Hyppää sisältöön

Pohjois-Pohjanmaan suunnitteluhankkeet

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa asuu noin 400 000 ihmistä. Alueen keskuskaupunki on Oulu, jossa asuu yli 200 000 asukasta. Oulun kaupunkiseudun rooli liikenteen solmukohtana vahvistuu koko ajan. Asukkaiden keskittyminen keskuksiin jatkuu, mikä lisää pääliikenneyhteyksien kysyntää, joiden merkitys kasvaa entisestään.

Merkittävimmät päätiet ovat pohjois-eteläsuunnassa koko maan halki kulkevat valtatiet 4 ja 8 sekä itä-länsisuuntaiset valtatiet 20, 22, 27 ja 28.  Valtatiet 4 ja 8 kuuluvat valtakunnan pääväyliin. Vt 4 on osa Euroopan liikennejärjestelmän ydinverkkoa (TEN-T).

Liikennejärjestelmän nykyisen rahoitustason näkökulmasta on iso haaste löytää resursseja pääliikenneyhteyksien kehittämiseen ja samalla ylläpitää muita liikenneverkkoja ja -palveluja edes nykyisellä tasolla.  Elinkeinoelämän tärkeiden osa-alueiden metsäsektorin, energiasektorin ja matkailun sekä Perämeren rannikolle keskittyneen raskaan teollisuuden kuljetusten toimivuus on myös turvattava.

Vuonna 2017 valmistuneessa Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa on esitetty keskeisimmät Pohjois-Suomen kehittämistoimenpiteet vuoteen 2030 saakka.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019-2023
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma
Valtion ja Oulun kaupunkiseudun kuntien välinen MALPE-sopimus 2016-2019
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia