Hyppää sisältöön

Haistila - Yli-Rantala, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Ulvila

Hankkeen taustat ja tavoitteet

Tampereen ja Porin välisellä radalla on yhteensä 43 tasoristeystä ja viisi laituripolkua. Näistä ilman puomi- tai äänivaroituslaitosta on 24. Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.

Hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasoristeyksistä sekä parantaa turvallisuutta kustannustehokkain keinoin. 

Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Ratasuunnitelman tavoitteena on sulkea Haistila, Aura, Hietaranta, Kasvihuone, Lehtonen, Valtavainio, Salovaara ja Yli-Rantala tasoristeykset. Näiden tilalle rakennetaan korvaavia tieyhteyksiä sekä yksi uusi alikulkusilta.

Suunnittelun aloitus

Väylävirasto on julkaissut aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 10.3.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Kuulutus on myös julkaistu Ulvilan Seutu -lehdessä 11.3.2021.

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa 

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Vuorovaikutustilaisuus

Vuorovaikutustilaisuus Haistila-Yli-Rantala, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Ulvila järjestettiin 22.9.2021 klo 17:30-19:00

Paikka: Teams-tapahtumassa, joka tallennettiin.

Tilaisuudessa on voinut tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali

Vuorovaikutustilaisuudesta ja suunnitelmista on saanut antaa palautetta 8.10.2021 asti.

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio on julkaissut kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 5.4.2022.

Tiedotteen voit lukea alta löytyvästä linkistä.

Kuntatiedote Ulvila