Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Haapajärven kaupunki

Tekninen johtaja

Jouni Laajala

  • 044 445 6147

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Marko Peltomaa

  • 040 359 3604

Kantatien 58 (Elämäjärventie) parantaminen Uitonsalmen sillan kohdalla, Haapajärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen Kantatien 58 (Elämäjärventie) parantamiseksi Uitonsalmen kohdalla Haapajärvellä. ELY-keskus aloittaa suunnittelualueella myös hankkeen vaatimat maastotyöt ja tutkimukset.

Kalajoen ylittävä Uitonsalmen silta kantatiellä 58 uusitaan nykyiselle paikalleen. Suunnitteluun sisältyvät myös rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt siltapaikalla.  Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös kantatien 58 liikennejärjestelyjä sillan rakentamisen vaikutusalueella Karjalahdentien (maantie 7630) ja Rantakadun välillä.

Suunnitelman tavoitteena on huonokuntoisen sillan uusiminen sekä liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen suunnittelualueella.

Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä ja -inventoinneilla lokakuussa 2023 ja tiesuunnitelma valmistuu huhtikuussa 2024. Suunnitelmaluonnoksia esitellään suunnittelun aikana, mistä tiedotetaan erikseen.

Tiesuunnitelman valmistuttua keväällä 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville verkkosivuillaan 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävilläolon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu joulukuussa 2024. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikan. Hankkeen rakentamiselle ei ole vielä rahoitusta.