon liikennejärjestelyistä myös VR:n lippupalvelusta. Turun ja Kupittaan rautatieasemilla tulee olemaan laituritiedotteita ja kuulutuksia liikennejärjestelyistä ja jatkoyhteyksistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Miten junamatkustajat mahtuvat Fölin vuoroliikenteen busseihin, joissa on paljon muitakin matkustajia?
Busseja lähtee Kupittaalta Turun päärautatieasemalle ja Turun päärautatieasemalta Kupittaalle noin kymmenen minuutin välein. Ruuhkatunnin aikana välillä kulkee 15 bussia, sillä Varissuon linjojen 32 ja 42 sekä Lemminkäisenkatua pitkin kulkevien linjojen 32A, 61 ja 221 lisäksi kaupunkiliikenteeseen on lisätty pari vuoroa. Koronan vuoksi matkustajien määrä busseissa on vähentynyt merkittävästi. Fölin näkemys on, että busseissa on riittävästi tilaa myös liikenteen keskeyttämisen aikana. 

Turun ja Helsingin välillä kulkee runsaasti työmatkaliikennettä, minkä vuoksi olisi hyvä huomioida Turun keskustassa ja Turun rautatieaseman läheisyydessä asuvat junamatkustajat. Siirtyminen nykyisillä bussilinjoilla on hankalaa ja hidastaa työmatkaa merkittävästi, jopa puoli tuntia suuntaansa. Sujuvat liikenneyhteydet välillä Kupittaa–Turun rautatieasema ja Kupittaa–Turun satama olisivat tarpeen. Onko tällaisia suunnitteilla?
Fölin järjestämän normaalin vuoroliikenteen lisäksi VR järjestää erillisen bussikuljetuksen niille matkustajille, jotka ovat ostaneet junalipun Turun satamaan asti. Nämä satamabussit kulkevat satamaan ilman vaihtoa. Fölin busseilla pääsee satamaan Linnankatua pitkin yhdellä vaihdolla keskustassa. 

Kupittaalta kulkee Turun päärautatieasemalle runsaasti busseja, joissa matkustajan ei tarvitse vaihtaa bussia. Linjat 32 ja 42 kulkevat keskustan läpi päärautatieasemalle. Matka-aika Kupittaalta Turun päärautatieasemalle on alle 20 minuuttia. 

Onko VR:n mahdollista alentaa kausilippujen hintaa tai voiko Föli ja VR tehdä sopimuksen, jolla kausilippulaiset/työmatkalaiset saisivat Fölin kuukausilipun halvemmalla?
Lippujen hintoihin ei ole suunniteltu muutoksia.

Onko VR:llä ja Fölillä jotain lippuyhteistyötä? Jos ei, niin miksei?
VR ehdotti Fölille mallia, jossa junalippua näyttämällä voisi matkustaa tietyillä Fölin bussilinjoilla, mutta mallin sujuva toteuttaminen käytännössä ei olisi ollut mahdollista. Föli tarjosi lippujaan myyntiin VR:n lipunmyyntikanaviin oman rajapintansa kautta, mutta mallin tekninen toteutus ei olisi ollut mahdollista ajoissa elokuussa alkavaan liikenteen keskeyttämiseen mennessä. 

Päädyimme tekemään yhteistyötä viestinnällisesti: VR:n lipunmyyntikanavissa asiakasta ohjataan junalipun oston yhteydessä vr.fi/kupittaa -sivustolle, jossa kerrotaan Fölin busseista 32 ja 42 sekä mahdollisuudesta ostaa bussilippu helposti kyytiin noustessa esimerkiksi lähimaksulla.

Nouto- ja saattoliikenne Kupittaalla on Joukahaisenkadulla, ja matkustajat nousevat jalankulun ja pyöräilyn väylälle. Onko tässä otettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta huomioon? 
Nykyiset tunnin mittaiset pysäköintipaikat muuttuvat saatto- ja noutopaikoiksi, joilta noustaan jalankulun ja pyöräilyn väylälle. Kyseinen jalankulun ja pyöräilyn väylä on kapeahko, joten erityisesti ruuhka-aikana väylällä kulkevilta jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä tarvitaan varovaisuutta ja kärsivällisyyttä. 

Onko Kupittaan liityntäpysäköinnin hintataso sama kuin nykyisin rautatieasemalla?
Liityntäpysäköinti Teollisuuskadun varrella kuuluu Turun kaupungin kolmanteen maksuvyöhykkeeseen, jolloin pysäköinti maksaa 60 senttiä tunnilta.

Kuinka paljon uudessa liityntäpysäköinnissä on paikkoja verrattuna Turun rautatieaseman pysäköintiin?
Turun päärautatieasemalla on tällä hetkellä noin 70 liityntäpysäköintipaikkaa, joten pysäköintipaikkojen määrä lähes kaksinkertaistuu. 

Onko Kupittaan asemalle suunniteltu katettua pyöräpysäköintiä?
Ensisijaisesti pyöräilijät ohjataan jättämään kulkuneuvonsa Kätilöpolun polkupyöräpaikoille, joita on 176 kappaletta. Lisäksi Kupittaan asemalle on tulossa katettu pyöräpysäköinti, josta voi vuokrata polkupyöräpaikkoja. 

Kenen vastuulla polkupyöräpaikkojen kunnossapito on?
Polkupyöräpaikkojen kunnossapito on Turun kaupungin vastuulla. 

Mikä on rautatiesillan rakentamisen aikataulu? Mitä ratasillan rakentaminen aiheuttaa lähiluonnolle? Kaatuuko esimerkiksi puita?
Alustavan arvion mukaan rautatiesillan purkaminen aloitetaan loppuvuodesta 2022. Sillan läheisyydessä on arvopuustoa, joka tullaan säilyttämään rakentamisen aikana. Kaksoisraiteen rakentamiseen tarvitaan tilaa, minkä vuoksi pienempiä puita joudutaan kaatamaan. Kaikki säilytettävissä oleva puusto säilytetään, eikä mitään kaadeta turhaan. Huomioimme hankkeessa luontoarvot puuston suojelun lisäksi esimerkiksi siirtämällä vuollejokisimpukat siirron tieltä turvaan ja huomioimalla valaistuksessa joella ruokailevat lepakot. 

Mikä on Aurajoesta siirrettyjen vuollejokisimpukoiden tilanne tällä hetkellä?
Vuollejokisimpukat siirrettiin kesän alussa siltatyömaa-alueelta joen yläjuoksulle. Vuollejokisimpukoita löytyi kaiken kaikkiaan vajaat 300 kappaletta. 

Kuinka kauan sillan purkaminen ja rakentaminen kestää?
Aurajoen teräksestä tehty ratasilta tullaan purkamaan osissa, jotka hitsataan irti ja nostetaan pois. Purkaminen kestää muutaman päivän. Purkua varten tarvittavan työsillan rakentaminen puolestaan vie useamman viikon. Uuden ratasillan rakentamiselle on varattu aikaa vuoden 2024 loppuun asti, mutta melua, pölyä ja tärinää ei ole näin pitkään luvassa. 

Kuinka paljon Aurajoen sillan purusta ja rakentamisesta aiheutuu melua ja pölyä? Tehdäänkö töitä yöllä? 
Liikenteen keskeyttäminen Kupittaalle mahdollistaa sen, että rakennustöitä voidaan tehdä virka-aikaan ja yönaikainen melu, tärinä ja pöly vähenevät merkittävästi. Suurin osa siltatöistä tehdään päivällä. 

Miten hankkeen vaikutuksia alueen kiinteistöihin seurataan?
Kiinteistökartoituksia tehdään sekä ratasillan alueella että Vatselan alueella. Tärinämittauksia tehdään tärinäkonsulttien suosittelemiin pisteisiin, ja niiden avulla seurataan, etteivät paalutukset vaikuta kiinteistöihin. Kartoituksia aletaan tehdä kesällä hyvissä ajoin ennen rakennustöitä. 

Kuinka paljon jokea hyödynnetään sillan rakentamisessa?
Siltojen paalutukset tullaan tekemään joessa lautan päällä. 

Hyödynnetäänkö vanhoja siltapilareita vai häviävätkö toistasataa vuotta vanhat graniitit? Miten leveä ratasilta tulee olemaan verrattuna nykyiseen?
Uudelle ratasillalle ei tule jalankulun ja pyöräilyn väylää, vaan jalankulkua ja pyöräilyä varten rakennetaan oma silta. Siltapilarien vanhat graniitit otetaan talteen, ja niitä hyödynnetään uusien rantaväylien varteen rakennettavissa luonnonkivimuureissa. Mahdollisesti yli jäävät graniitit hyödynnetään tulevissa rakennushankkeissa. Silta tulee olemaan noin kaksi kertaa leveämpi kuin nykyinen silta eli noin 14–16 metriä. 

Onko jokea tarkoitus tukea tukimuurilla myös yläjuoksun suunnassa Lonttisissa ja Nummenrannassa?
Joelle tehdään erikseen tukiseinät, joilla stabiliteettia parannetaan. Rakentamisessa on tärkeää huolehtia siitä, että rantapenkereet pysyvät työn aikana ja sen jälkeen paikoillaan. 

Onko joen suuntainen rantapolku YO-kylän puolella auki siltatyömaan ajan?
On. Kaikki rantareitit pyritään pitämään käytössä. Reiteillä pitää liikkua varovaisesti ja noudattaa annettuja ohjeita työmaan ja liikennejärjestelyjen tähden. 

Toivottavasti uudesta ratasillasta tulee visuaalisesti kaunis, kun sitä joutuu aina ikkunasta katsomaan. 
Pyrimme kauniiseen lopputulokseen. Urakoitsija suunnittelee sillan tuotevaatimustemme mukaan. 

Millainen jalankulun ja pyöräilyn väylä tulee olemaan?
Sillan perusvaatimusten täyttämisen lisäksi huomioidaan suunnittelussa väylien soveltuvuus jokimaisemaan. Sillan rakentamisessa huomioidaan esimerkiksi materiaalien sävyjä, valaistusta ja yleisilmettä. Siltaa käsitellään Turun kaupungin kaupunkikuvatyöryhmässä. Jalankulun ja pyöräilyn väylän pinta tulee olemaan osittain asfalttia, mutta joen suuntaisista väylistä tulee sorapinnoitteisia.

Mikä taho vastaa yleisön kysymyksiin rantaväylien ja -reittien kunnossapidosta?
Rantaväylät ja -reitit tulevat olemaan Turun kaupungin ylläpitämiä. 

Miten ja mitä reittiä vanhan rautatiesillan romut kuljetetaan työmaalta pois? 
Romuja kuljetaan pois sekä Lonttisten että Nummenrannan alueella. Tarkempi tieto selviää rakentamisen edetessä. 

Millainen meluaita Lonttisiin on tulossa?
Meluaidasta tulee noin 1,5 metriä korkea. 

Millaisia mahdollisia ongelmia Helsinginkadun jalankulun ja pyöräilyn väylälle on tulossa?
Työvaiheistusta ei ole vielä tehty, ja siksi mahdollisia kiertoreittejä ei ole vielä tiedossa. Liikennettä joudutaan mahdollisesti kierrättämään Aurajoen ratasillan kautta ja rantareittejä pitkin. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen. 

Onko Logomon puolelle tulossa odotustiloja matkustajille? Autojunalastaus on pari tuntia ennen junan lähtöä, ja talvella tulee kylmä ulkona odotellessa.
Autojuna-asema on Logomon puolella, mutta juna lähtee Turun päärautatieasemalta. Junaa voi odottaa Turun päärautatieaseman odotustiloissa. Turun ja Kupittaan rautatieasemien aukioloaikoja voidaan tarvittaessa muuttaa junien aikataulujen mukaan.

Vaikuttaako Logomon silta siihen, mihin kohtaan raiteet rakennetaan, jotta tulevat porras- ja hissiyhteydet saadaan sopivimpaan kohtaan?
Raiteiden keskellä sijaitsevia Logomon sillan tukitorneja ei tulla siirtämään. Samoin Humalistonsilta ja muut kiinteät esteet huomioidaan raiteiston suunnittelussa. 

Miltä Logomon laiturialueen väliaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat esteettömyyden näkökulmasta?
Selvitimme asiaa kansalaisauditoinnissa, jossa kaksi liikkumisesteistä ja yksi näkövammainen henkilö testasivat liikennejärjestelyjä. Testaajat kiittelivät esimerkiksi laiturialueen leveyttä ja asfalttipinnoitetta. Kävelyreitti laiturialueelta invapysäköintipaikoille ja taksitolpalle ei ollut esteetön, mistä on kerrottu alueen toimijoille. Elo–syyskuussa teemme kansalaisauditoinnin Kupittaan aseman liikennejärjestelyistä. 

Mikä on töiden tarkoitus Heikkilän alueella urakan länsiosassa? 
Heikkilän alueella muutetaan sekä vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja VAK-raiteita että radanpidon raiteita, mahdollisesti myös varikon raiteita. Elämyskeskuksen alueen toimintoja on tarkoitus siirtää Heikkilään osana hankkeen työjärjestystä, mikä mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä Turun henkilöratapihalla. Mahdollinen Turun satamaraide voi vaikuttaa myös töihin Heikkilän alueella. Teemme liikennöintiselvitystä, jossa kartoitetaan, riittääkö nykyinen raide vai pitääkö alueella louhia lisää. 

Toimiiko puunkuormaus edelleen vanhalla paikallaan Muhkurissa?
Toimii. 

Millaisia turvalaitteita hankkeessa tehdään?
Kupittaan rautatieasemalle rakennetaan uusi asetinlaite, sillä asemaa täytyy ohjata hankkeen aikana Turun päärautatieasemasta riippumattomalla tavalla.

Missä hankkeen pitää olla erityisen tarkkana, jotta rakentaminen onnistuu?
Hankealueella liikkuvia ihmisiä, jokipenkereitä ja nykyisiä rakennuksia pitää varoa, kun tehdään töitä. Asukkaita pitää opastaa riittävästi liikennejärjestelyistä ja töiden etenemisestä. 

Mitkä ovat hankkeen ratatekniset erikoisuudet ja haasteet?
Haasteena on purkaa vanhat kiskot ja betonipölkyt ja siirtää tilalle uudet kiskot ja pölkyt. Todennäköisesti vanhat kiskot ja pölkyt kuljetetaan rataa pitkin pois kierrätykseen Keski-Suomeen Äänekoski–Haapajärvi-välille. Tämä työ parantaa hankkeen turvallisuutta. Asemalta kreosoottipuupölkyt poistetaan ja viedään hyväksyttyyn polttolaitokseen.

Miten hanke vaikuttaa Turun keskustaan ja kaupunkikuvaan?
Raunistulan sillan jalankulun ja pyöräilyn väylä on tällä hetkellä hyvin kapea. Uuden sillan ansiosta pyöräily ja kävely Aurajoen yli helpottuvat huomattavasti. VAK-raiteiden siirrolla pystytään tulevaisuudessa toteuttamaan kaupunkisuunnittelun kannalta merkittäviä hankkeita keskustan läheisyydessä. Hanke avaa mahdollisuuksia varikkoalueen kehittämiseen kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi. 

Ratapiha-alueen uudet järjestelyt mahdollistavat Turun Matkakeskus -hankkeen sekä edistävät omalta osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden ja Turun satamaraiteen toteuttamista. Raunistulan silta edistää Aurajoen virkistysreittien käytettävyyttä, kun rantojen suosio kasvaa jatkuvasti kaupungin väestömäärän kasvaessa. Turun rautatieaseman uudet laiturit mahdollistavat lähiliikenteen kehittämisen Saloon, Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin.

Mistä hankkeesta saa jatkossa tietoa?
Hankkeen uutiskirjeet ja tiedotteet voi tilata omaan sähköpostiin lomakkeella, joka löytyy hankkeen verkkosivuilta. Somessa kerromme hankkeesta Facebook-kanavallamme. Hankkeen kanavien lisäksi Turun kaupunki koostaa tietoa omille sivuilleen. 
 

Asukastilaisuus 14.3.2022: Raunistulan ja Lonttisten alueen rakennustyöt

Kupittaa–Turku-ratahanke järjesti maanantaina klo 17.30–19.00 kaikille avoimen asukastilaisuuden Teams-verkkotilaisuutena. 
 
Tilaisuudessa kerrottiin ensimmäisen vaiheen töistä ja niiden vaikutuksista Raunistulan, Lonttisten ja Logomon alueella.

Tilaisuuden esitys (pdf)

Yleisöllä oli mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä. 

Asukastilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset

Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta, rakennuttajakonsultit Kimmo Koskinen ja Kari Nieminen Rejlersiltä, liikennekoordinaattori Hannele Vartia Arkokselta, urakoitsijan edustajana projektipäällikkö Ari Mattsson Kreate Rata Oy:stä sekä liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen ja hankepäällikkö Mika Rajala Turun kaupungilta. 

Tuleeko lähistön asukkaille haittaa (esim. melua)?
Alueella tehdään isoja maanrakennustöitä. Koska töitä tehdään rata-alueella, rajoittaa junaliikenne sitä, milloin voimme töitä tehdä. Näin ollen joudumme tekemään töitä myös ilta- ja yöaikaan. Pyrimme minimoimaan ympäristölle aiheutuvat haitat, mutta valitettavasti emme voi luvata, etteivät työt aiheuta melua. 

Miten bussien 14 ja 15 reitti muuttuu? 

Linjat 14 ja 15 ajetaan tiistaista 15.3. alkaen poikkeuksellisesti Raunistulan puistotien ja Tampereentien kautta. Poikkeusreitti kestää arviolta heinäkuun 2022 loppuun asti.

Reitti keskustaan on: Virusmäentie - Raunistulan puistotie - Tampereentie - Aninkaistensilta jne. Saramäen suuntaan päinvastoin. 

Reitti kartalla: https://www.foli.fi/fi/message/159149

Kuinka paljon liikennettä tulee Raunistulan tielle?  
Raunistulantielle tulee aika paljon rekkaliikennettä, johtuen siitä, että urakassa tehdään suuria massanvaihtotöitä. Massojen poiskuljetus ohjataan Raunistulantien kautta. Pyrimme kuitenkin siihen, että tätä liikennettä ei ajettaisi yöaikaan. Meillä on lähistöllä levitysalueet, joille saamme levitettyä massat väliaikaisesti ja näin poiskuljetukset voidaan tehdä päiväsaikaan. 

Tuleeko edelleen InterCity-juna liikennöimään Tampereelta Turkuun ja Turusta Turun satamaan? 
Tampere–Turku junat liikennöivät normaalisti satamaan tämän hankkeen aikana, paitsi ennalta sovittujen liikennekatkojen aikana, jolloin yhteydet järjestetään linja-autoilla. 
Rataliikennekatkon 7.5.–12.5. aikana tullaan junat Turun ja Tampereen välillä korvaamaan linja-autoilla. Korvaavat yhteydet koskevat myös suuntaa Tampere–Turku.  
Tampere-Seinäjoki-ratahankkeesta johtuen on myös autojunavuoroja peruttu touko-kesäkuussa viikonloppuisin. Tarkemmat tiedot koskien korvaavia liikenneyhteyksiä tai peruttuja autojunavuoroja tulevat löytymään VR:n sivuilta, osoitteesta https://www.vr.fi/ajankohtaista sekä aikatauluhausta.  

Tuleeko siis nykyisen rautatiesillan sijaan 2 erillistä siltaa? 
Kyllä. Nykyinen rautatiesilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi kahden raiteen silta. Lisäksi rakennetaan erillinen silta jalankulkijoille ja pyöräilijöille, joka tulee sijaitsemaan noin 60 metriä Konsan suuntaan nykyisestä sillasta.”  

Koskeeko väliaikainen asemalaituri ainoastaan Toijalan suuntaa[n lähteviä junia] vai vasta töiden siirtyessä välille Aurajoki (sillat)– Kupittaa? 
Tilapäinen autonlastauslaituri ja Logomon puoleinen tilapäinen matkustajalaituri tulevat käyttöön 22. toukokuuta 2022. Pääasiassa nämä järjestelyt koskevat Toijalan / Tampereen suuntaa. Aseman puolella olevia laitureita käytetään pääasiassa Helsingin suunnan liikenteeseen. 

Ratatyöt alkavat Turun rautatieaseman puolella 22. toukokuuta Logomon puolen tilapäisjärjestelyiden tultua käyttöön. Työt rautatieaseman puolella alkavat valmistelevilla töillä ja nykyisten raiteiden puruilla, jolloin laiturit 2 ja 3 poistuvat käytöstä. Työalue laajenee 15.elokuuta alkaen käsittämään myös laitureiden 4, 5 ja 6 purkuja. Autonlastaus palautetaan ja uudet laiturit 1 ja 2 otetaan käyttöön rautatieaseman puolella kesäkuussa 2023.  

Helsinki–Turku junaliikenne pysäytetään Kupittaan asemalle 15. elokuuta 2022. Liikennekatko kestää kaksi vuotta. Kupittaa–Turun satama liikenne järjestetään linja-autoilla liikennekatkon aikana. 

Kevyttä liikennettä kulkee aika paljon Sillankorvalta rautatiesillan ali Lonttisten kautta Tuomaansillalle, katkeaako se?
Yhteys pyritään pääsääntöisesti pitämään jalankulkijoiden ja pyöräijöiden kuljettavissa, mutta väliaikaisesti reitti voidaan joutua sulkemaan rakennustöistä johtuen. 

Milloin uusi Raunistulan jalankulun ja pyöräilyn silta rakennetaan? 
Turun kaupungilla on tavoitteena, että silta saataisiin valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Sillan rakentamiseen on saatu valtion investointiavustusta ja sen saamisen ehtona on sillan valmistuminen määräajassa. 

Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Aurajoen yli säilyy myös rakennusaikana, sillä joen yli rakennetaan väliaikainen työsilta.

Ylipäätään pyrimme säilyttämään nykyiset yhteydet mahdollisimman hyvin rakennusaikana. Valitettavasti kokonaan ilman kiertoreittejä tai väliaikaisia reittien sulkemisia ei tässäkään hankkeessa selvitä jo rakentamis- ja liikenneturvallisuudenkaan vuoksi. 

Milloin uusi joukkoliikennekatu valmistuu Toijalan radan varteen ja tehdäänkö se tämän työn yhteydessä vai sen jälkeen? 
Tällä hetkellä rakennusajasta ei ole vielä arviota, koska kadun rakentamisen määrärahan ajoittaminen investointiohjelmassa on vielä auki.

Miten tärinämittauksista ja sen tuloksista kerrotaan kiinteistön omistajalle ja miten tärinäanturit ohjaavat rakennustöitä? 
Kartoitusalueen kiinteistöille tehdään kartoitukset, joissa muun muassa kuvataan julkisivujen vauriot ennen töiden aloittamista.  Työmenetelmät ja kalusto on valittu siten, että tärinä- ja meluhaitta pyritään minimoimaan ja että ahtaassa rata- ja kaupunkiympäristössä mahdutaan työskentelemään. Radanvarren kiinteistöihin asennetaan anturit, joilla seurataan tärinän tasoja reaaliaikaisesti. Voimme reagoida nopeastikin, mikäli mittaustulokset siihen antavat aihetta. Kiinteistökatselmusalueen lähistöllä ei tehdä isoja paalutuksia. Sähköradan pylväsperustusten tärinä ulottuu noin 50 metrin päähän lyöntipisteestä. Mahdollisen tärinän todennäköisempi lähde on työmaaliikenne.

Miten varmistetaan, että projekti valmistuu suunnitellussa ajassa ja suunnitellussa budjetissa sekä lopputuloksen toimivuus?  
Merkittävin tekijä sekä aikataulun että budjetin hallintaan on se, että Helsinki–Turku- junaliikenne pysäytetään Kupittaan asemalle kahden vuoden ajaksi. Näin voimme hyödyntää rakennusajan täysimääräisesti, eikä meidän tarvitse työskennellä junaliikenteen aikataulujen lomassa. Työt myös vaiheistetaan tarkasti, tunnin tarkkuudella, jotta varmistetaan työvaiheiden sujuvuus ja tarkoituksenmukaisuus. 

Koska rakennamme kaupunkiympäristössä, vaikuttaa rakentamisen etenemiseen myös muut kaupungin maankäyttöön liittyvät projektit ja rakennushankkeet. Esimerkiksi Elämyskeskusprojektin aikataulut ja eteneminen vaikuttavat tämän hankkeen aikatauluihin.
Tällä hetkellä on nähtävissä se, että viimeistelytöitä on mahdollisesti jäämässä myös vuodelle 2025. 

Budjetti hankkeelle on myönnetty muutama vuosi sitten. Maailma oli tuolloin hyvin erinäköinen. Korona ja Ukrainan tilanne näkyvät myös rakennusalalla muun muassa kohonneina rakennusmateriaalien ja –osien hintoina. On siis mahdollista, että ne näkyvät myös tämän hankkeen kustannustasossa. 

Luonnollisesti tähtäämme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen budjetin ja rakennetun ympäristön asettamissa raameissa. 
 
Tuleeko väliaikaiselle Tampereen junalaiturille odotustila Logomon sisälle? 
VR käy parhaillaan keskustelua aiheesta Logomon kanssa, hankkeen tietoon ei tähän yleisötilaisuuteen mennessä ole tullut, onko keskusteluissa päästy lopputulemaan. 
 
Tuleeko Raunistulantielle työmaaliikennettä 15. heinäkuuta jälkeen? 
Mahdollisesti. 

Mitä kautta uudelle laiturille kannattaa kävellen kulkea Raunistulan suunnalta?
Vastausta tarkennetaan.

Mihin kohtaan jalankulun ja pyöräilyn silta tulee Aurajoen yli? 
Väliaikainen jalankulkua ja pyöräilyä palveleva työsilta tulee nykyisen ratasillan viereen. Uusi jalankulun ja pyöräilyn silta rakennetaan nykyisestä sillasta noin 60 metriä Konsan suuntaan asemakaavan mukaisesti Konsankujan ja Beaanipolun väliin.

Kuinka suurta työmaaliikenne tulee olemaan Raunistulantiellä? 
Alueella siirretään erittäin merkittäviä määriä maata eli liikennettä tulee olemaan suhteellisen paljon. Päiväsaikaan tunnissa alueelta lähtee noin 10–15 kuormaa maata. 

Tuleeko Kupittaan asemalta jokin yhteys Turun satamaan?  Miten yhteydet Kupittaalta Turun keskustaan ja rautatieasemalle järjestetään? 
Niille Helsingistä tuleville junille, jotka olisivat menossa aamuin ja illoin Turun satamaan, järjestetään linja-autoyhteys. Muutoin korvaavat yhteydet Kupittaalta Turun keskustaan ja rautatieasemalle toimivat Fölin normaaleilla linja-autovuoroilla. 

Raunistulantie ja Saramäentien risteys on jo nyt tukkoinen Puistotien liikennevalojen vuoksi. Miten asukkaiden kohtuullinen liikkuvuus turvataan? 
Liikennevalot toimivat liikennetunnistimien ohjaamina ja vihreiden pituudet säätyvät hetkellisten liikennemäärien mukaisesti. Koska kyseessä ei ole niin sanottu pullonkaularisteys, ei lisääntyvä liikenne tule muodostamaan risteyksessä ongelmaa. Tällä hetkellä risteyksessä esiintyy lyhytaikaista vähäistä jonoutumista esimerkiksi silloin kuin liikuntakeskuksessa päättyy tilaisuus ja alueelta poistuu samanaikaisesti paljon ihmisiä.

Minkä tyyppinen jalankulun ja pyöräilyn silta tulee olemaan? 
Sillasta tulee kuusi metriä leveä ja se on tyypiltään teräksinen liittopalkkisilta tai betonipalkkisilta. Se lähtee ja palaa maan tasalta eli sillalle pääsee ajamaan suoraan pyörällä. 

Milloin ratasillan rakentaminen aloitetaan? 
Vanhan ratasillan purkutyöt alkavat heti, kun junaliikenne Helsingistä Turkuun on elokuussa pysäytetty Kupittaan asemalle. Kun purkutyöt on tehty, aloitetaan uuden sillan rakennustyöt. 

Pääseekö koko ajan kulkemaan jokirantaa kävellen Sillankorvan ohi ja rautatiesillan ali keskustaan Lönnrotintielle? 
Reitti voi olla ajoittain poikki rakennustöistä johtuen. Korvaavista reiteistä tiedotetaan etukäteen. 

 Milloin uudet asemalaiturit katoksineen tehdään ja portaat Logomon siltaan? 
Vastausta tarkennetaan.

Tämä ei välttämättä liity varsinaisesti tähän suunnitelmaan mutta liittynee Logomon siltaan ja ratapihaan, että sen jatke ratapihankadun yli? Jossa on ollut jonkin majoitustoimijan suunnitelmia ainakin hiljattain. Varmaan se liittynee kaavan prosesseihin, kun se etenee?
Mitään päätöksiä sillan jatkamisesta ei ole toistaiseksi tehty. Mutta jo sillan suunnitteluvaiheessa on esitetty optiona, että siltaa voidaan jatkaa Ratapihankadun yli niin, että tästä nk. Valion kiinteistöstä on sillalle hissi- ja porrasyhteys. Nämä eivät ole yksipuolisia päätöksiä, vaan niihin liittyvät myös kiinteistön omistajan näkemykset kiinteistön kehittämisestä. Asemakaava mahdollistaa sillan jatkamisen Ratapihankadun yli. Kupittaa–Turku-ratahankkeeseen sillan laajennus ei kuitenkaan kuulu.

Lisääntyykö raskas liikenne Lonttistentiellä? 
Tämän kevään ja kesän töissä ei ole odotettavissa, että raskas liikenne lisääntyisi Lonttistentiellä. Pieni varaus sille kuitenkin on olemassa, että myöhemmissä vaiheissa työmaaliikennettä kulkisi myös Lonttistentien kautta. 

Vaikuttaako maanläjitys ja työmaaliikenne kulkuun Sillankorvan ja Lonttisten välillä?
Massanläjitykset tehdään läheisellä aukealla, ei sillan ja tien välisellä osuudella. 

Kertaatteko vielä että mitä siis tehdään radalla Raunistulantien varressa?
Raunistulantien varressa on varastoalueita, isoimmat työkohteet ovat Virusmäentien ja Konsan tasoristeyksen välillä.  Tuolla välillä nykyinen raide siirtyy sekä vaaka- että pystysuunnassa; raide siirretään sivusuunnassa hieman pohjoiseen ja samalla raiteen nykyistä korkeusasemaa alennetaan.  Alueella tehdään maanrakennustöitä sekä radan pohja- ja pintatöitä.

Montako kuutiota maata on arvioitu siirrettäväksi massanvaihdon yhteydessä? Kuinka monta autokuormaa se tekee? 
Toijalan suunnan radan rakennustöissä poistetaan maamassaa noin 30 000 m2 ja tuodaan uutta massaa tilalle noin 20 000 m2. Autokuormissa mitattuna alueelta siirretään tai sinne tuodaan noin 6000 kuorman verran massaa. 

Kaikki eivät ole Facebookissa, miten tiedottaminen kulkukatkoista yms. hoidetaan? 
Merkittävistä liikennejärjestelyistä ja muista aiheista lähetetään lehdistötiedote. Nämä tiedot löytyvät myös hankkeen verkkosivuilta, joka on hankkeen päätiedotuskanava. 

Mikäli liikennejärjestelyt vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten kiinteistöille pääsee kulkemaan, tiedotetaan kyseisten kiinteistöjen asukkaita asiasta postilaatikkoon jaettavalla tiedotteella. 

Facebookissa pääsee lisäksi kurkistamaan rakennushankkeen kulissien taakse. 
Hankkeen lehdistötiedote- ja uutiskirjejakelulistalle voi liittyä tältä sivulta löytyvän lomakkeen kautta: https://vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke/tilaa-hankkeen-tiedotteet

Henkilösatamaraiteen kohtalo Pahaniemen kautta Heikkilän ratapihan rakentamisen jälkeen? Tämä siis vuoden 2024 eli tämän kokonaisuuden jatkoksi? 
 Satamaan kulkevan henkilöliikenneraiteen siirtymisestä kulkemaan uutta pohjoisesta satamaan saapuvaa reittiä pitkin on tehty selvityksiä. Toistaiseksi siitä ei ole kuitenkaan tehty päätöksiä. Linjaus asiasta pyritään tekemään tämän vuoden aikana. Matkustajaraide ei sisälly Kupittaa–Turku-ratahankkeeseen. Ratasuunnitelmassa on kuitenkin varauduttu mahdollistamaan uuden raiteen toteuttaminen, mikäli tämän suuntaisia päätöksiä tehdään. 

Alkaako rekkaliikenne Raunistulantiellä aikaisin aamulla kesällä? 
Työaika alkaa aamulla klo 7.00. Vastaanottopiste on auki klo 17.00 asti eli sillä välillä alueelta kuljetetaan pois massoja. Rataliikenteen katkon aikana 12.–17.toukokuuta vastaanottopiste on poikkeuksellisesti auki klo 7.00–24.00, jotta katko saadaan hyödynnettyä rakennustöissä täysimääräisesti. Tällöin on odotettavissa rekkaliikennettä myös myöhään illalla. Massojen läjitystöitä voidaan tehdä muulloinkin myös ilta-aikaan. 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.