Hyppää sisältöön

Valtatie 13 Saarijärven keskustan osayleiskaava-alueella

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Kesäinen kuva Saarijärven keskustan kohdalta.

 

Valtatien 13 toimenpidesuunnitelmassa on tarkasteltu noin 13,5 kilometrin pituista valtatieosuutta Saarijärven keskustan kohdalla. Suunnitelman päätavoitteena on parantaa valtatien 13 turvallisuutta ja liikenteellistä toimivuutta. Lisäksi toimenpidesuunnitelman tavoitteena on ollut löytää ratkaisut, jotka aiheuttavat ympäristölle ja asutukselle mahdollisimman vähän haittaa sekä edistävät maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymistä.

Toimenpidesuunnitelmassa on selvitetty lähtötietojen ja ongelmien analysoinnin pohjalta tieosuuden parantamistarpeet. Suunnitelmassa on määritetty valtatielle tehtävät toimenpiteet, arvioitu toteutuskustannuksia sekä esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

Toimenpidesuunnitelma ei ole maantielain mukainen suunnitelma. Toimenpidesuunnitelma on tehty samanaikaisesti Saarijärven keskustan yleiskaavan kanssa ja toimii yhtenä yleiskaavan lähtöaineistona.