Parikkalan rajanylityspaikan kunnostustyöt

Hankkeessa parannetaan Parikkalan rajanylityspaikan infrastruktuuria tarkastushenkilöstön työskentelyolosuhteita ja kehitetään läpivalaisulaitteistoa ja tunnistusjärjestelmiä. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu 2021.

Hankkeen taustat

Parikkalan rajavartioasema eli Parikkala–Syväoro on Parikkalassa, Suomen itärajalla sijaitseva tilapäinen rajanylityspaikka. Asema ei toistaiseksi ole kansainvälinen rajanylityspaikka, jolloin raja-asemaa voivat käyttää vain Suomen ja Venäjän kansalaiset, jotka ovat hakeneet tähän luvan etukäteen. Rajanylityspaikkaa on käytetty erityisesti tavaraliikenteen kuten puun kuljetuksiin.

Rajanylityspaikan vastapuoli Venäjällä sijaitsee Elisenvaaran Syväorossa (ven. Сювяоро). Parikkalan rajalla kirjattiin vuonna 2018 kaikkiaan 24 500 rajanylitystä.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joissa parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Parikkalan rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus EU:n ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.5.2019.

Kehittämishankkeen budjetti on 4,91 M€, johon tukea saadaan 3,93 M€.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta.

Hankkeen tavoitteet

Parikkalan rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan liikenneturvallisuutta rakentamalla uusi liittymä valtatieltä 6 rajanylityspaikalle vievälle tielle. Samalla uusitaan rautatien ylittävä silta liittymän läheisyydessä. Rajanylityspaikalla kehitetään läpivalaisulaitteistoa ja Tullin ajoneuvontunnistusjärjestelmää. Hanke ei suoranaisesti vaikuta statukseltaan tilapäisen rajanylityspaikan kapasiteettiin.

Hankkeessa ovat mukana Väylä, Tulli, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Säteilyturvakeskus ja Mintrans.

Hankkeen eteneminen

Tukirahoitussopimus EU:n ja Väylän tukirahoitussopimuksen allekirjoitus on vireillä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.09.2019