Vt 14 Laitaatsalmen kohta, Savonlinna

Valmistunut

Savonlinnan hankekokonaisuuden kolmannessa vaiheessa Laitaatsalmen vesiväylä muutetaan syväväyläksi ja syväväylän kohdalle rakennetaan kiinteät maantiesillat.

Vt 14 Laitaatsalmen kohta, Savonlinna

Hankkeessa Kyrönsalmen syväväylä siirretään helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen. Laitaatsalmen syväväylän ylittävistä silloista tehdään kiinteät, mikä sujuvoittaa alueen vilkasta tieliikennettä.

 

Hankkeen taustat

Savonlinnan kaupungin läpi kulkevat valtatie 14 ja Huutokoski–Parikkala-rautatie. Saimaan syväväylä risteää valtatietä ja rataa Kyrönsalmessa. Syväväylän ylittävät tie- ja ratasillat ovat avattavia siltoja, ja avaukset aiheuttavat vilkkaan liikenteen ruuhkautumisen.

Kyrönsalmen väylä on alusliikenteelle onnettomuusaltis ja vaikea navigoitava. Syväväylää ei voida säilyttää nykyisellä paikallaan turvallisuusvaatimusten ja salmessa sijaitsevan, historiallisesti arvokkaan Olavinlinnan takia.

Maantieliikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranee ja vakavat kohtaamisonnettomuudet poistuvat.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa syväväylä siirretään Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen, joka on helpommin navigoitava. Väylä oikaistaan ja levennetään. Syväväyläksi rakennettavan väyläosan pituus on noin 6 km, josta Laitaatsalmen kapeikon osuus on noin 150 m. Väylän siirto pienentää onnettomuusriskiä ja lyhentää väylää noin 3 km.

Valtatielle 14 Laitaatsalmen syväväylän kohdalle rakennetaan kaksi kiinteää siltaa, jolloin liikenteen sujuvuus paranee. Siltojen pituus on 500 metriä ja alikulkukorkeus 24,5 metriä. Jyrkkien siltojen takia valtatiestä tehdään nelikaistainen 1,5 km:n matkalta. Kevyelle liikenteelle rakennetaan hissit eteläisen sillan yhteyteen. Hissin yhteyteen tulee myös portaat.

Savontien kiertoliittymästä rakennetaan osittain kaksikaistainen ja varustetaan pääsuunnassa ohituskaistalla.

Valtatieosuudelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä ja meluesteitä reilun 1 kilometrin matkalle. Laitaatsalmen länsipuolen katuliittymiin rakennetaan liikennevalot.

Laitaatsalmen ratasillan rata on purettu, jolloin yhteys Rantasalmi - Savonlinna poistui syyskuussa 2015. Silta itsessään pysyy paikoillaan vielä vuoden 2018 syksyyn saakka, koska sitä voidaan hyödyntää työmaahuollossa ja tarvittaessa kevyen liikenteen väylänä rakentamisen aikana.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuun puolessa välissä 2016. Urakan alkuvaiheessa työt keskittyvät Laitaatsalmen eteläisen sillan rakentamiseen. Eteläinen silta valmistui joulukuussa 2017 ja pohjoinen silta valmistui marraskuussa 2018. Laivaväylä otettiin kavennettuna käyttöön 1.6.2019 ja täydessä leveydessä 23.8.2019. Hanke valmistui sopimuksen mukaisesti elokuun lopussa 2019.

Syksyn 2019 aikana tehdään vielä pieniä viimeistelytöitä ja jatketaan uittojohteita.

Hankkeen urakoitsijana toimii Destia Oy.  

Valtion vuoden 2015 tulo- ja menoarviossa hankkeen toteuttamiseen on varattu 40 M€ ja se ei sisällä radan parantamista. Savonlinnan kaupunki osallistuu kustannuksiin 250 000 eurolla.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 11.09.2019