Hyppää sisältöön

Hankkeiden vaikutusten arviointi

Suunnitteluhankkeiden vaikutusten arvioinnista (liikenneväylien hankearviointi ja ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA) löytyy tietoa vasemman puoleisesta navigaatiosta.