Hyppää sisältöön

Hankkeiden vaikutusten arviointi

Suunnitteluhankkeiden vaikutusten arvioinnista (liikenneväylien hankearviointi ja ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA) löytyy tietoa tämän osion alasivuilta.