Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitelmavastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Liikenneinsinööri

Harri Vaarala

  • 044 703 2108

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Marko Peltomaa

  • 040 359 3604

Maantien 847 (Limingantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Rantavainio - Äimärautio, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnitelmaan sisältyy nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän parantaminen pyöräilyn pääreitiksi (baana-väylä) maantien 847 länsipuolella välillä Rantavainio (Lentokentäntien liittymä) - maantie 8155 (Poikkimaantie). Suunnittelualueeseen kuuluu myös suojatieylityksen parantaminen maantiellä 847 Joulumerkinpolun kohdalla sekä maantien 847/Rantalantien/Karhunkedontien risteyksen parantamistoimet. Vesalantien osuus suunnitellaan parannettavaksi pyöräkaduksi.

Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden ja liikkumisympäristön parantaminen.

Suunnittelutyö aloitettiin maastotöillä kesällä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu tammikuussa 2022.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäville verkkosivuillaan vähintään 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia.

ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu toukokuussa 2022. Hanke toteute-taan lähivuosien aikana ns. MAL-hankkeena yhteistyössä ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin kanssa. Tämän hetken tiedon perusteella toteuttamisvuosi olisi 2023.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään verkkotilaisuudessa 8.12. klo 17. - 18.30

Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams -tapahtumana, joka tallennetaan. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille, muille tien käyttäjille ja hankkeesta kiinnostuneille. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Suunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta sähköpostilla, puhelimella, kirjeellä tai karttapalautejärjestelmän kautta.