Hyppää sisältöön

Jyväskylän kaupunkiseudun moporeitit, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Kevyen liikenteen väylä.Selvityksessä on käyty läpi Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen pyörätieverkosto liikenneviraston vuonna 2013 valmistuneen Mopon paikka liikenneympäristössä  -ohjeen perusteella.

Ohjeen linjauksien mukaisesti, mopoilu vähenee Jyväskylän kaupunkiseudun pyöräteillä. Mopoilun siirtämisen tavoitteena on vähentää mopoilijoiden aiheuttamien henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrää ja selkeyttää mopon paikkaa liikenteessä.

Suomessa mopojen määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin paikoin jopa 2-3 -ker­tai­seksi. Jyväskylässä mopokanta on 2,6 kertaistunut, Laukaassa 1,9 kertaistunut ja Muuramessa 2,8 kertaistunut. Vuoden 2012 lopussa rekisteröityjä mopoja oli Jyväskylässä 4 914, Laukaassa 1 066 ja Muuramessa 485.

Samaan aikaan kun mopoilijoiden määrä on lisääntynyt, ovat mopoilijoiden aiheuttamien henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrät kasvaneet merkittävästi. Siksi on tärkeää selkeyttää mopon paikkaa liikenteessä. Mopojen ajoradalle siirtämisen johdosta autoilijat osaavat ottaa mopoilijat paremmin huomioon tasavertaisina liikenteen osapuolina ja pyöräteillä puolestaan jalankulkijat ja polkupyöräilijät voivat liikkua entistä turvallisemmin.

Moporeitit -suunnitelman toteutuessa Jyväskylän kaupunkiseudun pyöräteillä mopoilu sallitaan jatkossa 15 km:n osuudella (2,6 %), kun tällä hetkellä mopoilu on sallittu 35 km:n osuudella (6,2 %).

Yhteensä pyöräteitä on Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa nykyisin noin 570 km.

Pisimmät yhtäjaksoiset mopoille sallitut pyörätiet sijaitsevat jatkossa seuraavasti:

  • Jyväskyläntie (seututie 637), Leppäveden ja Laukaan kuntakeskuksen välillä.
  • Valtatie 9, Korpilahden keskustasta pohjoiseen, Pukkalanmäen ja Markkulanmäen välillä.
  • Valtatie 4, Vaajakosken keskustasta etelään, Hupelin ja Kanavuoren kiertoliittymän välillä.
  • Muualla kaupunkiseudulla mopoilu sallitaan vain harvoissa kohdissa lyhyellä matkaa, lähinnä varmistamaan mopoille toimiva yhteys eri alueiden välillä.