Hyppää sisältöön

Haistila - Yli-Rantala, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Ulvila

Karttakuva Haistilantien tasoristeysten poistamisesta Ulvilassa

Suunnittelun aloitus

Ratasuunnitelman tavoitteena on sulkea Haistila, Aura, Hietaranta, Kasvihuone, Lehtonen, Valtavainio, Salovaara ja Yli-Rantala tasoristeykset. Näiden tilalle rakennetaan korvaavia tieyhteyksiä sekä yksi uusi alikulkusilta.

Väylävirasto julkaisi aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimusten käynnistämisestä 10.3.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Kuulutus julkaistiin myös Ulvilan Seutu -lehdessä 11.3.2021.

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa 

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Vuorovaikutustilaisuus

Vuorovaikutustilaisuus Haistila-Yli-Rantala, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Ulvila järjestettiin 22.9.2021 klo 17:30-19:00

Paikka: Teams-tapahtumassa, joka tallennettiin.

Tilaisuudessa oli mahdollista tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali

Vuorovaikutustilaisuuden ja suunnitelmien palautteet tuli antaa 8.10.2021 mennessä.

Suunnitelman nähtävilläolo

Väylävirasto julkaisi kuulutuksen 15.2.2023 ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus julkaistiin myös Ulvilan Seutu -lehdessä 16.2.2023. 

Ratasuunnitelma oli nähtävillä 15.2.2023 - 17.3.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa oli mahdollista tehdä muistutuksia suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/8043/04.01.01/2020 (ratalaki 22 §).

Ajankohtaista

Väylävirasto haki 10.3.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa lupaa pohjaveden pysyvälle alentamiselle Haistilan tasoristeyksen poiston ja alikulkusillan rakentamisen yhteydessä Ulvilan kaupungissa. Vesilupapäätös on lainvoimainen.

Hankeorganisaatio julkaisi kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 17.5.2023. Ulvila kuntatiedote -linkki.