Hyppää sisältöön

Aineiston toimitustavat ja oikean toimitustavan valinta

Tällä sivulla esitellään aineiston neljä eri toimitustapaa. Aineiston ensisijainen ylläpitotapa on Digiroadin ylläpitosovellus, joka on helppo- ja nopeakäyttöinen selainsovellus. Muut toimitusvaihtoehdot ovat yhtä lailla käytössä ja niistä voi käyttää omiin toimintatapoihin sopivinta tapaa. On kuitenkin hyvä sopia operaattorin kanssa jos aikoo vaihtaa toimitustapaa. Kaikkiin toimitustapoihin käytetään samaa käsitemallia.

Ongelmatilanteissa pyydä neuvoa Digiroad-operaattorilta [email protected] tai p. 040 507 2301 (arkisin klo 9-16)

Digiroad-sovellus toimitustapana

Digiroad-sovellus on selainpohjainen karttakäyttöliittymä, jossa kunnan työntekijä voi toimittaa liikenteenohjauslaiteaineistot Digiroadiin. Digiroadiin vietävät tiedot ovat staattisia ja muuttuvat suhteellisen harvoin. Siksi Digiroad-sovelluksella on kätevää ja nopeaa, kunhan tiedot on ensimmäisen kerran saatu vietyä järjestelmään. Digiroad-sovellus on kunnille ilmainen käyttää ja sujuva käyttö ei edellytä paikkatieto-ohjelmistojen tuntemusta tai analyysien hallintaa. 

Lisäksi kuntaylläpitäjä pystyy muuttamaan, lisäämään uusia sekä poistamaan poistuneita kunnan katuverkon ja yksityisteiden ominaisuustietoja. Digiroadin geometria tulee suoraan Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta ja sitä ylläpidetään heidän toimestaan. Geometrian virheistä tai puutteista voi antaa palautetta valitsemalla kyseisen linkin, jolloin oikeaan alareunaan aktivoituu sininen aineistopalaute-nappula. Digiroad-sovelluksessa voi muokata joko yhtä kohdetta tai käyttää aluevalintatyökalua ja muuttaa suuremman alueen tietoja kerralla. Digiroad-sovellusta voi käyttää myös Digiroad-tietojen katseluun.

 

Digiorad-sovelluksen käyttöä suositellaan kunnille, joilla:  

 • Kaikille kunnille, mutta erityisesti niille kunnille joilla ei ole erillistä sähköistä katurekisterisovellusta.
 • Muutoksia liikenteenohjauslaitteisiin tulee kunnan hallinnoimille teille vuositasolla suhteellisen vähän. 
 • Yksittäisten muutosten kirjaaminen suoraan Digiroadiin on nopeaa: Kun kirjaat suoraan sovellukseen, kunnan ei tarvitse huolehtia tietomallin oikeellisuudesta. Sovellus ohjaa tietojen kirjaamista!
 • Kunta aikoo toimittaa tiedot massatoimituksella, mutta erillistä paikkatietosovellusta ei ole hankittu aineiston esikäsittelyyn ja keräämisessä syntyneiden virheiden korjaamiseen. 
 • Massatoimitusta ja ylläpitosovellusta on suositeltavaa käyttää yhdessä, jotta kunta voi varmistaa riittävän korkean aineiston laadun.
 • Kuntaylläpitosovelluksessa voi tuoda myös suurempina erinä dataa aineiston massatoimituksen avulla, mutta ominaisuustietoja tarvitaan silloin enemmän.

Tiesitkö: Digiroad-sovellusta voi käyttää kevytversiona katurekisteristä osana kunnan digiloikkaa. Järjestelmässä voi ylläpitää useita kunnossapidon näkökulmasta tärkeitä kohteita. Digiroadista on mahdollista siirtää tuotetut tiedot myöhemmin katurekisteriin, jos kunnalle sellainen hankitaan. 

 

Aineiston vienti järjestelmään Digiroad-sovelluksella: 

Löydät käyttöohjeet Digiroad-sovelluksesta ja Digiroadin youtube-kanavalta 

Ylläpitosovelluksen käyttöönotto:  

 1. Ota yhteyttä Digiroad-operaattoriin: [email protected] ja operaattori kertoo tarkemmat ohjeet. 
 2. Sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa: https://digiroad.vaylapilvi.fi/ 

Ylläpitosovellus toimii Google Chrome ja Motzilla firefox –selaimilla.

 

Tietojen vieminen Digiroad-sovelluksella:

Voit viedä aineistoa suoraan Digiroad-sovellukseen luomalla kerralla yhden tai useamman kohteen. Sovelluksesta valitaan haluttu tietolaji ja siirrytään muokkaustilaan tekemään muutoksia. Tehdyt muutokset kannattaa tallentaa tasaisin väliajoin.

 • Kunta voi muokata hallinnoimiansa katuja sekä yksityisteiden tietoja
 • Tarkemmat ohjeet ylläpitosovelluksen käytöstä löytyvät Digiroadin Youtube-kanavalta 
 • Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Digiroad-operaattoriin, autamme sovelluksen käytössä mielellämme!

VINKKI! Kun aloitatte tietojen viemisen, kannattaa harkita massatoimitusten hyödyntämistä. Massatoimituksia on suositeltavaa käyttää ensimmäisellä kerralla, jos kunnalla on mahdollisuus tuottaa omista sähköisistä aineistoista helposti massatoimitusohjeen mukainen aineistopaketti. Massatoimitus voi säästää aikaa. Kerran tuotettu aineisto on nopea ylläpitää. Jos kunnan aineisto ei helposti muunnu tarvittavaan muotoon, ylläpitosovelluksen käyttö on usein nopeampi ratkaisu.
 

Tietojen muuttaminen Digiroad-sovelluksella

Olemassa olevaa tietoa muokataan valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Valitsemalla muokattavan tielinkin tai pisteen, avautuu sovelluksen oikeaan reunaan ominaisuustietonäkymä, josta kyseisen kohteen tietoja voi muuttaa. Pistemäisen kohteen sijaintia voi muuttaa aktivoimalla sovelluksen vasemmassa alareunassa olevan nuoli-työkalun, tarttumalla pisteeseen ja raahamalla sen oikeaan sijaintiin. Pistemäinen kohde kiinnittyy sovelluksessa tiegeometriaan, eikä se näin ollen näy kartalla todellisessa maastosijainnissaan.


Tietojen poistaminen Digiroad-sovelluksella

Ominaisuustietoja poistetaan valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Valitsemalla poistettavan tielinkin tai pistemäisen kohteen, avautuu näytön oikeaan reunaan kohteen ominaisuustietonäkymä. Aktivoimalla ominaisuustietonäkymästä kohdan poista, poistuu tieto muutoksen tallentamisen jälkeen valitulta tielinkiltä. Nopeusrajoitustietoa ei voi poistaa vaan olemassa olevaa tietoa voi ainoastaan muuttaa. 

 

Aineiston massavienti toimitustapana - aineiston lataaminen järjestelmään suurissa erissä

 

Aineiston massaviennissä kunta toimittaa Digiroadiin aineiston taulukkomuotoisena suurissa erissä. Taulukon tulee sisältää tarvittavat sijainti- ja ominaisuustiedot (formaattina CSV). Taulukko ladataan järjestelmään Digiroadin ylläpitosovelluksessa import-työkalulla. Aineiston viennin jälkeen kunnan tulee tarkistaa viedyn aineiston laatu ja kohteiden siirtyminen oikeille sijainneille ylläpitosovelluksessa.

Mahdolliset aineiston viennissä syntyneet sijaintivirheet tai puutteet kaistatiedoissa pitää korjata suoraan ylläpitosovelluksessa. Jos virheet ovat isoja, aineistoviennin voi perua ja editoida lähtöaineiston paremmaksi. Yksittäisten laitteiden viennissä tai pienten korjausten teossa voi olla suositeltavaa tehdä muutokset myös suoraan ylläpitosovelluksessa. Yksittäisten kohteiden vieminen suoraan sovelluksen lisää laite -toiminnolla on usein huomattavasti aineistoimportia nopeampaa. Aineiston massaviennissä tarvitaan enemmän ominaisuustietoja kuin ylläpitosovelluksessa. Tarvittavat ominaisuustiedot on tarkennettu toimitustapakohtaisissa ohjeissa.

Massatoimitusten käyttöä suositellaan kunnille joilla:

 • Aineisto tuotetaan kunnan järjestelmiin ja Digiroadiin isojen kartoitusten avulla. 
 • Aineistoa on syntynyt kerralla paljon, esimerkiksi uuden asuinalueen katuverkon valmistuessa
 • Ensimmäisellä kerralla kun kartoitettu tai kunnan järjestelmissä olemassa oleva aineisto tuodaan Digiroadiin.
 • Kunnalla on käytössä sähköinen paikkatietoon perustuva katurekisteri, mutta ei halua liittyä kuntarajapintaan mukaan. Tällöin kunta voi ottaa järjestelmästään paikkatietomuodossa aineiston ulos ja muuntaa tiedot sopivaan muotoon tietomalliohjeiden mukaisesti. 

Aineiston vienti massatoimituksella

Digiroadiin voi toimittaa pistemäistä tai viivamaista aineistoa massatoimituksella. Pistemäistä aineistoa voi toimittaa esimerkiksi taulukkopohjaisena csv-tiedostona. Jokaiselle tietolajille tullaan julkaisemaan valmis pohja, jonka avulla Digiroadiin voi aineistoa toimittaa.

Aineisto viedään csv-import työkalun avulla, joka tullaan avaamaan kuntakäyttäjille kesän 2020 aikana.

Viivamaista aineistoa voi toimittaa edelleen Digiroad-operaattorille shape tai geopackage-formaatissa. Tästä olisi hyvä aina sopia etukäteen Digiroad-operaattorin kanssa, mitä ja miten aineisto toimitetaan ja viedään Digiroad järjestelmään.

Tarkemmat kuvaukset mm. pakollisista ja vapaavalintaisista kentistä massatoimitusten yhteydessä löytyvät käsitemallien yhteydessä tietolajeittain.

Otamme kuitenkin vastaan aineistotoimituksia myös karttoina, kuten pdf. Kartalla tulee esittää uuden, muuttuneen tai poistuneen tiedon tietolaji, sijainti, vaikutussuunta sekä ominaisuustiedot. Ylläpitotieto tulee olla helposti paikannettavissa esimerkiksi osoitteen avulla.

 

Kuntarajapinnan pilotointi käynnissä

Kuntarajapinnalla tehtävää ylläpitoa pilotoidaan parhaillaan Espoon katurekisterin Infra-O:n rajapinnan kanssa. Tuotantokäyttö on tarkoitus aloittaa tänä vuonna 2023 esterakennelmien osalta. Ennen kuntarajapinnan valmistumista aineistoa ylläpidetään Digiroad-sovelluksen ja massatoimitusten avulla.

Kuntarajapinta on tarkoitettu Digiroadin automaattiseen päivittämiseen niille kunnille, joilla on oma katurekisteri.

Katurekisterissä olevia tietoja pyritään tulevaisuudessa hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti siten, että kunnan ei tarvitse ylläpitää samaa tietoa kahdessa eri järjestelmässä. Seurauksena kunnan tierekisterin hyödynnettävissä olevat tietolajit voidaan siirtää Digiroadiin rajapinnan avulla. Digiroad-sovelluksessa puolestaan ylläpidetään tietolajeja, joita ei kunnan katurekisterissä vielä ole. Kunta saa Digiroadissa ylläpitämänsä tietolajit omaan katurekisteriinsä helposti Digiroadin WFS-rajapinnan kautta, johon muutokset päivittyvät joka viikko.

Digiroadin kuntarajapinta perustuu kyselyihin kuntien Infra-O –rajapintoihin joten kunnan tulee ottaa ensin käyttöön katurekisteriinsä Infra-O –rajapinta. Tällä hetkellä rajapintaa kehitetään yhteistyössä infraomaisuuden tietovirrat -hankkeen kuntien kanssa: Paimio, Kauhajoki, Haapavesi, Järvenpää, Kouvola, Vantaa, Espoo ja Helsinki.
 

Aineiston ylläpito ulkoistettuna

Viranomainen voi halutessaan ulkoistaa aineiston kartoituksen tai ylläpidon konsultille tai urakoitsijalle. Lue lisää ylläpidon ulkoistamisesta.

Tehdystä sopimuksesta tulee välittää tieto Digiroad-operaattorille sähköpostitse [email protected] 

Viestissä on hyvä kertoa onko sopimus tehty toistaiseksi voimassaolevaksi vai jollekin tietylle ajanjaksolle.

Viranomainen voi samassa viestissä halutessaan tilata urakoitsijalle omat tunnukset ylläpitosovelluksen käyttöön. Tunnusten tilaamiseksi tarvitaan nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Aineiston ulkoistuksessa on myös tärkeää huomioida tietojen harmonisointi Digiroad-aineiston kanssa yhteensopivaksi. Ominaisuudet ja vaatimukset löytyvät toimitustapakohtaisista käsitemalleista: