Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitelmavastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Liikenneinsinööri

Harri Vaarala

  • 044 703 2108

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Marko Peltomaa

  • 040 359 3604

Maantien 847 (Limingantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Rantavainio - Äimärautio, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tiesuunnitelman maantien 847 (Limingantie) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi välille Rantavainio - Äimärautio. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnitelmaan sisältyy nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän parantaminen pyöräilyn pääreitiksi (baana-väylä) maantien 847 länsipuolella välillä Rantavainio (Lentokentäntien liittymä) - maantie 8155 (Poikkimaantie). Suunnittelualueeseen kuuluu myös suojatieylityksen parantaminen maantiellä 847 Joulumerkinpolun kohdalla sekä maantien 847/Rantalantien/Karhunkedontien risteyksen parantamistoimet. Vesalantien osuus suunnitellaan parannettavaksi pyöräkaduksi.

Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden ja liikkumisympäristön parantaminen.

Tiesuunnitelma on valmistunut maaliskuussa 2022. Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 1.4. - 2.5.2022.

Hankkeen rakennussuunnitelma on valmistunut lokakuussa 2022. Hanke toteutetaan lähivuosien aikana ns. MAL-hankkeena yhteistyössä ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin kanssa.