Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitelmavastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Liikenneinsinööri

Harri Vaarala

  • 044 703 2108

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Marko Peltomaa

  • 040 359 3604

Maantien 847 (Limingantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Rantavainio - Äimärautio, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatimassa otsikossa mainitun hankkeen tiesuunnitelmaa ja rakentamissuunnitelmaa tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnitelmaan sisältyy nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän parantaminen pyöräilyn pääreitiksi (baana-väylä) maantien 847 länsipuolella välillä Rantavainio (Lentokentäntien liittymä) - maantie 8155 (Poikkimaantie). Suunnittelualueeseen kuuluu myös suojatieylityksen parantaminen maantiellä 847 Joulumerkinpolun kohdalla sekä maantien 847/Rantalantien/Karhunkedontien risteyksen parantamistoimet. Vesalantien osuus suunnitellaan parannettavaksi pyöräkaduksi.

Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden ja liikkumisympäristön parantaminen.

Suunnittelutyö on aloitettu maastotöillä kesällä 2021 ja tiesuunnitelma on valmistunut maaliskuussa 2022.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäville verkkosivuillaan huhtikuussa 2022 vähintään 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia.

ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu kesäkuussa 2022. Hanke toteutetaan lähivuosien aikana ns. MAL-hankkeena yhteistyössä ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin kanssa. Tämän hetken tiedon perusteella hanke toteutetaan lähivuosien aikana.