Hyppää sisältöön

Ympäristöperiaatteet

Ympäristöllisesti kestävän toiminnan lähtökohtana toimivat Väyläviraston ympäristöperiaatteet. Väyläviraston pääjohtaja on hyväksynyt ympäristöperiaatteet huhtikuussa 2024. Ympäristöperiaatteet osoittavat miten Väylävirasto on tunnistanut ja sitoutunut keskeisten ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen sekä toiminnan kehittämiseen. Ne luovat suunnan toiminnalle, sen jatkuvalle parantamiselle sekä antavat kehyksen ympäristötavoitteiden laadinnalle.

Väyläviraston ympäristöperiaatteet ovat:

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset
Tunnistamme ympäristövaikutusten hallinnan keinot. Lievennämme väylänpidosta ja liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Pyrimme luomaan ympäristöhyötyjä. Päätöksentekomme on tietopohjaista. 

Vastaamme väyläverkon ilmastokestävyydestä 
Otamme huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumisen toiminnassamme. Tunnemme ilmastonmuutoksesta väylänpidolle aiheutuvat riskit ja haavoittuvuudet sekä varaudumme niihin.

Edistämme väylänpidon vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta
Edistämme hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista sekä vahvistamme kiertotalouden periaatteita toiminnassamme. Kehitämme ja otamme käyttöön resurssiviisaita ja elinkaarikestäviä väylänpidon materiaaleja ja tuotteita, palveluita sekä toimintamalleja.

Ylläpidämme luonnon monimuotoisuutta
Vähennämme väyläverkon ja väylänpidon haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle ja ehkäisemme luontokatoa väylänpidon toimin. 

Kehitämme toimintaamme ja osaamista pitkäjänteisesti
Haemme yhteistyön kautta laajempaa vaikuttavuutta ympäristöasioihin. Kehitämme omaa ja alan ympäristöosaamista. Kehitämme ympäristötiedon hallintaa ja tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Tilaajaorganisaationa huolehdimme kestävän kehityksen näkökulmista ja kehitämme toimintaamme yhdessä palveluntuottajien kanssa.