Hyppää sisältöön

Kunnat

Ylläpitotavat

Aineiston ensisijainen ylläpitotapa on Digiroad-sovellus, joka on katuverkon ominaisuustietojen ylläpitoon. Kuntaylläpitäjä pystyy muuttamaan, lisäämään uusia sekä poistamaan poistuneita kunnan katuverkon ja yksityisteiden ominaisuustietoja.

Digiroadin geometria tulee suoraan Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta ja sitä ylläpidetään heidän toimestaan. Geometrian virheistä tai puutteista voi antaa palautetta valitsemalla kyseisen linkin, jolloin oikeaan alareunaan aktivoituu sininen Aineistopalaute-nappula. Sovelluksessa voi muokata joko yhtä kohdetta tai käyttää aluevalintatyökalua ja muuttaa suuremman alueen tietoja kerralla. Selainsovellusta voi käyttää myös Digiroad-tietojen katseluun.

Uuden tiedon lisääminen

Uusi tieto lisätään Digiroad-sovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Viivamaisen kohteen ominaisuustiedot lisätään ominaisuustietotauluun, joka avautuu sovelluksen oikeaan reunaan, kun muokattava tielinkki aktivoidaan tiegeometrialla. Pistemäinen kohde lisätään muokkaustilan plus-työkalulla ja klikkaamalla hiirellä kohteen sijainti kartalle. Pistemäinen kohde kiinnittyy lähimpään tielinkkiin, eikä näin ollen näy kartalla todellisessa maastosijainnissaan. Osalla pistemäisistä kohteista on nuolella ilmaistu vaikutussuunta, jossa nuolen kärki osoittaa tietolajin vaikutussuuntaa kohti. Lisätietoa eri tietolajien lisäyksestä löytyy sovelluksen käyttöohjeesta.

Tiedon muuttaminen

Olemassa olevaa tietoa muokataan Digiroad-sovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Valitsemalla muokattavan tielinkin tai pisteen, avautuu sovelluksen oikeaan reunaan ominaisuustietonäkymä, josta kyseisen kohteen tietoja voi muuttaa. Pistemäisen kohteen sijaintia voi muuttaa aktivoimalla sovelluksen vasemmassa alareunassa olevan nuoli-työkalun, tarttumalla pisteeseen ja raahamalla sen oikeaan sijaintiin. Pistemäinen kohde kiinnittyy ylläpitosovelluksessa tiegeometriaan, eikä se näin ollen näy kartalla todellisessa maastosijainnissaan.

Tiedon poistaminen

Ominaisuustietoja poistetaan Digiroad-sovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Valitsemalla poistettavan tielinkin tai pistemäisen kohteen, avautuu näytön oikeaan reunaan kohteen ominaisuustietonäkymä. Aktivoimalla ominaisuustietonäkymästä kohdan poista, poistuu tieto muutoksen tallentamisen jälkeen valitulta tielinkiltä. Nopeusrajoitustietoa ei voi poistaa vaan olemassa olevaa tietoa voi ainoastaan muuttaa. 

Digiroad-tietolajien ylläpito-ohjeet

Digiroadissa on monta eri tietolajia. Kaikki tietolajit on tarkasteltavissa Suomen väylät -palvelussa. 

Tietolajikohtaisia ylläpito-ohjeita löytyy Väyläviraston aineistonvälityspalvelusta.

Digiroad-sovelluksen käyttöohjeet sovelluksessa ja Youtubessa

Digiroad-sovelluksen julkaisutiedot (.pdf)

Digiroad-sovelluksen käyttöohjeet löytyvät sovelluksesta ja ohjeiden katselu edellyttää sisäänkirjautumista. Ylläpitosovellus toimii Chrome- ja Firefox-selaimilla. 

UKK - Digiroad-aineisto ja -sovellus

Digiroad-sovelluksen ohjeet Youtubessa

Videoupotus ei näy, jos et ole hyväksynyt evästeitä. Siirry videoon (YouTube).

Aineistoa voi toimittaa Digiroad -operaattorille myös sähköpostitse aineistopaketteina. Massatoimitukset ovat ensisijaisesti tarkoitettu ylläpidon aloittamiseen ja tietojen viemiseen ensimmäistä kertaa Digiroadiin. Osaa tietolajeista voi ylläpitää myös jatkuvasti aineistotoimitusten avulla. Keskeistä on toimittaa tiedot oikeassa formaatissa mahdollisimman lähellä Digiroadin tietomallia. Aineistovaatimukset on kuvattu tällä sivulla ja jos et tiedä kuinka toimia, ota yhteyttä operaattoriin niin selvitetään yhdessä!

Aineiston voi toimittaa paikkatietoformaatissa, kuten esimerkiksi EsriShapeFile -muodossa tai CSV- ja Excelin xlsx -taulukkona. Aineistoirrotuksessa tulee olla mukana sijaintitieto ja ominaisuustiedot pistemäisille kohteille.

Tietolajikohtaiset toimitusohjeet. 

Massatoimituksen mallipohjat (Excel ja CSV -tiedostot).

Otamme kuitenkin vastaan aineistotoimituksia myös karttoina, kuten pdf. Kartalla tulee esittää uuden, muuttuneen tai poistuneen tiedon tietolaji, sijainti, vaikutussuunta sekä ominaisuustiedot. Ylläpitotieto tulee olla helposti paikannettavissa esimerkiksi osoitteen avulla.

Kuntarajapinnan pilotointi käynnissä

Kuntarajapinnalla tehtävää ylläpitoa pilotoidaan parhaillaan Espoon katurekisterin Infra-O:n rajapinnan kanssa. Tuotantokäyttö on tarkoitus aloittaa tänä vuonna 2023 esterakennelmien osalta. Ennen kuntarajapinnan valmistumista aineistoa ylläpidetään Digiroad-sovelluksen ja massatoimitusten avulla.

Kuntarajapinta on tarkoitettu Digiroadin automaattiseen päivittämiseen niille kunnille, joilla on oma katurekisteri.

Katurekisterissä olevia tietoja pyritään tulevaisuudessa hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti siten, että kunnan ei tarvitse ylläpitää samaa tietoa kahdessa eri järjestelmässä. Seurauksena kunnan tierekisterin hyödynnettävissä olevat tietolajit voidaan siirtää Digiroadiin rajapinnan avulla. Digiroad-sovelluksessa puolestaan ylläpidetään tietolajeja, joita ei kunnan katurekisterissä vielä ole. Kunta saa Digiroadissa ylläpitämänsä tietolajit omaan katurekisteriinsä helposti Digiroadin WFS-rajapinnan kautta, johon muutokset päivittyvät joka viikko.

Digiroadin kuntarajapinta perustuu kyselyihin kuntien Infra-O –rajapintoihin joten kunnan tulee ottaa ensin käyttöön katurekisteriinsä Infra-O –rajapinta. Tällä hetkellä rajapintaa kehitetään yhteistyössä infraomaisuuden tietovirrat -hankkeen kuntien kanssa: Paimio, Kauhajoki, Haapavesi, Järvenpää, Kouvola, Vantaa, Espoo ja Helsinki.

Ylläpito-ohje

Digiroadin ylläpidon aloittaminen kannattaa! Alkuun pääsee tilaamalla Digiroad-sovelluksen tunnukset sähköpostitse operaattorilta osoitteesta: [email protected].

Ylläpidossa pääsee alkuun parhaiten osallistumalla Digiroadin ilmaisiin kuntakohtaisesti pidettäviin koulutuksiin sekä tutustumalla tähän verkkosivuun. Voit myös pyytää kunnallesi koulutusta osoitteesta: [email protected]. Tällä verkkosivulla on ohjeet aineiston toimituksesta, ylläpidon aloittamisesta sekä parhaista tavoista jo olemassa olevan aineiston päivittämiseen. 

Koulutusvideoita Digiroadin ylläpidon aloittamiseksi löytyy Digiroadin YouTube -kanavalta

HUOM! Videoupotus ei näy, jos et ole hyväksynyt evästeitä. Siirry videoon (YouTube).

Ylläpidon aloittamisen yhteydessä kannattaa myös kartoittaa kunnan olemassa olevat aineistot. Tiedot saattavat löytyä eri yksiköistä kunnan sisältä: Esimerkiksi nopeusrajoituksiin liittyvät tiedot saattavat löytyä liikennesuunnittelun puolelta, kun taas päällystetiedot ja liikennemerkit kunnossapidosta. 

Hyödynnä myös Hyödylliset linkit -lista ylläpidon helpottamiseksi! (Päivitetty 3.4.2024)

Jos Digiroadin ylläpidossa on ollut pidempiaikainen katko tai kunnan ylläpidon tilasta ei ole tietoa, on hyvä aloittaa tarkistamalla, mitä aineistoa Digiroadissa tällä hetkellä on ja milloin aineistoa on viimeksi ylläpidetty tärkeimpien kuuden tietolajin sekä muiden tietolajien osalta. 

Digiroadin aineistojulkaisun näkökulmasta tärkeimpiä ylläpidettäviä tietolajeja ovat:

  •     Nopeusrajoitus
  •     Liikennevirran suunta
  •     Kääntymisrajoitus
  •     Toiminnallinen luokka (reitityksen ohjausta varten)
  •     Hallinnollinen luokka (onko kyseessä kunnan katuverkko vai yksityistie)
  •     Suurin sallittu -rajoitukset, jotka vaikuttavat raskaan liikenteen reititykseen.

Aineistoa voi katsella Suomen Väylät -karttapalvelussa.

Merkitsemällä kuntasivulta tietolajin tarkistetuksi, kunta viestittää käyttäjille aineiston hyvästä laadusta. Myös aineiston ajantasaisena pitäminen helpottuu, kun kunta voi seurata tarkistuspäivästä aineiston ylläpitoa.

Helpoin tapa varmistaa Digiroad-aineiston pysyminen ajan tasalla, on käyttää Digiroad-sovelluksen Kuntasivua. Kuntasivua pääsee päivittämään Digiroadin ylläpitäjätunnuksilla (LX-tunnus). 

 

1. Tietolajien kuntasivu löytyy Digiroad-sovelluksen oikeasta yläreunasta:

 

2. Merkitse tietolaji tarkastetuksi, kun se on päivitetty.

Kuntasivulle merkitään tietolaji tarkistetuksi sen jälkeen, kun se on päivitetty. Järjestelmään tallentuu päivämäärä, jonka perusteella kunnassa voidaan arvioida, onko viimeisimmän päivityskerran jälkeen tullut uusia muutoksia. Jos muutoksia ei ole tullut edellisen päivityksen jälkeen, tietolajin voi merkitä uudelleen tarkistetuksi. Tällöin Digiroad-aineiston hyödyntäjät tietävät, että pitkäänkin muuttumattomana Digiroadissa pysynyt tieto, on edelleen oikea.

Kuntasivulla korostetaan tietolajit, joiden viimeisimmästä tarkistuksesta on kulunut liian pitkä aika.

 

3. Tallenna tiedot painamalla "Merkitse tallennetuksi".

 

Lisäksi kuntasivulla on painikkeet: 

  • "Tulosta raportti": Tiedot voi tulostaa .pdf-tiedostoksi.
  • "Yksityistiet": Yksiteiden muokkaustietojen tarkastelu. Tiedot voi tulostaa .csv-tiedostoon.

Kunta voi halutessaan ulkoistaa Digiroadin ylläpidon konsulttiyritykselle tai sopia yhteisestä ylläpidosta toisen kunnan kanssa. Ulkoistettu ylläpito perustuu kunnan ja konsultin väliseen toimeksiantoon ja sopimukseen. Kun kunta on tehnyt sopimuksen, konsultille tai toisen kunnan ylläpitäjälle luodaan käyttäjätunnus ylläpitosovellukseen ja muokkausoikeudet kyseisen kunnan aineistoon. Muokkausoikeuksia voi pyytää Digiroad-operaattorilta sähköpostitse osoitteesta [email protected]. Olethan suoraan yhteydessä yrityksiin ulkoistamisesta.