Hyppää sisältöön

Väyläviraston VES- ja TES-asiakirjat

VES- ja TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Väyläviraston (31.12.2018 asti Liikennevirasto) voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen (pois lukien palkkataulukot) ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Väyläviraston lupaa.

VES 310251, TES 310201

Hallinnonalakohtainen tarkentava virka- ja työehtosopimus
Sopijaosapuolet: Väylävirasto, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Ammattiliitto Pro

Allekirjoituspvm: 29.4.2019
Voimassaolo: 1.4.2019 - 31.3.2020

Virka- ja työehtosopimus Liikenneviraston palkkausjärjestelmästä
Liikennevirasto, JUKO, JHL ja Pardia
Allekirjoituspvm: 31.12.2010
Voimassaolo: 1.2.2018-31.3.2020 (jatkuva)

Liikenneviraston palkkausjärjestelmästä tehdyn virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja
Liikennevirasto, JUKO, JHL ja Pardia
Allekirjoituspvm: 31.12.2010

Katso myös

Muut valtion virastojen ja laitosten VES- ja TES-asiakirjat: Netra

Keskustason virka- ja työehtosopimukset: Valtiovarainministeriön kotisivut