Lisätietoa

Vuokra-alueeseen liittyvät hallinnolliset asiat ja huviveneilijöiden opastus:

Saimaan kanavavaltuutetun toimisto
Itäinen Kanavatie 2
53420 Lappeenranta
saimaankanava(at)lvm.fi

Virka-aikana klo 8.00 – 16.00
puh. 05 4585170
faksi 05 4368 068

Saimaan kanava

Tärkein Suomen kanavista on 43 km pitkä Saimaan kanava, joka yhdistää Saimaan Suomenlahteen. Saimaan kanavasta lähes puolet sijaitsee Venäjältä vuokratulla alueella. Kanavan kahdeksaa sulkua ohjataan Mälkiän ja Brusnitchnoen kaukokäyttökeskuksista.

Saimaan kanavan veneliikenneohjeet

Vuoden 2019 Saimaan kanava veneliikenneohjeet eivät käsittele matkustamiseen tai rajanylittämiseen liittyviä voimassa olevia päätöksiä, rajoituksia tai ohjeita Covid-19 pandemian aikana. Matkustaja- ja huviliikenteen on noudatettava kaikissa olosuhteissa voimassa olevia päätöksiä, rajoituksia ja ohjeita matkustamisesta ja rajan ylittämisestä.

Lisätietoa rajanylittämisen rajoituksista ja ohjeista saa valtioneuvoston internetsivuilta https://valtioneuvosto.fi/maahantulon-rajoitukset tai rajavartiolaitoksen internetsivuilta raja.fi.

Yksityiskohtaiset ohjeet Saimaan kanavan kautta kulkemisesta löytyvät veneliikenneohjeista.

Saimaan kanavan veneliikenneohjeet 2019 (pdf)

Saimaan kanavan  läpi kulkevilta huviveneiltä ei peritä Saimaan kanavan lupamaksua.

Venäjän turvallisuuspalvelun, Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen rajahallinnosta saadun tiedon mukaan huviveneiden rajatarkastusta ei jatkossa tehdä Viipurin merisataman kakkoslaiturissa. Venäjälle poikkeavien huviveneiden rajatarkastus tehdään toistaiseksi joko Fort Konstantinissa (Kronstadt) tai Pällin sululla (Saimaan kanava).

Tarvittavat lomakkeet Saimaan kanavalla veneilyyn

Olemme koonneet Saimaan kanavalla veneilyä varten tarvittavat lomakkeet käteviksi paketeiksi.

Valitse ensin lomakkeet matkan tarkoituksen mukaan ja täytä sen jälkeen kaikki paketin sisältämät lomakkeet.

Saatavilla on kaksi erilaista lomakepakettia:

1) Lomakkeet, Saimaan kanavan läpikulkumatka (zip) 

2) Lomakkeet, Poikkeaminen Venäjän satamiin (zip). Tämä lomakepaketti sisältää myös Saimaan kanavan läpikulkumatkaa varten tarvittavat lomakkeet.

Muistathan myös tutustua Saimaan kanavan kauttakulkuohjeisiin.

 

Kanavan yhteystiedot

P. 0295 34 4157, 0295 34 4158, Mälkiän kaukokäyttökeskus
P. 0295 34 4159 Brusnitšnoje (Juustila) sulku

Saimaan kanavalla ja syväväyläkanavilla on pidennetty liikennekausi (9-10 kk). Kanavat ovat auki ympäri vuorokauden liikennekauden aikana.

Video Saimaan kanavasta