Hyppää sisältöön

Hankkeen liikennejärjestelyt

Milloin Kirjalan- ja Hessundinsalmen siltatyömaalla räjähtää tai liikenne pysäytetään?

Voit tilata tekstiviestillä tiedon seuraavasta louhinnasta tai liikenteen pysäytyksestä. Tekstiviesti-ilmoitus saapuu noin 30 minuuttia ennen tulevaa räjäytystä tai liikenteen pysäytystä*. Liity palveluun lähettämällä tekstiviesti puhelinnumeroon +358 50 902 4107:
•    viesti A, jos haluat ilmoitukset räjäytyslouhinnoista,
•    viesti B, jos haluat ilmoitukset liikennejärjestelyistä tai
•    viesti AB, jos haluat ilmoitukset molemmista.
Tekstiviestipalvelu on hankkeen allianssikumppaneiden ylläpitämä, ja palvelun käyttöönotto on maksutonta. Viestien vastaanottamisen voi milloin tahansa perua viestillä EI.
*Liikenne pysäytetään enintään 8 minuutin ajaksi.

Lokakuusta 2023 alkaen liikennejärjestelyitä Hessundinsalmen sillan hankealueella 

Hessundinsalmen alueella otetaan 1.-2.11.2023 (käyttöönoton alku riippuu talvisäästä) alkaen ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön uusi liittymä Saaristotielle Kalakouluntieltä. Jalankulun ja pyöräilyn väylä kulkee karttakuvassa esitettyä reittiä pitkin.

Karttakuva uudesta reitistä.

Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle Valoniementien kohdalla 1.-2.11.2023 (käyttöönoton alku riippuu talvisäästä) alkaen. Kun kiertotie otetaan käyttöön, jäävät sen kohdalla olevat bussipysäkit pois käytöstä. Korvaavat pysäkit sijaitsevat Kalkkitien kiertoliittymän luona kuvan osoittamissa kohdissa.

Karttakuva uudesta reitistä.

 

8.9.2023 Saaristotien liikenne siirretään kiertotielle Kalakouluntien ja Bergbontien liittymien välisellä alueella 

Kiertotie Kalakouluntien ja Bergbontien liittymien välisellä alueella kulkee Suoniityntien kautta tiedotteen liitteenä olevan karttakuvan mukaisesti. Järjestely otetaan käyttöön perjantaina 8.9.2023. Kiertotiellä on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus ja ohituskielto.

Nykyisen Kalakouluntien liittymän alueella olevat bussipysäkit siirretään Suoniityntielle. Bergbontien liittymän läheisyydessä Paraisten suuntaan oleva pysäkki jää pois käytöstä. Uudet pysäkit otetaan käyttöön niin ikään perjantaina 8.9. klo 04.00 alkaen.

 

Viikko 36, 2023: muutoksia jalankulun ja pyöräilyn väyliin Hessundinsalmessa

Uusi, Valoniementien kautta kulkeva jalankulun ja pyöräilyn kulkureitti otetaan käyttöön syyskuun alussa viikon 36 aikana. Uusi reitti on esitetty kartassa.

 

31.8.2023 Kiertotie otetaan käyttöön Kirjalansalmessa Kårlahdentien ja työnaikaisen kiertoliittymän välisellä tieosuudella 

Kiertotie rakennetaan Saaristotien itäpuolelle noin 500 metrin matkalle työnaikaisesta kiertoliittymästä Paraisten suuntaan. Kiertotien osuudella nopeusrajoitus on asetettu 50 kilometriin tunnissa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta kävelyn ja pyöräilyn väylien järjestelyihin.
Bussipysäkit molempiin suuntiin sijaitsevat Pärnäsintien ja Riihipellontien välisellä alueella kiertotiejärjestelyn astuessa voimaan. Nyt voimaan astuva järjestely on käytössä vuoden 2024 loppupuolelle.

 

1.8.2023 Ajoneuvoliikenne siirretään Hessundinsalmen sillan eteläpäässä vanhan kävelyn ja pyöräilyn väylän päälle

Ajoneuvoliikenne siirretään Hessundinsalmen sillan eteläpäässä vanhan kävelyn ja pyöräilyn väylän päälle noin 200 metrin matkalta tiistaina 1.8. Liikennejärjestely on voimassa toistaiseksi. Uusi kävelyn ja pyöräilyn reitti kulkee alueella jo aiemmin avattua työnaikaista siltaa pitkin. Järjestelyillä varmistetaan tulevan sillan alusrakenteiden turvallinen rakentaminen.

 

17.7.2023 Liikennejärjestelyt Suoniityntien alueella siirtyvät viimeiseen kiertotien rakennusvaiheeseen 

Viimeisessä vaiheessa suljetaan Suoniityntien Paraisten puoleinen liittymä Saaristotielle, jolloin kulku Suoniityntielle sekä siihen liittyville teille on ainoastaan Suoniityntien Kaarinan puoleisen pään liittymän kautta. Järjestelyn kesto on noin kaksi kuukautta. Järjestelyn aikana valmistellaan Saaristotien ja Suoniityntien liittymäaluetta työn aikaisen kiertotien kättöönottoa varten. Kävelyn ja pyöräilyn liikenteelle varataan väylä työkohteen läpi.

Karttakuva Suoniityntien alueesta ja liikennejärjestelyistä.

26.6.2023 Riihipellontien Kaarinan pään yhteys Saaristotielle katkeaa

Riihipellontien Kaarinan puoleinen liittymä Saaristotielle katkeaa 26.6.2023. Korvaavana liittymänä kiinteistöille toimii Kårlahdentien liittymä Riihipellontien Paraisten puoleisessa päässä. Järjestely mahdollistaa tulevan kiertotien rakentamisen. Järjestely on käytössä kiertotien käyttöönottamiseen saakka, jolloin liittymä palautetaan käyttöön.
Karttakuva liikennejärjestelystä.

 

26.6.2023 alkaen kiertotiejärjestely Suoniityntiellä

Kalakoulun risteyssillan alueen rakentaminen aiheuttaa työn aikaisia liikennejärjestelyjä Suoniityntien alueella.  Saaristotien liikenne ohjataan kiertotienä toimivalle Suoniityntielle Kalakoulun risteyssillan rakentamisen ajaksi loppuvuodesta 2023. Kiertotie on käytössä arviolta vuoden ajan. Käyttöönotettavalle kiertotielle asetetaan 50 km/h nopeusrajoitus. Kävelyn ja pyöräilyn liikenteelle varataan erillinen väylä sekä suojatiet Skräbbontien liittymän läheisyyteen tuleville bussipysäkeille. Suoniityntien osalta valmistelut kiertotieksi on aloitettu tien levityksellä ja jatkuvat kahdessa eri osassa elokuuhun 2023 saakka.

26.6.2023 alkaen Valoniementien liikenteelle muutoksia liittymä kiertotien rakentamisen ajaksi

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen rakennustyöt Hessundinsalmen sillan alueella aiheuttavat muutoksia Valoniementien ja Hessundintien liikenteelle. Hankkeeseen liittyvän Valoniementien alikulkukäytävän sekä sen läheisyyteen tehtävien pohjanvahvistus-, kuivatus- ja tierakenteiden tekemisen ajaksi Saaristotien liikenne tullaan ohjaamaan rakennettavalle kiertotielle loppuvuodesta 2023. Kiertotie sijoittuu nykyisen Saaristotien länsipuolelle n. 400 m matkalla. Kiertotien rakentamisen ajaksi Valoniementien liittymä Saaristotielle katkeaa arviolta 14.8.2023 kuukauden ajaksi.  Ensimmäisen vaiheen järjestely otetaan käyttöön 26.6. ja sen kesto on noin 4 viikkoa.

Kävelyn ja pyöräilyn käyttöön järjestetään väylä työmaan läpi koko järjestelyn ajan.
Karttakuva Valoniementien liikennejärjestelyistä.

 

5.6.2023 Skråbbontien ja Veistämönlahden tien välisellä osuudella rakennetaan tieyhteyttä 5.6. alkaen

Skråbbontien ja Veistämönlahden tien välisellä osuudella rakennetaan tieyhteyttä kahden kuukauden ajan 5.6. alkaen. Tieosuus on suljettu Veistämönlahdentieltä Kaarinan suuntaan seuraavaan kiinteistöliittymään saakka. Kiinteistöille pääsee kulkemaan Suoniityntien Kaarinan puoleisen liittymän kautta. Kävelyn ja pyöräilyn liikenteelle varataan väylä työkohteen läpi. 

Kartta liikennejärjestelyistä. Suljettu tieosuus punaisella värillä merkattuna.

25.5.2023 Tammimäentien yhteys Pärnäsintien liittymän kautta 
Saaristotielle katkeaa

Tammimäentien yhteys Pärnasintien liittymän kautta Saaristotielle katkeaa 25.5.2023. Korvaavana yhteytenä Tammimäentien kiinteistöille toimii uusi rakennettu yksityistie Y103 Bredvikintien kautta.

 

Toukokuu 2023 viikko 19: työnaikainen kiertoliittymä otetaan käyttöön Saaristotiellä

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeessa Saaristotiellä tulee käyttöön työnaikainen kiertoliittymä ajoneuvoliikenteelle viikosta 19 alkaen. Kiertoliittymä on käytössä toistaiseksi ja se sijaitsee noin 500 metriä Kirjalansalmen sillasta etelään. Kiertoliittymän alueella ajonopeus on 50 km/h.

 

1.3.2023 Louhintoja tehdään pitkin vuotta molempien hankealueiden osalta

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeella tehtävät louhintatyöt ovat käynnissä molempien siltojen osalta. Räjäytyksiä tehdään pitkin vuotta, ja niistä aiheutuu ajoittaista meluhaittaa ympäristöön.

Louhintatöiden lisäksi hankealueilla tehdään melua aiheuttavia paalutus- ja poraustöitä. Melutöitä tehdään viikoittain arkipäivisin klo 7–20 meluilmoitukseen annetun päätöksen määräyksiä noudattaen. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä ennen räjäytystä. Räjäytyksen ajaksi liikenne pysäytetään tarvittaessa enintään kahdeksaksi minuutiksi. Liikenne pysäytetään siten, että liikenne ei pysähdy eikä jonoudu Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltakansille. Aamu- ja iltapäiväruuhkien sekä viikonloppujen ja juhlapyhien ruuhka-aikaan pysäytyksiä vältetään.

Kartta hankealueesta. Louhinta-alueet merkattu pinkillä värillä molempien siltojen läheisyyteen.

 

6.2.2023 Vesiväylä suljetaan Hessundinsalmen sillan työmaan kohdalla

Vesiväylä suljetaan Hessundinsalmen sillan kohdalla 6.2.2023 alkaen. Sulku kestää 31.3.2023 saakka. Sulku liittyy Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeessa rakennettaviin työsiltoihin. Hessundinsalmen sillan kohdalla rakennetaan nykyisen sillan itäpuolelle työsiltaa.

Veneilykauden aikana (1.5.–30.9.2023) kohteessa varataan vesiliikenteen käyttöön alikulkukorkeudeltaan nykyistä vastaava, 20 metriä leveä kulkuaukko. Kulkuaukko suljetaan uudestaan veneilykauden päättyessä lokakuussa 2023.

Kartta Hessundinsalmen hankeosuudesta. Uusi Hessundinsamen silta on noin 200 metriä pitkä.

 

10.10.2022 Hankealueen ensimmäiset liikennejärjestelyt käynnistyvät

Maanantaina 10.10.2022 alkaen asennetaan tietöistä kertovat infokyltit Saaristotien varteen hankealueen molempiin päihin. Infokyltit asennetaan Kaarinan suunnasta tultaessa noin kilometri ennen Kirjalansalmen siltaa ja Paraisten suunnasta tultaessa heti keskusta-alueen pohjoispuolella olevan kiertoliittymän jälkeen (katso alla oleva kartta). Asennustyön ajaksi voidaan tarvittaessa kaventaa ajorataa lyhyellä matkalla väliaikaisesti ja alentaa ajonopeutta. Kirjalansalmen sillan eteläpuolelle tehdään myös työmaaliikenteen käyttöön tarvittavia liittymiä. Lisäksi lokakuun alussa käynnistyvät myös puustonpoistot Kirjalansalmen hankeosuudella.