Aineiston toimitustavat ja oikean toimitustavan valinta

Tällä sivulla esitellään aineiston neljä eri toimitustapaa. Kaikkiin toimitustapoihin käytetään samaa käsitemallia. Ongelmatilanteissa pyydä neuvoa Digiroad-operaattorilta.

Ylläpitosovellus toimitustapana – selainpohjainen karttasovellus

Digiroadin ylläpitosovellus on selainpohjainen karttakäyttöliittymä, jossa kunnan työntekijä voi toimittaa liikenteenohjauslaiteaineistot Digiroadiin. Digiroadiin vietävät tiedot ovat staattisia ja muuttuvat suhteellisen harvoin. Siksi ylläpito sovelluksella on kätevää ja nopeaa, kunhan tiedot on ensimmäisen kerran saatu vietyä järjestelmään. Ylläpitosovellus on kunnille ilmainen käyttää ja sujuva käyttö ei edellytä paikkatieto-ohjelmistojen tuntemusta tai analyysien hallintaa. 

Ylläpitosovelluksen käyttöä suositellaan kunnille, joilla:  

 • Ei ole erillistä sähköistä katurekisterisovellusta
 • Muutoksia liikenteenohjauslaitteisiin tulee kunnan hallinnoimille teille vuositasolla suhteellisen vähän. 
  Yksittäisten muutosten kirjaaminen suoraan Digiroadiin on nopeaa: Kun kirjaat suoraan sovellukseen, kunnan ei tarvitse huolehtia tietomallin oikeellisuudesta. Sovellus ohjaa tietojen kirjaamista!
 • Kunta aikoo toimittaa tiedot massatoimituksella, mutta erillistä paikkatietosovellusta ei ole hankittu aineiston esikäsittelyyn ja keräämisessä syntyneiden virheiden korjaamiseen. 
  Massatoimitusta ja ylläpitosovellusta on suositeltavaa käyttää yhdessä, jotta kunta voi varmistaa riittävän korkean aineiston laadun.
 • Kuntaylläpitosovelluksessa voi tuoda myös suurempina erinä dataa aineiston massatoimituksen avulla, mutta ominaisuustietoja tarvitaan silloin enemmän.

Tiesitkö: Digiroadin ylläpitosovellusta voi käyttää kevytversiona katurekisteristä osana kunnan digiloikkaa. Järjestelmässä voi ylläpitää useita kunnossapidon näkökulmasta tärkeitä kohteita. Digiroadista on mahdollista siirtää tuotetut tiedot myöhemmin katurekisteriin, jos kunnalle sellainen hankitaan.

Aineiston vienti järjestelmään ylläpitosovelluksella:

 • Ohjeet sovelluksen käyttöön löytyvät ylläpitosovelluksesta ja Digiroadin youtube-kanavalta 

Ylläpitosovelluksen käyttöönotto:  

 • Ota yhteyttä [email protected] Osoitteeseen tulee toimittaa täytettynä extranet sopimus, jonka pääset lataamaan täältä sekä tulevien ylläpitäjien nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kunnalle voidaan luoda lisäksi katselutunnuksia järjestelmään
 • Sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa: https://extranet.vayla.fi/digiroad/. Muista tilata tunnukset!
 • Ylläpitosovellus toimii Google Chrome ja Motzilla firefox –selaimilla.

Tietojen vieminen sovelluksella:

Ylläpitosovellukseen voi viedä aineistoa suoraan käyttöliittymän kautta luomalla kerralla yhden tai useamman kohteen. Sovelluksesta valitaan haluttu tietolaji ja siirrytään muokkaustilaan tekemään muutoksia. Tehdyt muutokset kannattaa tallentaa tasaisin väliajoin.

 • Kunta voi muokata hallinnoimiansa katuja sekä yksityisteiden tietoja
 • Tarkemmat ohjeet ylläpitosovelluksen käytöstä löytyvät Digiroadin youtube-kanvalta: Siirry katselemaan koulutusvideoita.
 • Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Digiroad-operaattoriin, autamme sovelluksen käytössä mielellämme!
 • VINKKI! Kun aloitatte tietojen viemisen, kannattaa harkita massatoimitusten hyödyntämistä. Massatoimituksia on suositeltavaa käyttää ensimmäisellä kerralla, jos kunnalla on mahdollisuus tuottaa omista sähköisistä aineistoista helposti massatoimitusohjeen mukainen aineistopaketti. Massatoimitus voi säästää aikaa. Kerran tuotettu aineisto on nopea ylläpitää. Jos kunnan aineisto ei helposti muunnu tarvittavaan muotoon, ylläpitosovelluksen käyttö on usein nopeampi ratkaisu.

 

Aineiston massavienti toimitustapana - aineiston lataaminen järjestelmään suurissa erissä

Aineiston massaviennissä kunta toimittaa Digiroadiin aineiston taulukkomuotoisena suurissa erissä. Taulukon tulee sisältää tarvittavat sijainti- ja ominaisuustiedot (formaattina CSV). Taulukko ladataan järjestelmään Digiroadin ylläpitosovelluksessa import-työkalulla. Aineiston viennin jälkeen kunnan tulee tarkistaa viedyn aineiston laatu ja kohteiden siirtyminen oikeille sijainneille ylläpitosovelluksessa.

Mahdolliset aineiston viennissä syntyneet sijaintivirheet tai puutteet kaistatiedoissa pitää korjata suoraan ylläpitosovelluksessa. Jos virheet ovat isoja, aineistoviennin voi perua ja editoida lähtöaineiston paremmaksi. Yksittäisten laitteiden viennissä tai pienten korjausten teossa voi olla suositeltavaa tehdä muutokset myös suoraan ylläpitosovelluksessa. Yksittäisten kohteiden vieminen suoraan sovelluksen lisää laite -toiminnolla on usein huomattavasti aineistoimportia nopeampaa. Aineiston massaviennissä tarvitaan enemmän ominaisuustietoja kuin ylläpitosovelluksessa. Tarvittavat ominaisuustiedot on tarkennettu toimitustapakohtaisissa ohjeissa.

Massatyökalu tullaan avaamaan kunnille kesän 2020 aikana. Työkalulla kunnat voivat itse toimittaa aineistonsa Digiroadiin. Valmis csv-pohja julkaistaan samalla.

Massatoimitusten käyttöä suositellaan kunnille joilla:

 • Aineisto tuotetaan kunnan järjestelmiin ja Digiroadiin isojen kartoitusten avulla. 
 • Aineistoa on syntynyt kerralla paljon, esimerkiksi uuden asuinalueen katuverkon valmistuessa
 • Ensimmäisellä kerralla kun kartoitettu tai kunnan järjestelmissä olemassa oleva aineisto tuodaan Digiroadiin.    
 • Kunnalla on käytössä sähköinen paikkatietoon perustuva katurekisteri, mutta ei halua liittyä kuntarajapintaan mukaan. Tällöin kunta voi ottaa järjestelmästään paikkatietomuodossa aineiston ulos ja muuntaa tiedot sopivaan muotoon tietomalliohjeiden mukaisesti. 

Aineiston vienti massatoimituksella

Digiroadiin voi toimittaa pistemäistä tai viivamaista aineistoa massatoimituksella. Pistemäistä aineistoa voi toimittaa esimerkiksi taulukkopohjaisena csv-tiedostona. Jokaiselle tietolajille tullaan julkaisemaan valmis pohja, jonka avulla Digiroadiin voi aineistoa toimittaa.

Aineisto viedään csv-import työkalun avulla, joka tullaan avaamaan kuntakäyttäjille kesän 2020 aikana.

Viivamaista aineistoa voi toimittaa edelleen Digiroad-operaattorille shape tai geopackage-formaatissa. Tästä olisi hyvä aina sopia etukäteen Digiroad-operaattorin kanssa, mitä ja miten aineisto toimitetaan ja viedään Digiroad järjestelmään.

Tarkemmat kuvaukset mm. pakollisista ja vapaavalintaisista kentistä massatoimitusten yhteydessä löytyvät käsitemallien yhteydessä tietolajeittain.

 

Kuntarajapinta toimitustapana – aineiston toimitus suoraan katurekisteristä (tulossa!)

Kuntarajapinnan avulla kunta voi toimittaa ohjeen mukaiset aineistot Digiroadiin suoraan kunnan omasta katurekisterijärjestelmästä. Kuntarajapinnan tavoitteena on vähentää tarvetta ylläpitää aineistoja useissa eri sovelluksissa. Aineiston massaviennissä tarvitaan enemmän ominaisuustietoja kuin ylläpitosovelluksessa. Kuntarajapinta valmistuu asteittain vuoden 2020 aikana ja alkuvuodesta 2021. Kuntarajapinnan kehityksestä ja tietomalleista tiedotetaan tarkemmin, kun järjestelmää on saatu kehitettyä pidemmälle.

Kuntarajapintaa suositellaan kun:  

 • Kunnalla on käytössään sähköinen katurekisteri, jossa on mahdollista ylläpitää ohjeen mukaisia tietoja tai osaa tiedoista. 
  Kunta voi tarvittaessa yhdistää eri toimitusmuotoja: tiedot, joita kerätään katurekisteriin, voi tuoda Digiroadiin katurekisteristä, ja loput toimittaa esimerkiksi ylläpitosovelluksen avulla (ks. Ylläpitosovellus tai massatoimitukset).
 • Tiedot kerätään ja ylläpidetään siten, että ne ovat joko suoraan ohjeen kuvaamassa tietomallissa tai mahdollista harmonisoida kunnan omissa järjestelmissä vastaamaan annettua tietomallia. 

Kuntarajapinnan käyttöönotto voi edellyttää kehitystyötä kunnan käyttämässä katurekisterijärjestelmässä liittyen sekä rajapintaintegraatioon että ohjeen mukaisten tietojen kirjaamisessa. Kunta voi halutessaan käyttää rajapintoja myös toiseen suuntaan, eli ylläpitää aineistoja Digiroadin valmiiksi tehdyssä ympäristössä ja siirtää tiedot kunnan katurekisteriin rajapintaa pitkin.

Jos kunnalla ei ole mahdollista kustantaa tarvittavaa kehitystyötä katurekisteriin kunta voi ylläpitää aineistot Digiroadin ylläpitosovelluksessa ja hakea aineiston Digiroadin ilmaisista rajapinnoista. Lue lisää Digiroadin lataus- ja katselurajapinnoista sekä muutossanomasta (linkki)!  

Aineiston ylläpito ulkoistettuna

Viranomainen voi halutessaan ulkoistaa aineiston kartoituksen tai ylläpidon konsultille tai urakoitsijalle.

Tehdystä sopimuksesta tulee välittää tieto Digiroad-operaattorille sähköpostitse [email protected] Viestissä on hyvä kertoa onko sopimus tehty toistaiseksi voimassaolevaksi vai jollekin tietylle ajanjaksolle.

Viranomainen voi samassa viestissä halutessaan tilata urakoitsijalle omat tunnukset ylläpitosovelluksen käyttöön. Tunnusten tilaamiseksi tarvitaan nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Aineiston ulkoistuksessa on myös tärkeää huomioida tietojen harmonisointi Digiroad-aineiston kanssa yhteensopivaksi. Ominaisuudet ja vaatimukset löytyvät toimitustapakohtaisista käsitemalleista (katso lisätietoa ylempää sivulta).