Hyppää sisältöön

Tasoristeysturvallisuus

Tasoristeykset eli rataverkon ja tien samassa tasossa olevat kohtaamispaikat ovat turvallisuusriski tie- ja rautatieliikenteessä. Oikeanlaisella käyttäytymisellä tasoristeyksessä voit varmistaa niin oman kuin muiden tielläliikkujien turvallisuuden. Hidasta, keskity ja tarkkaile – tasoristeyksen kohdalla pysähtyminen voi olla se päivän tärkein pysähdys.

Turvallinen liikkuminen tasoristeyksessä

Tasoristeysonnettomuuksien määrä Suomessa on vähentynyt, sillä myös tasoristeyksiä on vähemmän. Tasoristeyksiä poistetaan vuosittain kymmeniä, usein ratahankkeiden ja perusparannusten yhteydessä. Väylävirasto pyrkii poistamaan tasoristeyksiä, joiden olosuhteet eivät salli turvallista ylittämistä eli esimerkiksi kohdissa, joissa näkyvyys on huono.

Hyvän näkyvyyden takaamisen lisäksi tasoristeyksen turvallisuutta voidaan pyrkiä parantamaan esimerkiksi muuttamalla tien geometriaa tai joissain tapauksissa laskemalla junien nopeutta risteyksen kohdalla. Kevyen liikenteen tasoristeyksissä käytetään myös hidastepuomeja.            

Suurin osa tasoristeyksistä sijaitsee vähäliikenteisillä yksityisteillä sekä metsäauto- ja peltoteillä. Kyseisillä teillä liikenne saattaa olla hyvin vähäistä tai kausiluonteista. Oman ajoreitin suunnittelu on aina hyvä keino varmistaa turvallinen tiellä liikkuminen. Tasoristeyksien sijainnin voi tarkistaa Suomen väylät -palvelusta. Älä anna junan yllättää!

Miten tasoristeyksessä tulee toimia?

Kertaa täältä tasoristeyksien varoitusmerkit!

  • Tasoristeyksestä ilmoitetaan aina vähintään liikennemerkeillä. Ennen risteystä hidasta vauhtia niin, että pystyt tarvittaessa pysähtymään turvallisesti ennen raiteita tai puomia. 
  • Jos tasoristeyksessä on varoituslaitteet, ne ilmoittavat junan lähestymisestä. Jos punaiset varoitusvalot vilkkuvat, ja puomi on alhaalla tai laskeutumassa, älä lähde ylittämään rataa. Valkoinen vilkkuvalo kertoo, että tasoristeyslaitos on toiminnassa.
  • Jos tasoristeyksessä ei ole varoituslaitteita, tarkista moneen kertaan molemmista suunnista, onko juna tulossa. Kun junaa ei ole tulossa, ylitä tasoristeys viivyttelemättä.

 

Poikkeustilanteen sattuessa: 

Tasoristeyslaitos voi esimerkiksi ukkosmyrskyn tai sähkönjakelukatkon myötä vikaantua, jolloin puomit jäävät puolitiehen. Tällöin punaiset varotusvalot vilkkuvat niin kauan, kunnes laitos saa sähkövirtaa. Rataa ei pidä lähteä ylittämään ennen kuin kunnossapitoryhmä saapuu paikalle. Varoituslaitoksella varustetuista tasoristeyksen tasoristeyskyltistä löytyy rataliikenneohjauksen puhelinnumero. 

Myös vartioimattomien tasoristeyksien kyltistä löytyy kyseisen tasoristeyksen koordinaatit, jotka helpottavat esimerkiksi sijaintitietojen antamista hätätilanteen sattuessa. 

Huom! Onnettomuustapauksissa tai muissa poikkeustilanteissa on hyvä käyttää puhelimen 112 Suomi -sovellusta paikantamisen helpottamiseksi. 

Tienkäyttäjä – muista nämä!

  • Tasoristeyksiä on sekä puomillisia että puomittomia, ja vain neljännes on varustettu varoituslaitteilla, kuten puomeilla, valo- ja äänivaroituslaitoksilla tai tasoristeysvalolla.
  • Juna ei pysty väistämään, joten väistämisvelvollisuus on aina tienkäyttäjällä. Vanha neuvo ”katso vasempaan, sitten oikeaan, ja vielä kerran vasempaan” ei koskaan vanhene. 
  • Puhelin ja muut ärsykkeet kannattaa ratin takana unohtaa. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen on yksi yleisin tasoristeysonnettomuuden aiheuttaja. 
  • Tuttu reitti ei ole syy vähentää varovaisuutta. Älä myöskään luota hatariin muistikuviin junien aikataulusta: radoilla liikkuu junien lisäksi myös paljon aikataulun ulkopuolista junaliikennettä, kuten huoltokalustoa tai tavaraliikennettä.
  • Tasoristeyksessä turvallisesti toimiminen koskee kaikkia tielläliikkujia, myös kävelijöitä sekä pyöräilijöitä. 

Lue myös: