Hyppää sisältöön

Vt 4 Kirri-Tikkakoski

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Hankkeen tavoitteena oli valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena oli mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Tie halkoo kallioleikkausta, maassa on lunta, oranssina hehkuva aurinko on matalalla horisontissa.

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon. Liikennemäärä valtatiellä 4 Kirrin kohdalla on noin 20 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 10 %. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä.

Uusi  vt 4 Kirristä Vehniälle otettiin liikenteelle joulukuussa 2021. Rinnakkaistie jäi asutuksen liityntäväyläksi ja moottoritiellä kiellettyjen hitaiden ajoneuvojen reitiksi.

 

Kaaviokuva valtatien 4 parantaminen: 17 km moottoritietä, 22 km rinnakkaistietä ja poikittaisia yhteyksiä, yli 25 km väyliä jalankulkuun ja pyöräilyyn, 6 eritasoliittymää ja 29 siltaa.

Katso tästä linkistä kartta suurempana

Hankkeen tavoitteet

Liikenteen sujuvuuden ja tieliikenneturvallisuuden edistäminen

Valtatiellä 4 oli sujuvuus- ja turvallisuushaasteita. Liikenne ruuhkautui ajoittain ja liikenteen sujuvuus kärsi. Tie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä.

Yhtenä valtakunnallisena yleistavoitteena oli vähentää liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi valtatiellä 4. Moottoritie parantaa turvallisuutta huomattavasti uusien liittymien, uuden rinnakkaisväylän ja uusien jalankulun ja pyöräilyn väylien myötä.

Paremmat toimintaedellytykset raskaalle liikenteelle

Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä merkittävästi. Etenkin vuonna 2017 käynnistetty Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella lisää valtatien raskasta liikennettä. Tietä parannettiin etenkin raskaan liikenteen kuljetusten takaamiseksi ja biotuotteiden raaka-aine-kuljetusten varmistamiseksi.

Alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen

Jyväskylän kaupungille uusi moottoritie oli pitkään odotettu hanke. Uusi tie mahdollistaa nyt maankäytön edistämisen Jyväskylän kaupungin elinkeinoelämän ja asuinrakentamisen tarpeisiin. Samalla Laukaan teollisuusalueen yritysten toimintaedellytykset paranevat ja yhteys Jyväskylän lentokentälle sujuvoituu.

Pyöräilyn ja jalankulun väylien parantaminen

Moottoritien myötä rakennettiin yli 25 kilometriä uusia pyöräilyn ja jalankulun väyliä. Suurin osa uusista väylistä tuli valtatien 4 viereen rakennettavan rinnakkaisväylän yhteyteen. Rinnakkaisväylää käytettiin hankkeen rakennusvaiheen väylänä, joten sen yhteydessä olevat pyöräilyn ja jalankulun väylät rakennettiin myös rakennusvaihetta ajatellen ja tulivat siten käyttöön jo ennen moottoritien lopullista valmistumista.

Pyöräilyn ja jalankulun väylillä on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, sillä ne mahdollistavat työmatkapyöräilyä ja muuta hyötyliikuntaa. Omien väylien myötä lasten matkat kouluun ja harrastuksiin sekä aikuisten asiointimatkat pyöräillen ja kävellen muuttuivat turvalliseksi.

Piirroskuva, jossa puita, pyöräilijöitä ja kävelijöitä, ja teksti: moottoritien myötä rakennetaan yli 25 km uutta kevyen liikenteen väylää.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen valmistelut käynnistyivät helmikuussa 2018 ja STk -urakkamallin kehitysvaihe aloitettiin syksyllä 2018. Tien rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2019. Tie oli liikenteelle valmis vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Hankealueella Kirrin eritasoliittymän rakennustyöt jatkuivat syyskuun 2023 loppuun. Koko  hankealueella tehtiin vielä viimeistely- ja takuutöitä lokakuun loppuun saakka. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Moottoritien viimeinen päällystekerros tehdään vuonna 2025.

Tiehanke on saanut rahoituksen Suomen valtion budjetissa 2018. Tiesuunnitelmien kustannusarvioiden perusteella hankekokonaisuudella on käytettävissä 141,9 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän kaupungin osuus on 2,9 miljoonaa euroa.

Taustatietoa

Tiesuunnitelman asiakirjoihin voi käydä tutustumassa osoitteessa:

http://www.suunnitelma.info/kirri-tikkakoski

Ajankohtaista


— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 20 / 71