Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä Turku-Uusikaupunki Raisio-Naantali perusparannushankkeesta
 • Turun ja Uudenkaupungin välille suunnitellaan rautatien ja tasoristeyksien perusparannuksia. Raision ja Naantalin väliselle rataosuudelle suunnitellaan myös radan sähköistämistä. Hankkeessa korjataan rataosan elinkaarensa päässä oleva päällysrakenne sekä yksittäisiä taitorakenteita, kuten rummut, sillat ja kuivatukset. 

  Tasoristeyksiä poistetaan ja parannetaan. Jäljelle jääville tasoristeyksille harkitaan valovaroituslaitteita. Pehmeikköalueilla radan stabiliteettia parannataan vastapenkoilla. Myös mahdollista rataosuuden nopeuden nostoa selvitetään.
   

 • Nykyisen rataverkon ja tienkäyttäjien turvallisuutta on tarpeen parantaa. Radan korjaustoimenpiteillä ylläpidetään liikenteen toimivuutta ja saavutettavuutta alueiden välisillä yhteyksillä sekä huolehditaan kansainvälisten yhteyksien toimivuudesta. Suunniteltavilla toimenpiteillä vähennetään myös liikenne-verkon korjausvelkaa. 

 • Rataosalla on 110 tasoristeystä, joista vain 21 on varustettu varoituslaitteilla. Loput 89 ilman varoitus-laitteita olevat tasoristeykset muodostavat merkittävän riskin sekä tienkäyttäjille että rataliikenteelle ja myös junamatkustajille.
   

 • Raision ja Naantalin välisen rataosuuden sähköistys vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia ja parantaa raideliikenteen kilpailukykyä. Raisio–Naantali-välin sähköistys mahdollistaisi myös itäisen yhdysliikenteen junien ajon sähkövetoisena Vainikkalasta Naantaliin saakka.

 • Ratasuunnitelmat eivät sisällä henkilöliikenteen toimenpiteitä. Perusparantaminen ja sähköistys mahdollistavat sen, että henkilöliikenteen tarvitsemaa infraa voidaan lähteä suunnittelemaan.

 • Mahdollista rataosuuden nopeuden nostoa selvitetään.

 • Hankkeen suunnittelu käynnistyi maaperätutkimuksilla Mynämäellä toukokuussa. Ratahankkeen suunnittelun pohjatietojen keräämiseksi radan ympäristössä tehdään mittauksia, kairauksia ja muita maaperätutkimuksia. Ratasuunnitelman laatimisen aloittamisesta kuulutettiin ratalain mukaisesti huhtikuussa 2022.

  Hankkeen ratasuunnitelmat valmistuvat kesäkuussa 2023. Perusparannustoimet voidaan toteuttaa vuosina 2024–2026.
   

 • Ratasuunnittelun osalta kustannukset ovat noin 4,5 miljoonaa euroa.

  Investointiohjelmassa Turku-Uusikaupunki -radan perusparantamiselle on esitetty rahoitusta 70 miljoonaa euroa ja Raisio -Naantali -radan perusparantamiselle ja sähköistykselle 11 miljoonaa euroa, josta sähköistyksen osuus on hieman alle miljoona euroa. Rahoituspäätöstä ei ole vielä tehty.
   

 • Hankkeen tilaajana ja vastuutahona on Väylävirasto. Suunnittelua toteutetaan yhteistyössä Turun, Raision, Naantalin, Maskun, Nousiaisen, Mynämäen, Vehmaan ja Uudenkaupungin kuntien kanssa. Suunnittelun osalta konsultteina ovat MP Infra Oy, Arkos Oy ja Ratantti.