Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jyri Mustonen

  • 029 534 3068

Parikkalan rajanylityspaikan kehittäminen

Hankkeessa parannetaan rajanylityspaikalle johtavan tien liikenneturvallisuutta ja kehitetään tunnistusjärjestelmiä. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistui vuonna 2022.

Parikkalan rajanylityspaikan asemarakennus. Kuva: Kaakkois-Suomen Rajavartiolaitos.

Hankkeen taustat

Parikkalan rajavartioasema eli Parikkala–Syväoro on Parikkalassa, Suomen itärajalla sijaitseva tilapäinen rajanylityspaikka. Asema ei toistaiseksi ole kansainvälinen rajanylityspaikka. Raja-asemaa voivat käyttää vain Suomen ja Venäjän kansalaiset, jotka ovat hakeneet tähän luvan etukäteen. Rajanylityspaikkaa on käytetty erityisesti tavaraliikenteen, kuten puun kuljetuksiin.

Rajanylityspaikan vastapuoli Venäjällä sijaitsee Elisenvaaran Syväorossa (ven. Сювяоро). Parikkalan rajalla kirjattiin vuonna 2019 kaikkiaan 24 000 rajanylitystä.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni ja Suomen Tasavalta. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joissa parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Parikkalan rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.5.2019.

Kehittämishankkeen budjetti on 4,91 M€, johon tukea saadaan 3,93 M€.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta.

Hankkeen tavoitteet

Parikkalan rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan liikenneturvallisuutta rakentamalla uusi liittymä valtatieltä 6 rajanylityspaikalle vievälle tielle. Samalla uusitaan rautatien ylittävä silta liittymän läheisyydessä. Rajanylityspaikalla uusitaan Tullille tunnistusjärjestelmä ja Säteilyturvakeskukselle säteilynmittauslaitteisto. Hankkeen toimenpiteillä ei ole suoraan vaikutusta tilapäisen rajanylityspaikan statukseen tai kapasiteettiin.

Hankkeessa ovat mukana Väylävirasto, Tulli, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Säteilyturvakeskus.

Hankkeen eteneminen

Tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.5.2019. Hanke valmistui syyskuussa 2022.