Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423

Maantien 6090 (Kinkovuorentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Muurame-Kinkovuori, Muurame ja Jyväskylä

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 6090 (Kinkovuorentie), joka on Muuramen kirkonkylän ja Säynätsalon välinen paikallisliikennettä palveleva yhteys valtatie 9 suuntaan. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä taajamien välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta sekä liikkumisolosuhteita. Suunnittelualue alkaa Vuorenlahdentien kohdalta Muuramesta ja päättyy Jyväskylän kaupungin puolelle kiertoliittymään Ankkuritien kohdalla.

Suunnitelma on laadittu yhdessä Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Suunnitelmaa laativana konsulttina on toiminut Plaana Oy. 

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelman laadinta käynnistyi syyskuussa 2019. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille joulukuussa 2019. Esisuunnittelun ja saadun palautteen perusteella tiesuunnitelma laadittiin linjausvaihtoehdon ”VE4 Maantien eteläpuoli”-pohjalta.

Tiesuunnitelma valmistui kesäkuussa 2020 ja oli yleisesti nähtävillä Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti 1.7.2020 - 31.7.2020 välisenä aikana. Jyväskylän kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualueelta saatujen lausuntojen käsittelyn jälkeen tiesuunnitelma eteni hyväksymiskäsittelyyn Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Traficom antoi hyväksymispäätöksensä 15.3.2022.

Hyväksymispäätös on kuulutettu ja nähtävillä 18.3.-25.4.2022 välisen ajan osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset. Lisäksi kuulutuksesta on ilmoitettu Keskisuomalaisessa sekä Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin sähköisillä ilmoitustauluilla.

Rakennussuunnitelma on myös valmis, joten suunnitelmien osalta hanke on toteutettavissa.

Toteutus

Hanke toteutettiin vuoden 2022 aikana yhdessä Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin kanssa.