Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Jarmo Niskanen

  • 0295 34 3127

Vt 4 Äänekoski-Viitasaari ohituskaistat

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Vt 4 Äänekoski-Viitasaari ohituskaistat -hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen ja kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistaa suunniteltu maankäyttö. Hankkeessa parannetaan nykyisiä ohituskaistoja Konginkankaan ja Kalaniemen kohdalla sekä rakennetaan uusi ohituskaistapari Kevätlahti-Petomäki välille sekä toteutetaan Kevätlahden eritasoliittymä. Lisäksi tehdään kevyen liikenteen ja yksityisteiden järjestelyjä, rakennetaan riista-aitoja sekä tehdään muuta ympäristörakentamista ja tievalaistusta. Hanke on jaettu kolmeen urakka-alueeseen: Vt 4 Kevätlahti-Petomäki, Vt 4 Konginkankaan ohituskaistat ja Vt 4 Masonmäki-Kalaniemi.
 

  • Suunnittelu 2020-
  • Rakentaminen 2023-2025
  • Valmistuminen

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2023-2025
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Liikenneturvallisuuden parantaminen
  • Kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen
  • Nopeusrajoituksen nostaminen ohituskaistojen kohdille 100 km/h

Hankkeen tausta

Valtatien 4 vilkasliikenteisellä välillä Äänekoski-Viitasaari on useita ohituskaistoja, joissa on liikenneturvallisuuspuutteita. Tie on kapea ja valtaosa sen ohituskaistoista on lyhyitä ja keskikaiteettomia sekä ilman valaistusta.

Hankkeessa parannetaan liikenneturvallisuutta ja sujuvoitetaan liikennettä parantamalla ohituskaistoja Konginkankaan ja Kalaniemen kohdalla sekä rakentamalla  uusi ohituskaistapari Kevätlahti-Petomäki välille sekä toteuttamalla Kevätlahden eritasoliittymä.

Hankkeen työvaiheet

Hanke koostuu kolmesta urakasta välillä Äänekoski-Viitasaari.

Vt 4 Kevätlahti–Petomäki ST- urakassa parannetaan valtatietä noin 3,7 kilometrin matkalta Kevätlahden liittymän ja Petomäen nykyisten ohituskaistojen välillä, mikä sujuvoittaa liikennettä ja lisää turvallisuutta. Välille rakennetaan myös uusi ohituskaistapari sekä toteutetaan Kevätlahden eritasoliittymä. Liimattalantien liittymä Vt4:lle poistuu ja liikenne ohjataan rakennettavan rinnakkaistien kautta Kevätlahden eritasoliittymään. Lisäksi tehdään kevyen liikenteen alikulku valtatien ali ja merkittävä määrä yksityistieverkostoa.

Vt 4 Konginkankaan ohituskaistat -urakassa parannetaan nykyisiä ohituskaistoja Konginkankaan kohdalla, kohennetaan liikenneturvallisuutta rakentamalla keskikaide sekä valaistus ohituskaistojen kohdalle. Valtatien nykyinen jyrkkä pysty- ja vaakageometria paranee huomattavasti mahdollistaen turvalliset ohitukset.

Vt 4 Masonmäki -Kalaniemi -urakassa toteutetaan keskikaide sekä pidennetään ohituskaistojen pituutta. Kohde toteutetaan Vt 4 Konginkankaan ohituskaistojen urakan optiona. 

Kustannukset ja valmistuminen

Hankkeen ensimmäisen urakka Vt 4 Kevätlahti-Petomäki käynnistyi toukokuussa 2023, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 marraskuussa. Urakan kustannusarvio on 14.5 M€.

Vt 4 Konginkankaan kohta -urakan urakkakilpailutus tehdään alkuvuodesta 2024. Rakentamistyöt toivotaan aloitettavan 05/2024. Tavoite valmistumisaika urakalle on lokakuu 2025. Aikataulu edellyttää hallinnollisen käsittelyn sujuvaa etenemistä. Tiesuunnitelman mukainen tarkentunut kustannusarvio on 21 M€.

Hankkeeseen kuuluu optiokohteena Vt 4 Masonmäki–Kalaniemi -urakka, jonka kustannusarvio tarkentuu syksyn 2023 aikana.

Käytettävää valtuutta hankkeisiin on myönnetty yhteensä 50 M€.