Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Hannu Nurmi

  • p. 029 534 3574

Projekti-insinööri

Joonas Hämäläinen

  • p. 029 534 3536

Vt 14 Laitaatsalmen kohta, Savonlinna

Tiehanke Vesiväylähanke Valmistunut Etelä-Savo

Savonlinnan hankekokonaisuuden kolmannessa vaiheessa Laitaatsalmen vesiväylä muutetaan syväväyläksi ja syväväylän kohdalle rakennetaan kiinteät maantiesillat.

Sisältöosio

Vt 14 Laitaatsalmen kohta, Savonlinna

Hankkeessa Kyrönsalmen syväväylä siirrettiin helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen. Laitaatsalmen syväväylän ylittävistä silloista tehtiin kiinteät, mikä sujuvoittaa alueen vilkasta tieliikennettä.

 

Piirroskuva Laitasalmen kohdalta Savonlinnasta.

Hankkeen taustat

Savonlinnan kaupungin läpi kulkevat valtatie 14 ja Huutokoski–Parikkala-rautatie. Saimaan syväväylä risteää valtatietä ja rataa Kyrönsalmessa. Syväväylän ylittävät tie- ja ratasillat ovat avattavia siltoja, ja avaukset aiheuttavat vilkkaan liikenteen ruuhkautumisen.

Kyrönsalmen väylä on alusliikenteelle onnettomuusaltis ja vaikea navigoitava. Syväväylää ei voida säilyttää nykyisellä paikallaan turvallisuusvaatimusten ja salmessa sijaitsevan, historiallisesti arvokkaan Olavinlinnan takia.

Maantieliikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranee ja vakavat kohtaamisonnettomuudet poistuvat.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa syväväylä siirrettiin Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen, joka on helpommin navigoitava. Väylä oikaistiin ja levennettiin. Syväväyläksi rakennetun väyläosan pituus on noin 6 km, josta Laitaatsalmen kapeikon osuus on noin 150 m. Väylän siirto pienenensi onnettomuusriskiä ja lyhensi väylää noin 3 km.

Valtatielle 14 Laitaatsalmen syväväylän kohdalle rakennettiin kaksi kiinteää siltaa parantamaan liikenteen sujuvuutta. Siltojen pituus on 500 metriä ja alikulkukorkeus 24,5 metriä. Jyrkkien siltojen takia valtatiestä tehtiin nelikaistainen 1,5 kilometrin matkalta. Kevyelle liikenteelle rakennettiin hissit eteläisen sillan yhteyteen. Hissin yhteyteen tuli myös portaat.

Savontien kiertoliittymästä rakennettiin osittain kaksikaistainen ja varustettiiin pääsuunnassa ohituskaistalla.

Valtatieosuudelle rakennettiin kevyen liikenteen väylä ja meluesteitä reilun 1 kilometrin matkalle. Laitaatsalmen länsipuolen katuliittymiin rakennettiin liikennevalot.

Laitaatsalmen ratasillan rata on purettu, jolloin yhteys Rantasalmi - Savonlinna poistui syyskuussa 2015. Silta itsessään pysyi paikoillaan vielä vuoden 2018 syksyyn saakka, koska sitä hyödynnettiin työmaahuollossa ja kevyen liikenteen väylänä rakentamisen aikana.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuun puolessa välissä 2016. Urakan alkuvaiheessa työt keskittyvät Laitaatsalmen eteläisen sillan rakentamiseen. Eteläinen silta valmistui joulukuussa 2017 ja pohjoinen silta valmistui marraskuussa 2018. Laivaväylä otettiin kavennettuna käyttöön 1.6.2019 ja täydessä leveydessä 23.8.2019. Hanke valmistui sopimuksen mukaisesti elokuun lopussa 2019.

Syksyn 2019 aikana tehtiin vielä pieniä viimeistelytöitä ja jatkettiin uittojohteita.

Hankkeen urakoitsijana toimi Destia Oy.  

Valtion vuoden 2015 tulo- ja menoarviossa hankkeen toteuttamiseen varattiin 40 M€ (ei sisällä radan parantamista). Savonlinnan kaupunki osallistui kustannuksiin 250 000 eurolla.

 

Vuosina 2009-2019 rakennetun kolmivaiheisen hankekokonaisuuden loppuesite