Hyppää sisältöön

Parikkalan rajanylityspaikan kehittäminen

Hankkeessa parannettiin rajanylityspaikalle johtavan tien liikenneturvallisuutta ja kehitettiin tunnistusjärjestelmiä. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistui vuonna 2023.

Parikkalan rajanylityspaikan asemarakennus. Kuva: Kaakkois-Suomen Rajavartiolaitos.

Hankkeen taustat

Parikkalan rajavartioasema eli Parikkala–Syväoro on Parikkalassa, Suomen itärajalla sijaitseva tilapäinen rajanylityspaikka. Asema ei toistaiseksi ole kansainvälinen rajanylityspaikka. Raja-asemaa voivat käyttää vain Suomen ja Venäjän kansalaiset, jotka ovat hakeneet tähän luvan etukäteen. Rajanylityspaikkaa on käytetty erityisesti tavaraliikenteen, kuten puun kuljetuksiin.

Rajanylityspaikan vastapuoli Venäjällä sijaitsee Elisenvaaran Syväorossa (ven. Сювяоро). Parikkalan rajalla kirjattiin vuonna 2019 kaikkiaan 24 000 rajanylitystä. Rajan ylittävää liikennettä ei ole (tilanne elokuussa 2023).

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni ja Suomen Tasavalta.

Parikkalan rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.5.2019.

Kehittämishankkeen budjetti oli 4,91 M€, johon tukea saatiin noin 3,93 M€.

Hankkeen tavoitteet

Parikkalan rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannettiin liikenneturvallisuutta rakentamalla uusi liittymä valtatieltä 6 rajanylityspaikalle vievälle tielle. Samalla uusittiin rautatien ylittävä silta liittymän läheisyydessä. Rajanylityspaikalla uusittiin Tullille tunnistusjärjestelmä ja Säteilyturvakeskukselle säteilynmittauslaitteisto. Hankkeen toimenpiteillä ei olllut suoraan vaikutusta tilapäisen rajanylityspaikan statukseen tai kapasiteettiin.

Hankkeessa olivat mukana Väylävirasto, Tulli, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Säteilyturvakeskus.

Hankkeen eteneminen

Tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.5.2019. Hanke valmistui kesäkuussa 2023.