Hyppää sisältöön

Lisätietoa

Väylävirasto

Osastonjohtaja

Jaakko Knuutila

 • 029 534 3525

Väylävirasto

Suunnittelun ohjauksen asiantuntija

Erika Karjalainen

 • 029 534 3054

Suunnitteluohjelma

Suunnitteluohjelma on kooste Väylävirastossa tehtävästä rata- ja vesiväyläsuunnittelusta sekä Väyläviraston ja ELY-keskusten tekemästä valtion tieverkon suurempien kohteiden suunnittelusta.

Suunnittelukohteiden ohjelmoinnilla mahdollistetaan väyläverkon investointien riittävä ja oikea-aikainen suunnitteluvalmius ennen päätöksentekoa. Suunnitteluohjelman kohteiden rakentamisesta ei pääsääntöisesti ole vielä tehty päätöstä valtion talousarviossa.

Suunnitteluohjelma valmistellaan vuosittain ELY-keskusten ja Väyläviraston esittämien suunnittelutarpeiden pohjalta. Ohjelman valmistelun koordinointivastuu on Väylävirastossa.

Tuorein suunnitteluohjelma koskee vuosia 2022–2025. Ohjelman merkittävimmät suunnittelukohteet jakautuvat seuraavasti väylämuodoittain:

 • Tiet, noin 50 yleis- ja tiesuunnitelmakohdetta
 • Rataverkko, noin 20 kohdetta
 • Vesiväylät, 7 kohdetta

Lisäksi ohjelmaan kuuluu lukuisia esiselvityksiä ja pienempiä kohteita tiestöllä ja rataverkolla.

Millä perusteilla hankkeet on valittu ohjelmaan?

Suunnittelukohteiden valintakriteerit perustuvat valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne 12) määriteltyihin tavoitteisiin. Lue lisää Liikenne 12 -suunnitelmasta.

Suunnitteluohjelman kohteiden valinnoilla pyritään erityisesti edistämään Väyläviraston investointiohjelman kohteiden suunnittelua. Lue lisää investointiohjelmasta. Lisäksi valintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat strategisessa tilannekuvassa tunnistettu tarve sekä muutoin akuutti tai kriittinen tarve. Lue lisää strategisesta tilannekuvasta.

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita ovat tehokkuus, kestävyys ja saavutettavuus, jotka kaikki tähtäävät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Suunnitteluohjelmaan ehdolla olleita hankkeiden tehokkuutta arvioidaan erityisesti yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden, väylän arvon ja kunnon säilymisen sekä hyöty-kustannussuhteen avulla. Saavutettavuutta arvioitaessa huomioidaan vaikutukset muun muassa liikenneturvallisuuteen, asiakastarpeiden täyttämiseen sekä pääväyläverkon palvelutasoon ja kansainvälisiin yhteyksiin. Kestävyyden osalta merkityksellistä on erityisesti ympäristökestävyys.

Suunnitteluohjelman kohteet

Väyläviraston vuosien 2022-2025 suunnitteluohjelmaan hyväksytyt hankesuunnittelukohteet löytyvät alla olevasta kuvasta ja listasta. Listassa näytetään ohjelmaan hyväksytyistä kohteista hankesuunnittelukohteet, jotka ovat jo käynnissä tai jotka aiotaan käynnistää vuosien 2022-2023 aikana. Suunnitteluohjelmaan kuuluu lisäksi lukuisia esisuunnittelukohteita ja pian valmistuvia hankesuunnittelukohteita.

Pääset tutustumaan suunnitteluohjelman kohteisiin klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Tiet, merkittävimmät suunnittelukohteet vuonna 2022–2023 

Tiesuunnitelmakohteet

1. Vt 2 Nummela-Karkkila, tiesuunnitelma

2. Vt 2 parantaminen Porin keskustassa, tiesuunnitelma

3. Vt 3 kehittämisselvityksen jatkotoimenpiteet, tiesuunnitelma

4. Vt 3 Sikuri – Ikaalinen, tiesuunnitelma

5. Vt 3 Tampere-Vaasa yhteysvälihankkeen tiesuunnitelma väillä Hanhijärvi - Sarkkila

6. Vt 4 Ilmasillan eritasoliittymä tiesuunnitelma

7. Vt 4 Toivakka-Jyväskylä, tiesuunnitelman muutos

8. Vt 4 Vaajakosken kohdalla, tiesuunnitelma

9. Vt 4 Vehniä-Äänekoski , tiesuunnitelma

10. Vt 5 parantaminen Leppävirran kohdalla, tiesuunnitelma

11. Vt 5 parantaminen välillä Valkeinen-Taipale (Nerkoon ohitustie), suunnittelu

12. Vt 6 Kouvolan kohta, tiesuunnitelma

13. Vt 6 Kullasvaaran eritasoliittymä, tiesuunnitelma

14. Vt 7 Länsimäentien pysäkit, tiesuunnitelma

15. Vt 8 Laitilan eritasoliittymä, tiesuunnitelma

16. Vt 8 ohituskaistojen suunnittelu välillä Vaasa-Kokkola, tiesuunnitelma

17. Vt 8 ja 27 liittymäalueen liikennejärjestelyt, tie- ja rakennussuunnitelma

18. Vt 9 Vartiala-Riistavesi, tiesuunnitelma

19. Vt 9 Tampere–Orivesi, tiesuunnitelma välillä Alasjärvi–Käpykangas

20. Vt 9 Tampere-Orivesi, tiesuunnitelma välillä Käpykangas-Orivesi

21. Vt 9 Turku - Tampere yhteysvälin parantaminen, tiesuunnitelma

22. Vt 12 Teiskontien (TAYS - Alasjärvi) jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen, tiesuunnitelma

23. Vt 12 Uusikylä-Tillola, tiesuunnitelma

24. Vt 18 Laihia – Seinäjoki, tiesuunnitelma

25. Vt 19 Seinäjoki-Lapua 2+2, tiesuunnitelma

26. Vt 21 Palojoensuu-Kilpisjärvi, tiesuunnitelma välilllä Palojoensuu - Maunu

27. Vt 25 Vesitornin etl Lohja, tiesuunnitelma

28. Vt 25 Asemantien liittymän kohdalla, Vihti, tiesuunnitelma

29. Vt 26 kiireellisimmät toimenpiteet, tiesuunnitelma

30. Kt 50 Kehä III Ala-Tikkurila-Kalkkikallio (Puistolan sillat), tiesuunnitelma

31. Kt 51/Mt 115 Sunnanvikin eritasoliittymä, tiesuunnitelma

32. Kt 92 Karigasniemen rajasilta, tie- ja rakennussuunnitelma

33. Mt 180 Kirjala-Kurkela, tiesuunnitelma

34. Mt 815 Lentokentäntien parantaminen Oulunlahti-Oulunsalo, tie- ja rakennussuunnitelma

35. Mt 849 Iijoen silta, tiesuunnitelma

36. Mt 4012 Parikkalan kansainvälinen rajanylityspaikka

37. Mt 11507 Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys, tiesuunnitelma

38. Mt 12003 Kivimon lossin korvaaminen sillalla, Parainen, rakennussuunnitelma

39. Mt 14784 Kutilan kanava, tiesuunnitelma

40. GigaVaasa akkuteoll.alueen liikenneyhteydet tiestön suunnittelu

41. Vt 12 ja kt 65 Vaitinaron etl tiesuunnitelma

Yleissuunnitelmakohteet

1. Vt 3 Marjamäki-Kulju-Pirkkala ja Kehä 2, YVA+yleissuunnitelma

2. Vt 3 Vaasa – Laihia, YVA+yleissuunnitelma

3. Vt 5 Savilahden silta, Mikkeli, sillan yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma

4. Vt 6 Syrjäsalmen silta, Kitee, sillan yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma

5. Vt 8 Rauma-Eurajoki nelikaistaistus, YVA+yleissuunnitelma

6. Vt 9 Kanavuori-Lievestuore, YVA+yleissuunnitelma

7. Vt 9 Korpilahti - Jyväskylä, YVA+yleissuunnitelma

8. Kt 51 Munkinmäki - Sunnanvik, YVA+yleissuunnitelma

9. Kt 67 Ilmajoki - Seinäjoki, YVA+yleissuunnitelma

10. Kt 73 Lieksanjoen silta, Lieksa, sillan yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma

11. Mt 1002 Skåldön silta, YVA+yleissuunnitelma

Suunnitteluohjelman tiekohteet kartalla.

 

Radat, merkittävimmät vuoden 2022 suunnittelukohteet

Merkittävimmät selvitykset ja suunnitelmat

1. Pisara+ selvitykset

2. Pasila-Riihimäki 3. vaihe, ratasuunnitelma

3. Helsinki-Tampere ohituspaikat, ratasuunnitelma

4. Raisio-Naantali sähköistys

5. Luumäki-Vainikkala ratayhteys

6. Luumäki-Joutseno välityskyky

7. Imatra-Imatrankoski-valtionraja, ratasuunnitelma

8. Imatra-Joensuu matka-aikojen lyhentäminen, tarveselvitys

9. Kouvola–Kuopio matka-aikojen lyhentäminen, tarveselvitys

10. Tampere-Jyväskylä ratayhteys

11. Tampere-Oulu välityskyky

12. Seinäjoki-Vaasa ratayhteys, ratasuunnitelma

13. Lautiosaari-Elijärvi ratayhteys, ratasuunnitelma

14. Tornio-Röyttä ratayhteys (13 ja 14 liittyvät samaan kokonaisuuteen),ratasuunnitelma

15. Oulun henkilöratapiha, ratasuunnitelma

16. Oulu-Kontiomäki-Vartius, tarveselvitys

17. Oulu-Laurila-Tornio/Haaparanta ratayhteys

18. 250 kN akselipainoverkoston kehittäminen (ei kartalla)

Lukuisia muita ratojen suunnittelu- ja selvityskohteita:

 • Ratojen korjaussuunnitelmia
 • Ratapihojen parantamissuunnitelmia
 • Tasoristeysten turvallisuuden parantamissuunnitelmia
 • Raakapuunkuormauspaikkojen kehittämiskohteita
 • Uusien tuotantolaitoksien liikenneyhteyksien tarkasteluja
 • Erillisselvityksiä tarpeen mukaan

Suunnitteluohjelman ratakohteet kartalla.

 

Vesiväylät, merkittävimmät suunnittelukohteet vuonna 2022

1. Ahvenanmaan väylät

 • Eckerön väylän syvennys 7 m, yleissuunnitelma ja vesilupahakemus

2. Koverharin väylä

 • Yleissuunnitelma ja vesilupahakemus
 • Väylän syventäminen 14,0 metriin osana Koverharin sataman kehittämisprojektia

3. Loviisan väylä

 • Syvennys 11 m, yleissuunnitelman tarkistus

4. Saimaan syväväylän parantamisen suunnittelu

5. Vaasan väylä

 • Esisuunnitelma, geometrian parantaminen nykyisellä kulkusyvyydellä

6. Oulun väylä

 • Esisuunnitelman laatiminen 14 m kulkusyvyydellä
 • Pohjatutkimukset ja yleissuunnitelma väylän geometrian parantamisesta nykyisellä kulkusyvyydellä.

7. Tornion väylä

 • Esisuunnitelma, geometrian parantaminen nykyisellä kulkusyvyydellä

Suunnitteluohjelman vesiväyläkohteet kartalla.

Suunnitteluohjelman rahoitus

Suunnitteluohjelman kohteet rahoitetaan valtion budjetista. Rahoitus tulee talousarviossa perusväylänpidon momentilta sekä väyläverkon kehittämisen momentilta (muu kehittämisen hankesuunnittelu). Lue lisää valtion budjetista.

Perusväylänpidon rahoituksella tehdään pääosin erilaisia esiselvityksiä ja yleissuunnittelua sekä liikennejärjestelmää koskevia valtakunnallisia selvityksiä. Esisuunnittelussa pyritään löytämään tehokkaimmat hankkeet jatkotoimenpiteitä varten. Yleissuunnittelussa haetaan tarkempia toimenpiteitä ja sovitetaan ratkaisuja maankäyttöön. Perusväylänpidon momentilla rahoitetaan myös joitain pienempien kohteiden tie- ja ratasuunnittelutason suunnittelua. Lue lisää väyläverkon suunnitteluvaiheista.

Kehittämismomentilta rahoitetaan ainoastaan hankesuunnittelua kohteista, jotka tullaan aikanaan erikseen mainitsemaan budjetissa toteutushankkeina, mutta jotka eivät vielä ole saaneet valtuutta kehittämismomentilta.

Vuoden 2022 suunnitteluohjelman rahoituskehyksessä on kohdistettu perusväylänpidon momentilla yhteensä 10,7 miljoonaa euroa keskitetyn suunnitteluohjelman merkittävien suunnittelukohteiden esisuunnittelun, selvityksiin, yleissuunniteluun sekä tie-, rata- ja vesilupasuunnitteluun.

Lisäksi vuonna 2022 suunnitteluun on käytössä myös tämän vuoden jakamattomia saldoja sekä kohteisiin sidottuja saldoja. Rahoitusta on kohdistettu myös ELY-keskusten valitsemiin pienempiin suunnittelukohteisiin. Tämä rahoitus myönnetään ELY-keskuksille liikennesuoritteen mukaan. Näiden lisäksi Väylävirasto käyttää radanpidon momentin määrärahaa radan parantamishankkeiden suunnitteluun.

Muun kehittämisen hankesuunnittelun momentilla määrärahaa on varattu 9,4 miljoonaa euroa kaikkien väylämuotojen aikanaan valtion budjetissa sijoitusmenomomenteilla erikseen nimettävien hankkeiden hankesuunnitteluun. Lisäksi vuonna 2022 on käytössä vuoden 2021 jakamattomia ja kohteisiin sidottuja saldoja sekä rahoitusta erikseen talousarviossa mainittuihin kehittämismomentin suunnittelukohteisiin.