Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarmo Niskanen

  • 0295 34 3127

Viestintätoimisto Kaiku

Tiedottaja

Pete Saarnivaara

  • 050 568 8635

Väylävirasto

Projekti-insinööri

Sami Honkanen

  • 0295 343 323

Vt 4 Äänekoski–Viitasaari ohituskaistat

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Vt 4 Äänekoski–Viitasaari ohituskaistat -hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen ja kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistaa suunniteltu maankäyttö. Hankkeessa parannetaan nykyisiä ohituskaistoja Konginkankaan ja Kalaniemen kohdalla, rakennetaan uusi ohituskaistapari Kevätlahti–Petomäki välille sekä toteutetaan Kevätlahden ja Masonmäen eritasoliittymät. Lisäksi tehdään kevyen liikenteen ja yksityisteiden järjestelyjä, rakennetaan riista-aitoja sekä tehdään muuta ympäristörakentamista ja tievalaistusta. Hanke on jaettu kahteen urakka-alueeseen: Vt 4 Kevätlahti–Petomäki ja Vt 4 Konginkangas–Kalaniemi.

  • Suunnittelu 2020-
  • Rakentaminen 2023-2026
  • Valmistuminen

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2023-2026
Kustannukset
50 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Liikenneturvallisuuden parantaminen
  • Kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen
  • Nopeusrajoituksen nostaminen ohituskaistojen kohdille 100 km/h

Hankkeen tausta

Valtatien 4 vilkasliikenteisellä välillä Äänekoski-Viitasaari on useita ohituskaistoja, joissa on liikenneturvallisuuspuutteita. Tie on kapea ja valtaosa sen ohituskaistoista on lyhyitä ja keskikaiteettomia sekä ilman valaistusta.

Hankkeessa parannetaan liikenneturvallisuutta ja sujuvoitetaan liikennettä parantamalla ohituskaistoja Konginkankaan ja Kalaniemen kohdalla sekä rakentamalla  uusi ohituskaistapari Kevätlahti-Petomäki välille sekä toteuttamalla Kevätlahden ja Masonmäen eritasoliittymät.

VT 4 Äänekosken ja Viitasaaren ohituskaistahankkeen tietöitä kuvaava karttagraafi
Karttagraafi Äänekoski-Viitasaari ohituskaistat hankkeen tietöistä Konginkankaan kohdalta

Liikennejärjestelyt

Katso ajankohtaiset liikennejärjestelyt urakkakohtaisesti kunkin alueen omalta sivulta:  

Kevätlahti-Petomäki: liikennejärjestelyt 
Konginkangas-Kalaniemi: liikennejärjestelyt 
 

Hankkeen työvaiheet

Hanke koostuu kahdesta urakasta välillä Äänekoski–Viitasaari.
 
Vt 4 Kevätlahti–Petomäki ST-urakassa parannetaan valtatietä noin 3,7 kilometrin matkalta Kevätlahden liittymän ja Petomäen nykyisten ohituskaistojen välillä, mikä sujuvoittaa liikennettä ja lisää turvallisuutta. Välille rakennetaan myös uusi ohituskaistapari sekä toteutetaan Kevätlahden eritasoliittymä. Liimattalantien liittymä Vt4:lle poistuu ja liikenne ohjataan rakennettavan rinnakkaistien kautta Kevätlahden eritasoliittymään. Lisäksi tehdään kevyen liikenteen alikulku valtatien ali ja merkittävä määrä yksityistieverkostoa.
 
Vt 4 Konginkangas–Kalaniemi -urakassa parannetaan nykyisiä ohituskaistoja Konginkankaan kohdalla ja kohennetaan liikenneturvallisuutta rakentamalla keskikaide sekä valaistus ohituskaistojen kohdalle. Valtatien nykyinen jyrkkä pysty- ja vaakageometria paranee huomattavasti mahdollistaen turvalliset ohitukset. Lisäksi Masonmäkeen rakennetaan eritasoliittymä, Masonmäki-Kalaniemi-välille toteutetaan keskikaide sekä pidennetään ohituskaistojen pituutta. 

Kustannukset ja valmistuminen

Hankkeen ensimmäinen urakka Vt 4 Kevätlahti–Petomäki käynnistyi toukokuussa 2023, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 marraskuussa. Urakan kustannusarvio on 14.5 M€.

Vt 4 Konginkangas–Kalaniemi-urakan työt käynnistyvät toukokuussa 2024. Töiden arvioidaan valmistuvan lokakuussa 2026, ja urakan viimeinen päällystekerros tehdään kesällä 2027.

Konginkankaan kohdan tiesuunnitelman mukainen tarkentunut kustannusarvio on 21 M€. Masonmäki–Kalaniemi-osuuden kustannusarvio on 16,5 M€. 

Valokuvia hankkeen eri vaiheista

Osa sisällöstä on estetty näkymästä evästevalinnan valinnan mukaisesti. Muuta eväste-asetuksia nähdäksesi koko sivun sisällön.