Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423

Maantien 6090 (Kinkovuorentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Muurame-Kinkovuori, Muurame ja Jyväskylä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 6090 (Kinkovuorentie), joka on Muuramen kirkonkylän ja Säynätsalon välinen paikallisliikennettä palveleva yhteys valtatie 9 suuntaan. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä taajamien välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta sekä liikkumisolosuhteita. Suunnittelualue alkaa Vuorenlahdentien kohdalta Muuramesta ja päättyy Jyväskylän kaupungin puolelle kiertoliittymään Ankkuritien kohdalla.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan syyskuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Plaana Oy.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelman linjausvaihtoehtoja on esitelty Muuramen kunnanvirastolla 12.12.2019 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa oli mahdollisuus keskustella ja antaa palautetta linjausvaihtoehdoista. Esisuunnittelun ja saadun palautteen perusteella tiesuunnitelma laadittiin linjausvaihtoehdon ”VE4 Maantien eteläpuoli”-pohjalta.

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 1.7.2020–31.7.2020. Nähtävillä oloa koskeva kuulutus julkaistiin ELY-keskuksen verkkosivulla (Kuulutukset ja ilmoitukset) 1.7.2020. Lisäksi asiasta ilmoitettiin Keskisuomalaisessa sekä Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin sähköisillä ilmoitustauluilla.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 aikana.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.