Hyppää sisältöön

Suunnitteluohjelma

Suunnitteluohjelma on kooste Väylävirastossa tehtävästä rata- ja vesiväyläsuunnittelusta sekä Väyläviraston ja ELY-keskusten tekemästä valtion tieverkon suurempien kohteiden suunnittelusta.

Suunnittelukohteiden ohjelmoinnilla mahdollistetaan väyläverkon investointien riittävä ja oikea-aikainen suunnitteluvalmius ennen päätöksentekoa. Suunnitteluohjelman kohteiden rakentamisesta ei pääsääntöisesti ole vielä tehty päätöstä valtion talousarviossa.

Suunnitteluohjelma valmistellaan vuosittain ELY-keskusten ja Väyläviraston esittämien suunnittelutarpeiden pohjalta. Ohjelman valmistelun koordinointivastuu on Väylävirastossa.

Tuorein suunnitteluohjelma koskee vuosia 2023–2026. Ohjelman merkittävimmät suunnittelukohteet jakautuvat seuraavasti väylämuodoittain:

 • Tiet, noin 80 tiensuunnittelukohdetta
 • Rataverkko, noin 20 kohdetta
 • Vesiväylät, 12 kohdetta

Lisäksi ohjelmaan kuuluu lukuisia esiselvityksiä ja pienempiä kohteita tiestöllä ja rataverkolla.

Tutustu Väyläviraston suunnitteluohjelman 2023-2026 julkaisuun 

Millä perusteilla hankkeet on valittu ohjelmaan?

Suunnittelukohteiden valintakriteerit perustuvat valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne 12) määriteltyihin tavoitteisiin. Lue lisää Liikenne 12 -suunnitelmasta.

Suunnitteluohjelman kohteiden valinnoilla pyritään erityisesti edistämään Väyläviraston investointiohjelman kohteiden suunnittelua. Lue lisää investointiohjelmasta. Lisäksi valintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat strategisessa tilannekuvassa tunnistettu tarve sekä muutoin akuutti tai kriittinen tarve. Lue lisää strategisesta tilannekuvasta.

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita ovat tehokkuus, kestävyys ja saavutettavuus, jotka kaikki tähtäävät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Suunnitteluohjelmaan ehdolla olleita hankkeiden tehokkuutta arvioidaan erityisesti yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden, väylän arvon ja kunnon säilymisen sekä hyöty-kustannussuhteen avulla. Saavutettavuutta arvioitaessa huomioidaan vaikutukset muun muassa liikenneturvallisuuteen, asiakastarpeiden täyttämiseen sekä pääväyläverkon palvelutasoon ja kansainvälisiin yhteyksiin. Kestävyyden osalta merkityksellistä on erityisesti ympäristökestävyys.

Suunnitteluohjelman kohteet

Väyläviraston vuosien 2023-2026 suunnitteluohjelmaan hyväksytyt hankesuunnittelukohteet löytyvät alla olevasta kuvasta ja listasta. Listassa näytetään ohjelmaan hyväksytyistä kohteista hankesuunnittelukohteet, jotka ovat jo käynnissä tai jotka aiotaan käynnistää vuosien 2023-2024 aikana. Suunnitteluohjelmaan kuuluu lisäksi lukuisia esisuunnittelukohteita ja pian valmistuvia hankesuunnittelukohteita.

Pääset tutustumaan suunnitteluohjelman kohteisiin klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Tieverkon hankesuunnittelukohteet

Tie- ja rakentamissuunnitelmat

 1. Vt 2 Nummela–Karkkila, TS
 2. Vt 2 parantaminen Porin keskustassa, TS
 3. Vt 4 Toivakka–Jyväskylä, TS:n muutos
 4. Vt 4 Vehniä–Äänekoski, TS
 5. Vt 5 parantaminen Leppävirran kohdalla, TS
 6. Vt 5 parantaminen välillä Valkeinen–Taipale (Nerkoon ohitustie), TS
 7. Vt 5 Savilahden silta, Mikkeli, sillan YS ja TS
 8. Vt 6 Kouvolan kohta, 1. vaihe, TS 
 9. Vt 6 Kullasvaaran eritasoliittymä, TS
 10. Vt 6 Syrjäsalmen silta, Kitee, sillan YS ja TS
 11. Vt 8 ohituskaistojen suunnittelu Vaasa–Kokkola, TS
 12. Vt 9 Jämsä–Korpilahti, liittymä- ja ohituskaistajärjestelyt, TS muutos
 13. Vt 9 Tampere–Orivesi, väli Alasjärvi–Käpykangas moottoritien TS
 14. Vt 9 Tampere–Orivesi, väli Käpykangas–Orivesi, TS
 15. Vt 9 Turku–Tampere yhteysvälin parantaminen, TS
 16. Vt 9 ja mt 562 (Lentokentäntie) liikennejärjestelyt, Kuopio, RS
 17. Vt 12 Nokian kohdalla, kävelyn ja pyöräilyn hanke + liittymät, TS 
 18. Vt 12 Tampere (Alasjärvi)–Kangasala (Huutijärvi), TS
 19. Vt 12 ja kt 65 Vaitinaron eritasoliittymä, Tampere, TS
 20. Vt 18 Laihia–Seinäjoki, TS
 21. Vt 19 Seinäjoki–Lapua, TS
 22. Vt 21 Palojoensuu–Maunu, TS
 23. Vt 25 Hyvinkää ja Mäntsälä, TS 
 24. Vt 25 Tammisaaren liittymät, TS
 25. Vt 25 Vesitornin eritasoliittymä, Lohja, TS
 26. Vt 26 kiireellisimmät toimenpiteet, TS
 27. Kt 40 E18 Turun kehätie Naantali-Raisio, TS (erillisrahoitus*)
 28. Kt 40 E18 Turun kehätien Raision kohta, TTS
 29. Kt 51 liittymäkohteet Inkoossa, TS
 30. Kt 52 Salon kohta, 2. vaihe, TS
 31. Kt 73 Lieksanjoen sillan uusiminen, Lieksa, sillan YS ja TS
 32. Kt 92 Karigasniemen rajasilta, TRS
 33. Mt 120 Vihdintien kestävän liikkumisen laatukäytävä ja sen jatkosuunnitelmat, TS
 34. Mt 301 Vesilahti–Lempäälä, kävelyn ja pyöräilyn hanke, TS 
 35. Mt 815 Lentokentäntien parantaminen Oulunlahti-Oulunsalo, TRS
 36. Mt 6113 ja 16620 jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen välillä Muurame–Keljonkangas, TS
 37. Mt 7041 Lapua–Nurmo, kävelyn ja pyöräilyn hanke, TS
 38. Mt 8155 Poikkimaantie, Oulu, RS
 39. Mt 11507 Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys, TS
 40. Mt 12003 Kivimon lossin korvaaminen sillalla, Parainen, RS
 41. GigaVaasa akkuteollisuusalueen liikenneyhteydet tiestön suunnittelu

Yleissuunnitelmat

 1. Vt 3 Lempäälä–Pirkkala ja Kehä 2, YVA+YS
 2. Vt 9 Kanavuori–Lievestuore, YVA+YS
 3. Vt 9 Korpilahti–Jyväskylä, YVA+YS
 4. Vt 20 Korvenkylä–Kiiminki välin kehittäminen, YVA+YS
 5. Kt 51 Munkinmäki–Sunnanvik, YVA+YS
 6. Kt 63 Ina-Kaustinen parantaminen, YS
 7. Mt 1002 Skåldön silta YS

Listan kohteiden lisäksi Väyläviraston suunnitteluohjelma sisältää useita esisuunnittelukohteita, hankearviointeja sekä pian valmistuvia tiesuunnittelukohteita.

Kartta, jossa näkyy tieverkon hankesuunnittelukohteet

Rataverkon hankesuunnittelukohteet

Merkittävimmät selvitykset ja suunnitelmat

 1. Helsinki–Riihimäki vaiheen 2. ja 3. yhteensovitus
 2. Rantaradan tarveselvitys ja hankearviointi
 3. Lappeenranta–Muukko kaksoisraide, RaS*
 4. Lauritsalan liikennepaikka, RaS*
 5. Savon radan kehittäminen, RaS
 6. Imatra–Joensuu, suunnitteluvaihe tarkentuu
 7. Luumäki–Joutseno välityskyky, RaS*
 8. Riihimäen raakapuukuormauspaikka, RaS
 9. Riihimäki–Tampere ohituspaikat, eri suunnitteluvaiheita*
 10. Tampere–Jyväskylä, eri suunnitteluvaiheita*
 11. Tampere–Oulu, eri suunnitteluvaiheita*
 12. Seinäjoki–Vaasa nopeuden nosto, RaS*
 13. Oulun ratapiha, RaS*
 14. Oulu–Kontiomäki–Vartius, tarveselvitys ja hankearviointi 
 15. Tornio–Röyttä ratayhteys, RaS
 16. Laurila–Rovaniemi tarveselvitys ja hankearviointi
 17. Kolarin radan tarveselvitys ja hankearviointi
 18. 250 kN akselipainoverkoston kehittäminen
  * eduskunnan erillisrahoitus

Lukuisia muita ratojen suunnittelu- ja selvityskohteita

 1. Ratojen korjaussuunnitelmia
 2. Ratapihojen selvityksiä ja suunnitelmia
 3. Tasoristeysten turvallisuuden parantamissuunnitelmia 
 4. Raakapuunkuormauspaikkojen kehittämiskohteita
 5. Siltakohteita
 6. Matkustajalaitureiden pidentämiskohteita
 7. Lähijunaliikenteen kehittämiseen liittyvä suunnitelmia
 8. Erillisselvityksiä tarpeen mukaan
   

Kartta, jossa näkyy rataverkon hankesuunnittelukohteet

Vesiväylien suunnittelukohteet

 1. Ahvenanmaan väylät 
 2. Eckerö ja Färjsund, vesilupakäsittely ja rakentamissuunnitelma
 3. Raahen väylä, Yleissuunnitelma
 4. Loviisan väylä 
 5. Syvennys 11 m, yleissuunnitelma
 6. Koverharin väylä, Rakentamissuunnittelu
 7. Saimaan syväväylän parantamisen suunnittelu 
 8. Vaasan väylä
 9. Vesilupakäsittely ja rakentamissuunnitelma, väylän sisäosan leventäminen
 10. Oulun väylä 
 11. Pohjatutkimukset ja yleissuunnitelma väylän sisäosan leventäminen
 12. Merenkurkun syventäminen, Rakentamissuunnittelu
 13. Tornion väylä
 14. Vesilupakäsittely ja rakentamissuunnitelma, geometrian parantaminen nykyisellä kulkusyvyydellä
 15. Inkoon väylä, parantamisen yleissuunnittelu
 16. Merikarvian väylän parantaminen, Esisuunnittelu ja Hankearviointi
 17. Haminan väylä, Esisuunnittelu

Kartta, jossa näkyy vesiväylien suunnittelukohteet

 

Suunnitteluohjelman rahoitus

Suunnitteluohjelman kohteet rahoitetaan valtion budjetista. Rahoitus tulee talousarviossa perusväylänpidon momentilta sekä väyläverkon kehittämisen momentilta (muu kehittämisen hankesuunnittelu). Lue lisää valtion budjetista.

Perusväylänpidon rahoituksella tehdään pääosin erilaisia esiselvityksiä ja yleissuunnittelua sekä liikennejärjestelmää koskevia valtakunnallisia selvityksiä. Esisuunnittelussa pyritään löytämään tehokkaimmat hankkeet jatkotoimenpiteitä varten. Yleissuunnittelussa haetaan tarkempia toimenpiteitä ja sovitetaan ratkaisuja maankäyttöön. Perusväylänpidon momentilla rahoitetaan myös joitain pienempien kohteiden tie- ja ratasuunnittelutason suunnittelua. Lue lisää väyläverkon suunnitteluvaiheista.

Kehittämismomentilta rahoitetaan ainoastaan hankesuunnittelua kohteista, jotka tullaan aikanaan erikseen mainitsemaan budjetissa toteutushankkeina, mutta jotka eivät vielä ole saaneet valtuutta kehittämismomentilta.

Vuoden 2023 suunnitteluohjelman rahoituskehyksessä on kohdistettu perusväylänpidon momentilla yhteensä 8,4 miljoonaa euroa keskitetyn suunnitteluohjelman merkittävien suunnittelukohteiden esisuunnittelun, selvityksiin, yleissuunniteluun sekä tie-, rata- ja vesilupasuunnitteluun.

Lisäksi vuonna 2023 suunnitteluun on käytössä myös tämän vuoden jakamattomia saldoja sekä kohteisiin sidottuja saldoja. Rahoitusta on kohdistettu myös ELY-keskusten valitsemiin pienempiin suunnittelukohteisiin. Tämä rahoitus myönnetään ELY-keskuksille liikennesuoritteen mukaan. Näiden lisäksi Väylävirasto käyttää radanpidon momentin määrärahaa radan parantamishankkeiden suunnitteluun.

Muun kehittämisen hankesuunnittelun momentilla määrärahaa on varattu 7,0 miljoonaa euroa kaikkien väylämuotojen aikanaan valtion budjetissa sijoitusmenomomenteilla erikseen nimettävien hankkeiden hankesuunnitteluun. Lisäksi vuonna 2023 on käytössä vuoden 2022 jakamattomia ja kohteisiin sidottuja saldoja sekä rahoitusta erikseen talousarviossa mainittuihin kehittämismomentin suunnittelukohteisiin.