Hyppää sisältöön

Mt 5821 Heinäahontien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kukkurantie–Lahdenperäntie

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Savo

Tie- ja rakentamissuunnitelma jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Heinäahontielle.

Hankekuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa tie- ja rakentamissuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Heinäahontielle. Suunnittelukonsulttina toimii A-Insinöörit Civil Oy.

Maantien 5821 itäpuolelle suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Kukkurantien liittymästä Lahdenperäntien (mt 16243) liittymään asti. Lisäksi parannetaan pysäkkijärjestelyjä Lahdenperäntein liittymässä. Jalankulku- ja pyöräilyväylä suunnitellaan osin välikaistalla ja osin reunatuella eroteltuna. Hankkeen yhteydessä parannetaan nykyistä tievalaistusta.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen. 

Suunnitelmatilanne

Vuonna 2018 on laadittu tarveselvitys, jossa on määritelty jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamisperiaatteet.

Kesän 2023 aikana suoritetaan alueella maastomittauksia ja pohjatutkimuksia sekä aloitetaan suunnittelu. Hankkeesta pidetään yleisötilaisuus ennen sen nähtäville asettamista.

Tiesuunnitelma valmistui maaliskuussa 2024 ja siitä on saatu viestintä- ja liikennevirasto Traficomin hyväksymispäätös huhtikuussa 2024. Alueella tullaan tekemään Maanmittauslaitoksen toimesta nykyisen tie- ja haltuunottoalueen merkitsemistä maastoon toukokuun aikana.

Toteutus

Hanke on yhteishanke Lapinlahden kunnan kanssa. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana. Hanketta rakennuttaa Keski-Suomen ELY-keskus ja urakoitsijana toimii Pielisen Maarakennus Oy.