Hyppää sisältöön

Hankkeiden suunnittelu

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden suunnitteluprosessi etenee hankkeen selvitystyöstä suunnitteluun ja toteutukseen sekä jatkuvaan vaikutusten arviointiin. Päätöksissä huomioidaan myös maankäytön suunnittelu ja ympäristönäkökohdat. Näiltä sivuilta löydät tietoa väylähankkeiden suunnittelun rooleista ja vastuista, suunnittelun vaiheista, hankkeiden vaikutusten arvioinnista sekä päätöksenteosta ja siihen vaikuttamisesta.

Silta kesäisenä aurinkoisena päivänä.