Hyppää sisältöön

Henkilöliikenne

Väyläviraston tavoitteena ovat toimivat matkaketjut ja päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen.

Suomalaisten kotimaan henkilöliikennesuorite on vuosittain noin 76 miljardia henkilökilometriä, mikä tekee 41 km henkilöä kohden vuorokaudessa. Noin 90 prosenttia suoritteesta kertyy tieliikenteestä maanteillä, kaduilla ja yksityisteillä. Joukkoliikenteen osuus on henkilökilometreistä on 14 prosenttia.

Reilu kolmannes suomalaisten matkoista on vapaa-ajanmatkoja. Vajaa kolmannes matkoista on ostos- ja asiointimatkoja ja neljäsosa matkoista liittyy työhön, koulunkäyntiin tai opiskeluun. Myös kilometrimääräisesti eniten matkustetaan vapaa-ajalla.

Miten suomalaiset liikkuvat?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kartoittaa suomalaisten liikkumista noin kuuden vuoden välein toteutettavalla henkilöliikennetutkimuksella. Uusimmassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten liikkumista vuoden 2016 aikana.

Suomalaisten liikkumisessa ei kaikkiaan ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2012 tutkimukseen verrattuna. Seutujen välillä on kuitenkin havaittavissa selviä eroja liikkumisessa. Liikkumistapoihin vaikuttavat mm. seudun koko, joukkoliikenteen mahdollisuudet, alue- ja yhdyskuntarakenne ja ikärakenne.

Kulkutapojen käytössä on valtakunnallisesti joitakin hienoisia muutoksia. Henkilöautomatkat ovat aiempaa pidempiä ja joukkoliikennematkat aiempaa lyhyempiä. Joukkoliikennematkojen määrä ei ole muuttunut, mutta joukkoliikenteellä kuljetut kilometrit ovat vähentyneet. Joukkoliikenteen käyttö onkin painottunut aiempaa selvemmin kaupunkialueille.

Kestävien liikkumismuotojen osuus oli 37 prosenttia matkoista ja 15 prosenttia kuljetuista kilometreistä. Edelliseen 2010–2011 tutkimukseen nähden kestävien liikkumismuotojen osuus matkoista kasvoi prosenttiyksikön, mutta vastaavaa ei ole havaittavissa matkasuoritteessa.

Jalankulun ja pyöräilyn matkasuoritteet olivat jokseenkin ennallaan. Tulokset viittaavat lasten, nuorten ja aikuisten jalankulun ja pyöräilyn vähenemiseen, mutta ikääntyneiden jalankulku ja pyöräily ovat hieman lisääntyneet. Lapsiperheiden vanhempien pyöräilysuoritteessa on kasvua.

Tutkimuksessa kysyttiin, näkivätkö eri kulkumuotoja käyttäneet vastaajat vaihtoehtoa omille kulkutapavalinnoilleen. Keskimäärin 34 prosentille matkoista olisi vastaajien itsensä mukaan löytynyt muu kulkutapa. Henkilöautoilijoista 15 prosenttia näki kestävät liikkumismuodot automatkalleen vaihtoehtoisina. Noin joka kolmas kodin ja työpaikan välinen työmatka tehdään kestävillä liikkumismuodoilla.