Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarmo Niskanen

  • 0295 34 3127

Vt 4 Kirri-Tikkakoski

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Tie halkoo kallioleikkausta, maassa on lunta, oranssina hehkuva aurinko on matalalla horisontissa.

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon. Liikennemäärä valtatiellä 4 Kirrin kohdalla on noin 20 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 10 %. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä.

Uusi  vt 4 Kirristä Vehniälle otettiin liikenteelle joulukuussa 2021. Rinnakkaistie jää asutuksen liityntäväyläksi ja moottoritiellä kiellettyjen hitaiden ajoneuvojen reitiksi.

 

Kaaviokuva valtatien 4 parantaminen: 17 km moottoritietä, 22 km rinnakkaistietä ja poikittaisia yhteyksiä, yli 25 km väyliä jalankulkuun ja pyöräilyyn, 6 eritasoliittymää ja 29 siltaa.

Katso tästä linkistä kartta suurempana

Hankkeen tavoitteet

Liikenteen sujuvuuden ja tieliikenneturvallisuuden edistäminen

Valtatiellä 4 on sujuvuus- ja turvallisuushaasteita. Liikenne ruuhkautuu ajoittain ja liikenteen sujuvuus kärsii. Tie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä.

Yhtenä valtakunnallisena yleistavoitteena on vähentää liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi valtatiellä 4. Moottoritie parantaa turvallisuutta huomattavasti uusien liittymien, uuden rinnakkaisväylän ja uusien jalankulun ja pyöräilyn väylien myötä.

Paremmat toimintaedellytykset raskaalle liikenteelle

Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä merkittävästi. Etenkin vuonna 2017 käynnistetty Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella lisää valtatien raskasta liikennettä. Tietä parannetaan etenkin raskaan liikenteen kuljetusten takaamiseksi ja biotuotteiden raaka-aine-kuljetusten varmistamiseksi.

Alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen

Jyväskylän kaupungille uusi moottoritie on pitkään odotettu hanke. Uusi tie mahdollistaa myös maankäytön edistämisen Jyväskylän kaupungin elinkeinoelämän ja asuinrakentamisen tarpeisiin. Samalla Laukaan teollisuusalueen yritysten toimintaedellytykset paranevat ja yhteys Jyväskylän lentokentälle sujuvoituu.

Pyöräilyn ja jalankulun väylien parantaminen

Moottoritien myötä rakennetaan yli 25 kilometriä uusia pyöräilyn ja jalankulun väyliä. Suurin osa uusista väylistä tulee valtatien 4 viereen rakennettavan rinnakkaisväylän yhteyteen. Rinnakkaisväylää käytetään myös hankkeen rakennusvaiheen väylänä, joten sen yhteydessä olevat pyöräilyn ja jalankulun väylät rakennetaan myös rakennusvaihetta ajatellen ja tulevat siten käyttöön jo ennen moottoritien lopullista valmistumista.

Pyöräilyn ja jalankulun väylillä on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, sillä ne mahdollistavat työmatkapyöräilyä ja muuta hyötyliikuntaa. Omien väylien myötä lasten matkat kouluun ja harrastuksin sekä aikuisten asiointimatkat pyöräillen ja kävellen muuttuvat turvalliseksi.

Piirroskuva, jossa puita, pyöräilijöitä ja kävelijöitä, ja teksti: moottoritien myötä rakennetaan yli 25 km uutta kevyen liikenteen väylää.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen valmistelut käynnistyivät helmikuussa 2018 ja STk -urakkamallin kehitysvaihe aloitettiin syksyllä 2018. Tien rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2019. Tie on liikenteelle valmis vuoden 2022 loppuun mennessä ja viimeistelytyöt 2023 loppuun mennessä.

Tiehanke on saanut rahoituksen Suomen valtion budjetissa 2018. Tiesuunnitelmien kustannusarvioiden perusteella hankekokonaisuudella on käytettävissä 141,9 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän kaupungin osuus on 2,9 miljoonaa euroa.

Taustatietoa

Tiesuunnitelman asiakirjoihin voi käydä tutustumassa osoitteessa:

http://www.suunnitelma.info/kirri-tikkakoski

Ajankohtaista


— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 20 / 59