Hyppää sisältöön

Raision uusi seisake, ratasuunnitelma

Raisioon suunnitellaan uutta seisaketta, joka mahdollistaa henkilöjunaliikenteen Turun ja Raision välillä. Ratasuunnitelman on tavoitteena valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.

Hankkeen perustiedot

  • Aikataulu: Ratasuunnitelma tehdään vuosina 2023–2024. Hankkeen toteutuksesta ei ole tehty toteutuspäätöstä.
  • Kustannukset: alustavasti 2,5 miljoonaa euroa. Ratasuunnitelmavaiheen kustannukset ovat arviolta 0,5 M€.
  • Vastuutahot: Väylävirasto ja Raision kaupunki. 

Tavoitteet

  • Mahdollistaa henkilöjunaliikenne Turusta Uudenkaupungin suuntaan ja pysähdys Raision Nuorikkalassa.
  • Lyhentää joukkoliikenteen matka-aikoja ja lisätä liikenteen sujuvuutta. 
  • Vähentää henkilöautoliikennettä, tieliikenteen onnettomuuksia ja päästöjä.
  • Tehostaa Helsinki–Turku-kaukojunaliikennettä.

Hankkeen tausta

Raision rautatieliikennepaikalla on vanha seisake, joka ei nykyisellään palvele matkustaja- ja tavaraliikennettä. Lisäksi alueen maanomistukset ovat esteenä sujuvaan kulkuun laiturille ja liityntäpysäköintipaikalle.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on laatia ratasuunnitelma sekä kauko- että taajamajunaliikennettä palvelevasta seisakkeesta siten, että Raision uudella seisakkeella voidaan tulevaisuudessa liikennöidä henkilöjunilla.

Ratasuunnitelma laaditaan yhdessä Raision kaupungin kanssa ja kaupunki osallistuu suunnittelun kustannuksiin 50 % osuudella.

Raision kaupunki on laatinut seisakkeen rakentamisesta esiselvityksen. Esiselvityksen perusteella uuden seisakkeen paikaksi on valittu Nuorikkala, joka sijaitsee sähköistetyllä rataosalla ja siitä on yhteydet sekä Naantalin että Uudenkaupungin suuntaan.

Tavoitteena henkilöliikenteen aloittaminen Turusta Uudenkaupungin ja Naantalin suuntaan

Valmistuessaan uusi rataseisake mahdollista henkilöjunaliikenteen Turun ja Raision välillä. Tavoitteena on lyhentää joukkoliikenteen matka-aikoja ja parantaa liikenteen sujuvuutta. Henkilöjunaliikenteen avulla vähennetään myös henkilöautoliikennettä, tieliikenteen onnettomuuksia ja päästöjä.

Aikataulu

Uuden seisakkeen rakentamisesta käynnistetään ratasuunnitelma vuoden 2023 aikana. Ratasuunnitelman suunnittelijan hankinta on käynnistymässä. Ratasuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään tarvittavia maastomittauksia ja pohjatutkimuksia .