Hyppää sisältöön

Takuukorjaustyöt saadaan päätökseen

Julkaistu 13.9.2018

Seinäjoen itäisen ohikulkutien vuoden 2018 takuukorjaustyöt saadaan päätökseen ensi viikolla. Korjaustöiden jälkeen nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen.

Kuluvan viikon sekä vielä seuraavan viikon aikana tehdään korjaustöitä eroosion kuluttamille meluvalleille, luiskille ja ojille. Lisäksi kolme viikkoa kestäneet koneelliset niittotyöt saadaan tällä viikolla päätökseen.

Vihertyöt ovat parhaillaan käynnissä ja hankealueella tehdään puiden ja pensaiden paikkaistutuksia.

Valtatien 19 nopeusrajoituksia on laskettu syksyn töiden ajaksi

Julkaistu 21.8.2018

Valtatiellä 19 tehdään tänä syksynä korjaustöitä. Tietöiden paikkeilla nopeusrajoitukset ovat normaalia alhaisemmat.

Ensi viikolla, eli viikolla 35, aloitetaan koneelliset niittotyöt koko urakka-alueella. Työ kestää noin kolme viikkoa. Samaan aikaan korjataan luiskia ja ojia Routakallion ja Nurmon välillä.

Töiden aikana kaksikaistaisen päätien kohdalla nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa. Kun päätiellä on käytössä yksi kaista, nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa. Valtatien yksikaistaisilla osuuksilla työkone vie tieltä tilaa sen verran, että nopeuksia on alennettava riittävästi. 

Myös Kuortaneentiellä nopeusrajoitus lasketaan tietöiden ajaksi 50 kilometriin tunnissa.

Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä nopeusrajoitus on normaalisti 100 kilometriä tunnissa.

Asfaltointityöt jatkuvat heinäkuun toisella viikolla

Julkaistu 29.6.2018

Asfaltointityöt Seinäjoella jatkuvat aiemmasta aikataulusta poiketen viikolla 28 (9.7.-) työkoneiden siirryttyä toiselle työmaalle. Tauon ajaksi nopeus on nostettu Rengonharjun ja Routakallion välillä 100 km/h:iin. Vielä työn alla olevien siltojen saumauskohdissa nopeusrajoitukset ovat 50 km/h. Ensimmäisen vaiheen loput siltasaumaukset saadaan valmiiksi ensi viikon aikana.

Toisen vaiheen, eli Routakallio–Nurmo -välin asfaltoinnin valmistelutyöt aloitetaan ensi viikolla Provinssirockin liikenteen päätyttyä. Maanantaina 2.7 alennetaan nopeusrajoitus hankkeen loppuosalla 80 km/h:iin ja samalla tien keskikaiteen aukkoja aletaan avata.
 

Osa asfaltoinneista tehdään yöllä haitan minimoimiseksi

Ensi viikon loppupuolella aloitetaan myös asfaltin liitosjyrsintöjen tekeminen. Nopeusrajoitus työpisteiden ja liitosjyrsintöjen kohdalla on 50 km/h.

  – Liikennehaitan minimoimiseksi tulemme tekemään osan toisen vaiheen asfaltointitöistä yöaikaan. Yötöiden tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan lähempänä töiden alkua, kertoo asfaltointiurakasta vastaava työmaapäällikkö Petri Varis Skanska Asfaltilta.

Ensimmäisen vaiheen asfaltoinnit on tehty

Julkaistu 8.6.2018

Asfaltointityöt vaiheessa 1 saadaan päätökseen aikataulun mukaisesti tänään, eli SMA päällyste on nyt tehty Rengonharju-Routakallio välille. Nopeusrajoitus Rengonharjusta Routakallioon on ensi viikolla edelleen 80 km/h ja työkohteiden kohdalla 50 km/h.

Ensi viikolla tehdään herätejyrsintöjä ajoradan reunoihin ja ajoratamerkinnät. Siltojen liikuntasaumojen tekeminen aloitetaan nyt päällystetylle osuudelle. Työ kestää juhannusviikolle.

Reunamursketäytöttöjä aletaan tehdä ensi viikon puolivälistä, kesto 3–4 pv. Kaideaukkojen sulkeminen alkaa tiistaina Rengonharjun puoleisesta päästä.
 
– Eli vaikka päällystystyöt ovat vaiheen 1 osalta saatu päätökseen niin työmaalla on vielä paljon tekemistä lähiviikkoina. Mikäli ilmojen haltija on meille edelleen suotuisa niin Rengonharju-Routakallio välin nopeusrajoitus nostetaan takaisin 100 km/h ennen juhannusliikenteen alkamista, kertoo Sami Laakso Skanska Infra Oy:stä.

Hanke Facebookissa

 

Asfaltti on nyt erityisen kuumaa – aurinkoinen sää on edesauttanut päällystystöitä

Julkaistu 1.6.2018

Työt Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä ovat edenneet hyvin ja erityisen aurinkoisessa säässä. Parhaimmillaan kuluneella viikolla on tehty uutta asfalttipintaa lähes 14 000–15 500 neliömetriä yhden päivän aikana.

Tällä hetkellä päällystystyöt ovat käynnissä urakan alkupäässä Rengonharjun lentokentän kohdalla. 

Aurinkoinen ja sateeton sää on edesauttanut asfaltointitöiden etenemistä. Samaan aikaan auringonpaahde myös osaltaan hidastaa asfalttimassan jäähtymistä. Yleisen liikenteen pääsy vasta päällystetyille osuuksille riippuu siitä, kuinka nopeasti tienpinta jäähtyy.

Viimeistä viedään – ohikulkutie saa lopullisen päällysteen

Julkaistu 16.5.2018

Seinäjoen ohikulkutie päällystetään lopullisesti tänä kesänä. Asfaltointityöt alkavat maanantaina 21. toukokuuta. 

Päällystystyöt tehdään kahdessa vaiheessa. Routakalliosta Rengonharjun suuntaan töitä tehdään viikkojen 21–24 aikana. Juhannuksen aikaan on lyhyt tauko, ja työt jatkuvat viikolla 26 Routakalliosta Nurmon suuntaan. Koko päällystysurakan on tarkoitus valmistua heinäkuun loppuun mennessä. Liikennejärjestelyt vaihtelevat työn etenemisen mukaan ja voivat muuttua päivittäin. Liikenteenohjaajat huolehtivat liikennejärjestelyistä ja käytössä on myös liikennevalo-ohjausta ja kaistajärjestelyjä. 

Ohikulkutiellä on voimassa nopeusrajoitus 80 kilometriä tunnissa, työkohteissa 50 ja työpisteen kohdalla 30 kilometriä tunnissa.

Asfaltointitöiden vuoksi liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttämään noin 15 minuutin ajaksi. Liikenne ohjataan viereistä kaistaa pitkin työkohteen ohi. Keskikaiteellisella tiellä on kaideaukkoja 500 metrin välein. Liikenne ohjataan 1+1-kaistaisilla osuuksilla kaideaukosta toiselle ajoradalle työkohteen ohi. Eritasoliittymien ramppien liikenne joudutaan katkaisemaan hetkellisesti päällystystyön ollessa niiden kohdalla.

Töiden aikataulussa on huomioitu kesätapahtumien ajaksi lisääntyvä liikenne. Sisääntuloväylät Seinäjoelle ovat auki kesätapahtumien aikaan. Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie on erikoiskuljetusten reitti, mikä on myös huomioitu liikennejärjestelyissä.

Seinäjoen itäinen ohikulkutie avattiin liikenteelle marraskuussa 2016.

Kevät tuli, työt jatkuvat

Julkaistu 4.5.2017

Päällystystyöt Nurmossa ovat pääsemässä vauhtiin pikkuhiljaa. Päällystykset saadaan tehtyä muutamassa päivässä. Kivien asennus jatkuu vielä toukokuun alkupuolen, luiskien tekeminen on viivästynyt hieman hitaasti tulleen kevään myötä.

Viimeistelytyöt alkavat ohikulkutiellä

Avajaisiaan marraskuussa 2016 juhlinut Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie heräilee talvitauoltaan. Säiden lämmettyä päästään tekemään viimeistelytöitä, jotka hoidetaan valmiiksi kesän 2017 aikana.

Ensi viikolla työmaalle tulee ensimmäinen kaivinkone, pääsiäisen jälkeen toinen. Kiveyksiä päästään tekemään pääsiäisen jälkeen. Toukokuun alkupuolella tehdään tarvittavia päällystystöitä, vihertyöt pääosin touko–kesäkuussa.

Lisätietoja

Skanska Infra Oy: Projektipäällikkö Sami Immonen, puh. 050 414 7236
Liikennevirasto: Projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 0295 34 3567

Seinäjoen ohikulkutien silloista kaksi mukana pistokokeissa

Viime vuonna ilmenneiden betonin lujuuspuutteiden vuoksi Liikennevirasto on tutkinut pistokokeilla 18 maantiesiltaa, jotka on rakennettu vuosina 2011-2016. Kuudessa sillassa ilmeni lujuuspuutteita.

Julkaistu 2.1.2017.  Kuvan silta ei liity tutkimuksiin.
 

Tutkitut sillat sijaitsevat eri puolella Suomea. Jokaisesta sillasta otettiin 6 näytettä, joista tutkittiin puristuslujuus ja tiheys sekä tehtiin 2 optista ilmahuokosanalyysiä.

Tutkimuksessa selvisi, että 6 siltaa ei täytä lujuuden osalta vaatimuksia. Sillat ovat Autovarikon silta, Tampere, Veitikan risteyssilta, Rovaniemi, Suopellonpolun alikulkukäytävä, Oulu, Niemenrannan alikulkukäytävä, Oulu, Västersundomin risteyssilta A, Vantaa sekä Takamäen risteyssilta, Seinäjoki.

Lista tarkastetuista silloista

Ongelmasilloissa ei ole selvää yhteistä nimittäjää betonin toimittajan, urakoitsijan tai siltatyypin osalta.

Lujuuspuutteet vaikuttavat sillan käyttöikään

Henkilöliikenteen ja elinkeinoelämän normaalikuljetusten on turvallista käyttää siltoja. Lujuuspuutteet näkyvät sillan lyhentyneenä käyttöikänä, joka suunnitellaan 100 vuodeksi.

Tutkimukset jatkuvat

Seuraavaksi selvitetään siltakohtaisesti vaadittavat toimenpiteet sekä laajennetaan otantaa.

Liikennevirasto käy alkuvuodesta läpi lisää vuosina 2011-2016 rakennettuja siltoja. Lisäksi näytteenottoa laajennetaan 5-10 vuotta vanhoihin siltoihin. Aikahaarukan laajentamisella saadaan selvyyttä eri lisäaineiden vaikutuksista.

Lisätutkimusten tulokset sekä toimenpidesuunnitelmat selviävät alkuvuodesta 2017. Tehostettua laadunvalvontaa rakennettavien siltojen osalta jatketaan toistaiseksi. Yksiselitteistä syytä lujuuspuutteisiin ei ole vielä selvinnyt.

Pistokokeiden tulokset
 

Lisätietoa:

Yksikön päällikkö Minna Torkkeli p. 029 534 3632 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
(ei tavoitettavissa 9.-13.1.2017)

Johtaja Markku Nummelin p. 029 534 3971 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Työmaa siirtyy talviteloille – 15-metrinen joulukuusi ohikulkijoiden ilona

Päivitetty 12.12.2016.

Valtatie 19:n työmaa hiljenee jouluviikolla. Sitä ennen työn alla ovat muun muassa Routakallion kohdan meluvallit, joiden työstöä jatketaan vielä joulun jälkeen. Myös Nurmossa työmaata laitetaan jo talvikuntoon. Pohjan valtatielle palautetaan 80 km/h nopeusrajoitukset tällä viikolla. Osaan Nurmon eritasoliittymistä ja rampeista jää toistaiseksi 50 km/h nopeusrajoitukset. Työmaalla tähän asti myllänneet kaivinkoneet lopettavat työnsä ja hiljenevät tällä viikolla. 

Talven aikana tehdään siivous- ja järjestelytöitä. Varsinaiset rakennus- ja viimeistelytyöt jatkuvat, kun lumet ovat sulaneet.

Ennen joululoma-aikaa urakoitsija Skanska Infra Oy:n väki pystytti 15 metriä korkean, valaistun joulukuusen itäisen ohikulkutien Nurmon päähän ohikulkijoiden iloksi. Joulukuusen jalkana toimii 4 000 kiloa painava vanha portaalin jalka. Ohikulkijat ovat myös saattaneet huomata joulukuusen viereen työkoneeseen majoittuneen joulupukin.

– Meillä on työmaalla kekseliästä porukkaa, kertoo projekti-insinööri Jani Luhtanen työmiesten ohikulkijoille kyhäämästä joululahjasta.

Itäväylä avasi logistisen solmun

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie mahdollistaa Seinäjoelle vertaansa vailla olevat maankäytölliset ja kaavoitukselliset ratkaisut.

Tulevaisuus näyttää valoisalta. Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Siellä tiedetään, mitä uusi väylä tarkoittaa. Bisnes tarvitsee maaperän. Nyt sitä on. Uuden tien varressa on tilaa yrityksille sijoittua ja sijoittaa.

– Tien myötä avautuvalla Roveksen uudella alueella on nyt kaavoitettuna 300 hehtaaria. Alue kasvaa yli tuhanteen hehtaariin. Tulevina vuosikymmeninä Itäväylän varteen aiotaan kaavoittaa eri toimintoja yhteensä 2200 hehtaarin alueelle. Maankäyttöön, sen suunnitteluun, kaavoitukseen ja myyntiin pätee nyt pohjalainen motto: paljon kanssa pärjää aina, kertoo Hannu Kantonen, Into Seinäjoen toimitusjohtaja.

– Tällä hetkellä Rovekseen sijoittuvat yritykset jo rakentavat uudelle logistiikka-alueelle yhteensä kymmenien miljoonien tavaraterminaali- ja logistiikkainvestointejaan. Suurimpina SOK-ryhmän Inex Partners sekä Botnia Cool ja Veine.

Kantonen arvioi, että eri yritysten investointien kokonaismäärä nousee varsin pian sataan miljoonaan euroon, jos nykyiset Roveksen alueen suunnitelmat toteutuvat. Pidemmällä aikavälillä Itäväylän varsi kerää useiden satojen miljoonien investoinnit.

Seinäjoella edetään kuitenkin hötkyilemättä ja suunnitelmallisesti myös kaupunkirakenteen osalta.

Paljon kanssa pärjää aina, kertoo Hannu Kantonen, Into Seinäjoen toimitusjohtaja

Itäväylästä itään ja etelään?

Kun Roves on valmis, suunnataan katse Itäväylän itäpuolelle Matalamäkeen muutaman vuoden päästä. Toteutumisvuorossa seuraavana on kuitenkin kaupungin eteläpuolella sijaitseva Pihlajaniemen alue, joka sijaitsee Peräseinäjoentien ja Itäväylän risteyksessä. Tarkempi sijainti on Eskoon eritasoliittymä.

– Tilaa vaativan kaupan alue rakentuu Pihlajaniemeen seuraavan viiden vuoden kuluessa. Alue on hyvin tavoitettavissa pyörällä, bussilla tai autolla. Pihlajaniemeen on suunnitteilla muutakin, mutta maankäytöllisesti merkittäväksi alueen tekee se, että viereen mahdollistuu tulevina vuosina Mustakorven pientalovaltainen asuinalue.

Kun yrityksiä tulee lisää, tarvitsevat ne työntekijöitä, jotka tarvitsevat asuntoja ja sujuvia liikenneyhteyksiä niin keskustaan kuin muille työpaikka-alueille.

Montako kymmenminuuttista?

Seinäjoen logistinen sijainti on erinomainen valtateiden ja rautateiden risteyksessä. Uusi väylä entisestään parantaa vetovoimaa, koska jokainen kuljetusrekka, joka käyttää Itäväylää Seinäjoen keskustan sijaan, säästää aikaa noin 10 minuuttia.
– Tämä tuo yrityksille logistisia säästöjä. Puhutaan miljoonista euroista, koska tänne, täältä tai Seinäjoen ohi kulkee satoja rekkoja päivässä. Kun jokainen kuljetus säästää 10 minuuttia, on vaikutus erittäin suuri.
– Atrian, Valion, Altian ja monen muun yrityksen kuljetukset kulkevat Seinäjoen kautta. Samoin Ruukin terästä, teknologiateollisuuden tuotteita, koneita, rakennustarvikkeita, elementtejä, kemikaaleja.
Suurin osa raskaasta liikenteestä siirtyy nyt Itäväylälle. Keskustassa kutakin rekkaa oli vastassa kymmenen liikennevalo-ohjattua risteystä.
Liikennemääriä on tietysti mitattu. 500-700 raskasta kuljetusta arkipäivisin tekee aika monta säästettyä kymmenminuutista. Kuljetusten säästö yhteensä on noin sata tuntia arkipäivässä. Vuositasolla… aika paljon enemmän.

Seinäjoki myynnissä?

Itäväylän tuomat maankäytön mahdollisuudet näkyvät siis konkreettisimmillaan siinä, että on tontteja, mitä myydä. Ensin pitää kuitenkin myydä Seinäjoki.
– Kaupunkimme kasvaa. Tänne muutetaan töihin, ja muuttava porukka on nuorta. Työnteko on pohjalaisilla arvossaan, on se sitten palkkatyötä tai omaa yrittäjyyttä. Seinäjoki on kustannuksiltaan edullisempi kuin moni muu kasvukeskus.
Kasvu kaipaa asuntoja, kun Itäväylän varteen syntyy uusia työpaikkoja.
– Kasvun myötä kiinteistökehittäminen on ollut aktiivista myös siis keskustassa. Käytännössä keskustakorttelit rakennetaan uusiksi. Suunnitteilla on myös isoja kauppakeskushankkeita Itäväylän varteen.

Mikä agrobiotalous?

Seinäjoki on muodostunut elintarvikelogistiikan keskittymäksi. Alueella hoidetaan myös monen muun kuin Seinäjoella sijaitsevien elintarvikeyritysten logistiikka, mikä näkyy myös suurina pakkasvarastoina. Voidaan siis puhua peltobiotaloudesta, lakeudet kun kasvavat ruokaa Suomeen.
– Agrobiotalous tarkoittaa kaikkea pellolta pöytään. Siihen kuuluu ruoan jalostusketju, mutta myös alkutuotanto ja raskas teollisuus aina Härmään asti. Kun Seinäjoki toimii hyvin, koko maakunnan teollisuus toimii hyvin. Tämä on ketju, jossa on Seinäjoen keskustan kohdalla ollut hidastava solmu. Itäväylä ohitti solmun.

Leikit seis – Kertunlaakson meluvallin kohdalla on havaittu jälleen lapsia

Vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien työmaan läheisyydessä, Kertunlaakson kohdalla, on havaittu jälleen lapsia leikkimässä. Viimeisin havainto on Kertunlaakson Aukustinkadun ja Helinänkadun kohdalta maanantailta 14. marraskuuta. Kertunlaakson kohdalla on meluaita, jota pitkin lapset ovat lasketelleet. Meluaita päättyy itäiselle ohikulkutielle, jossa on nopeusrajoitus 100 km/h keskiviikosta 16. marraskuuta 2016 lähtien.

Alueen vanhempia pyydetään huolehtimaan, etteivät lapset leiki Kertunlaakson meluvallin kohdalla.

Aiheesta tiedotettiin maaliskuussa 2016, jolloin työmaa-alueella ja sen läheisyydessä havaittiin lapsia:

Vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulutien työmaalla, Kertunlaakson kohdan meluvallien päällä on havaittu viime aikoina useamman kerran lapsia leikkimässä. Lasten  turvallisuuden vuoksi pyydämme alueen vanhempia huolehtimaan, ettei jälkikasvu  leiki työmaan alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä.

Meluvalleihin kasatut maat sulavat tällä hetkellä talven jäljiltä ja vaarana on jäädä valuvien maamassojen alle. Meluvallien takana kaivetaan ja louhitaan vielä ojia. Syksyyn mennessä vallit muotoillaan. Vuoden päästä meluvallin takana kulkee valtatien liikenne, joten asiaan on syytä puuttua viimeistään nyt. Meluvallin ja asutuksen väliin ei tule riista-aitaa.

Vuosikymmenten odotus palkitaan – Seinäjoen itäinen ohikulkutie avautuu kokonaisuudessaan 16.11.2016

Seinäjoen itäinen ohikulkutie avataan liikenteelle keskiviikkona 16. marraskuuta 2016.

Jo 1980-luvulta alkanut valmistelutyö konkretisoituu, kun Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie avataan liikenteelle kokonaisuudessaan. Rengonharju–Kuortaneentie väli avattiin liikenteelle marraskuussa 2015. Nyt liikenteelle avautuu väli Kuortaneentie–Nurmo keskiviikkona 16.11. kello 14.

Merkittävimmät työvaiheet on saatu päätökseen nyt avattavalla osuudella. Viimeisimpinä töinä osuudella tehtiin valaistus- ja kaidetöitä sekä louhintatöitä.

Nopeusrajoitus ohikulkutiellä on 100 km/h.

Viimeistelytyöt jatkuvat

Ohikulkutiellä tehdään vielä viimeistelytöitä loppuvuodesta sekä ensi vuoden keväällä ja kesällä. Viimeistelytyöt tulevat painottumaan Nurmon päähän. Työmaan viimeinen pumppaamoasennus tehdään kuukauden sisään.

Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon. Tie valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2017 aikana. Vuonna 2018 tie saa lopullisen päällysteen.

Nurmon ”maailmanpyörä” valmistuu – eritasoliittymä otetaan liikenteelle

Yksi Vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien näkyvimmistä rakennuskohteista avautuu liikenteelle. Pohjan valtatien ja Itäväylän yhdistävä Nurmon eritasoliittymä otetaan liikenteelle viikolla 44 keskiviikkona 2. marraskuuta kello 16.00 mennessä. Eritasoliittymän ja sen ramppien lisäksi ajoneuvoliikenteelle avautuu risteyssillat alittava Keski-Nurmontie. Eritasoliittymä avataan tässä vaiheessa vain Nurmon suuntaan kulkevaa liikennettä varten ennen kuin liikenne pääsee kulkemaan marraskuussa avattavan itäisen ohikulkutien suuntaan. Eritasoliittymän viimeistelytöitä jatketaan edelleen loppuvuoden ajan aina ensi vuoteen saakka.
 
Ennen eritasoliittymän avaamista liikenne joudutaan katkaisemaan Nurmon keskustan suuntaan menevältä rampilta viimeistelytöiden takia 1. marraskuuta kello 21.00. Yhteyden ollessa suljettuna liikenne Nurmon keskustan suuntaan ohjataan kulkemaan Hyllykalliontien ja Tepontien liittymien kautta. Liittymien kohdalla on opastekyltit.

Nurmon ”maailmanpyöräksikin” kutsuttu täysimittainen eritasoliittymä tuo sujuvuutta Seinäjoen ja Lapuan välille ja poistaa Keski-Nurmontien liikennevirtaa katkovan valoristeyksen.


Lisätietoja

Liikennevirasto:Projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 0295 34 3567
Skanska Infra Oy:Projektipäällikkö Sami Immonen, puh. 050 414 7236

Päällystystyöt Pohjan valtatiellä aiheuttavat liikennehäiriöitä

Vt 19 Pohjan valtatiellä tehdään Vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien hankkeeseen liittyen 17.–28. lokakuuta välisenä aikana päällystystöitä. Töitä tehdään noin kahden kilometrin matkalla maanantaista perjantaihin klo 06–18 välillä. Päällystys- ja jyrsintätöiden vuoksi toinen ajokaistoista joudutaan sulkemaan töiden etenemisen mukaan. Paikalla on liikenteenohjaus.

Nopeusrajoitus 50 km/h. Pahoittelemme parannustöistä aiheutuvaa häiriötä.

Päivitetty: Päällystystöiden aikataulu on muuttunut. Töitä tehdään perjantaihin 28. lokakuuta asti aiemmin ilmoitetun 26. lokakuuta sijaan.

Ripsanluoman betonisillat korvataan putkisilloilla – liikenteelle kiertotie

Ripsanluoman siltoja uusitaan Kuortaneentiellä Takamäen eritasoliittymän ja Laulateentien välissä lisätyönä. Siltojen kohdalla liikenne ohjataan rakennustöiden aikana kiertotielle, joka on käytössä lokakuussa viikoilla 41–43. Lyhyt kiertotie kulkee Kuortaneentien pohjoispuolella. Työt alueella aloitettiin jo syyskuussa. Siltojen rakentamisen yhteydessä rakennetaan Kuortaneen puoleinen osuus tiestä valmiiksi.

Vanhat betonisillat korvataan teräsputkisilloilla. Yksi osa putkisilloista on ollut vuoden ajan käytössä Nurmon kiertotien alittavana kevyen liikenteen alikulkuputkena.

Alueella on 50 km/h nopeusrajoitus. Korjaustyö valmistuu marraskuussa, jolloin liikenne pääsee kulkemaan uusien putkisiltojen yli Kuortaneentiellä.

Lisätietoja

Skanska Infra Oy: Projektipäällikkö Sami Immonen, puh. 050 414 7236
Liikennevirasto: Projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 0295 34 3567 

Ohikulkutie avataan liikenteelle marraskuun loppuun mennessä

Seinäjoen itäinen ohikulkutie avataan liikenteelle kokonaisuudessaan marraskuun loppuun mennessä. Hankkeen toiseen vaiheeseen sisältyvä Keski-Nurmontie avataan myös liikenteelle marraskuun aikana.

Itäisen ohikulkutien toista hankeosaa rakennetaan parhaillaan Nurmon päädyssä. Osuudella tehdään muun muassa asfaltointeja ja viimeistelytöitä. Vaikka väylät otetaan liikenteelle käyttöön jo marraskuun aikana, töitä jatketaan vielä vuoden loppuun asti. 

– Töitä jatketaan tämän vuoden puolella säiden salliessa niin pitkälle kuin mahdollista, kertoo projekti-insinööri Jani Luhtanen Skanska Infra Oy:ltä.

Hanke valmistuu syksyyn 2017 mennessä. Ensi vuonna ohikulkutiellä tehdään vielä viimeistelytöitä.

Lisätietoja

Liikennevirasto: Projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 0295 34 3567
Skanska Infra Oy: Projektipäällikkö Sami Immonen, puh. 050 414 7236

Rautatiekatu avataan keskiviikkona

Rautatiekatu avataan liikenteelle keskiviikkona 31. elokuuta. Rautatiekatu sijaitsee Vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien ja Vuoritien välillä. Väylä erkanee itäiseltä ohikulkutieltä Routakallion kohdalla Kasperin asuinalueen suuntaan. 

Routakalliolle ulottuva tie on Seinäjoen kaupungin omajohtoisesti urakoima linjaosuus. Routakallion eritasoliittymä ja siihen kuuluva Rautatiekadun osuus ovat puolestaan sisältyneet Skanska Infra Oy:n urakkaan. Väylällä voi vielä olla työkoneita, joten autoilijoita pyydetään tarkkaavaisuuteen.

Seinäjoen kaupungin suunnitelmien mukaisesti Rautatiekatu tulee palvelemaan tulevaisuudessa Routakallion virkistyskäyttöä. 

Syksy tuo muutoksia työmaalle – Mäki-Hakolantie avataan

Syksy tuo muutoksia Seinäjoen työmaalle, kun kesän aikana vallinneet liikennejärjestelyt poistuvat osin käytöstä. 

Rakennustöiden takia suljettuna ollut Mäki-Hakolantie avataan jälleen ajoneuvoliikenteelle perjantaina 26. elokuuta 2016.
Väliaikaiseksi kiertotieksi viitoitettu Kertunlaaksontie ja sen uusi osuus Pollentieltä Keski-Nurmontielle pysyvät edelleen liikenteen käytössä.
Louhintatyöt jatkuvat lähiviikkoina Länsitiellä Nurmon keskustan suuntaan. Tällä hetkellä työn alla olevia Nurmon eritasoliittymän ramppeja päästään päällystämään loppusyksystä.

Routakallion rampit liikenteelle

Routakallion rampit avataan liikenteelle syyskuun alussa. Routakallion rampit ovat olleet pelkästään työmaan käytössä ja suljettuna liikenteeltä kesän aikana tehtyjen tietöiden vuoksi, mutta nyt nyt rampit saadaan jälleen ajoneuvoliikenteen käyttöön.

Lisätietoja antavat

Liikennevirasto: Projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 0295 34 3567
Skanska Infra Oy: Projektipäällikkö Sami Immonen, puh. 050 414 7236

Koulut alkavat: Kertunlaakson ja Keski-Nurmon kevyen liikenteen reitit käytössä

Kertunlaaksontien kevyen liikenteen väylä päällystetään tiistaina 9. elokuuta ja avataan liikenteelle samana iltana.

 

 

 

Kuvaan on merkitty punaisella Kertunlaakson ja Keski-Nurmon suunnasta tulevat kevyen liikenteen reitit, jotka ovat käytössä keskiviikkoaamuna koulujen alkaessa.

 

 

Reittimuutoksia Nurmossa

Seinäjoen itäisen ohikulkutien työmaa vaikuttaa liikennejärjestelyihin Nurmossa viikolla 32, alkaen 8. elokuuta.

Ajoneuvoliikenteeseen vaikuttavat muutokset: Pohjan Valtatien (Vt 19) kiertotie poistetaan käytöstä ja liikenne siirretään vanhaan paikkaan rakennetulle uudelle osuudelle.

Länsitien nykyinen risteys sekä Länsitie välillä Pohjan valtatie ja Valkiavuorentien poistetaan käytöstä. Liikenne siirretään kulkemaan osittain uutta tietä ja osittain hyödyntäen vanhaa kiertotietä Pohjan valtatieltä Nurmon keskustan suuntaan. Liikennevalot siirretään uuteen väliaikaiseen risteykseen. 

Yhteys Kertunlaaksontietä pitkin Keski-Nurmontielle avattiin viikolla 29. Keski-Nurmontien kiertotie ja väliaikainen liittymä Pohjan valtatielle pysyy edelleen käytössä.

Muutoksia myös kevyen liikenteen reitteihin: Kertunlaaksontien kevyen liikenteen väylä otetaan liikenteelle välillä Pollentie–Keski-Nurmontie (osa väylästä on tehty kaupungin urakassa ja osa liittyy ohikulkutien rakentamiseen). 

Pohjan valtatien alitse reitti ohjataan uusien siltojen alta. Kiertotien alla ollut väliaikainen alikulkutunneli poistetaan käytöstä sen jälkeen, kun Pohjan valtatien ajoneuvoliikenne kulkee uuden sillan päältä. 

Kevyen liikenteen reitteihin tulee pienempiä muutoksia myös Keski-Nurmontien varrella kesän ja syksyn aikana, jotka eivät vaikuta koululaisten matkojen pituuteen.

Lisätietoja hankkeesta
Liikennevirasto, projektipäällikkö Ari Mäkelä p.  0295 34 3567
Lisätietoja liikennejärjestelyistä Nurmossa
Skanska Infra Oy, Tapani Salovaara, p. 040 740 8457 ja Joni Virkki, p. 050 464 6896

Mäki- Hakolantie suljetaan ajoneuvoliikenteeltä, Kertunlaaksontien uusi osuus avataan

Mäki-­Hakolantie suljetaan rakennustöiden takia ajoneuvoliikenteeltä 20. heinäkuuta alkaen elokuun loppuun saakka. Tie voidaan avata ajoneuvoliikenteelle ilmoitettua aikaisemmin.

Kevyen liikenteen reitti pidetään auki töiden ajan. Kiertotie viitoitetaan Kertunlaaksontien kautta. Samalla ajoneuvoliikenteelle avataan Kertunlaaksontien uusi osuus Pollentieltä Keski-­Nurmontielle.

Lisätietoa urakoitsija Skanskalta:

Bent Poussu, puh. 050 3803 130
Antero Vuolle, puh. 050 382 9732

Työmaan painopiste Nurmossa

Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä työskennellään tällä hetkellä aktiivisena Nurmon päässä Kuortaneentien ja Nurmon välisellä osuudella.

– Kesäkuussa alkavat päällystystyöt. Siltatyöt ovat siinä vaiheessa, että toukokuun aikana pitäisi olla sillat valettuna, kertoo projekti-insinööri Jani Luhtanen Skanska Infra Oy:stä.

Nurmon päädyssä työllistävät muun muassa louhepenkereen putsaukset, ojien teko, meluvallien muotoilut, luiskatyöt ja putkitukset.

– Kesää kohti tahti tiivistyy, ja työmaan vahvuus kasvaa. On tiukka syksy tiedossa, Luhtanen sanoo.

 

Siltatöistä vastaavan projekti-insinööri Petri Laitisen mukaan Nurmon eritasoliittymän rakentaminen on hyvässä vauhdissa.

– Eritasoliittymästä ei puutu enää muuta kuin vesieristeet ja asfaltit päältä. Eristyskelit alkanevat toukokuun loppupuolella, Laitinen sanoo.

Kesän liikennejärjestelyistä lisää tästä.

 

Lapsia Vt 19 työmaa-alueella

Vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulutien työmaalla, Kertunlaakson kohdan meluvallien päällä on havaittu viime aikoina useamman kerran lapsia leikkimässä.

Lasten  turvallisuuden vuoksi pyydämme alueen vanhempia huolehtimaan, ettei jälkikasvu  leiki työmaan alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä.

Meluvalleihin kasatut maat sulavat tällä hetkellä talven jäljiltä ja vaarana on jäädä valuvien maamassojen alle. Meluvallien takana kaivetaan ja louhitaan vielä ojia. Syksyyn mennessä vallit muotoillaan.

Vuoden päästä meluvallin takana kulkee valtatien liikenne, joten asiaan on syytä puuttua viimeistään nyt. Meluvallin ja asutuksen väliin ei tule riista-aitaa.

Lisätietoja urakoitsija Skanskalta

Sami Laakso, työmaapäällikkö, p. 050 380 3105
Tapani Salovaara, työnjohtaja, p. 040 740 8457
Jani Luhtanen, projekti-insinööri, p. 050 380 3129

sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Opastusta Seinäjoelle parannettiin

Julkaistu 16.2.2016

Vt 19 Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä parannettiin viitoituksia. Nyt liittyminen Seinäjoelle on aikaisempaa helpompaa.


Hanke on saanut tielläliikkujilta jonkin verran palautetta opastuksesta Seinäjoen suuntaan.

Uusien viitoitusten asentamistyöt on aloitettu. Eskoon eritasoliittymän viitoitusmuutokset valmistuvat tänään, muutkin opasteet tuota pikaa. Uusien opasteiden avulla myös etelän suunnasta saapuvat löytävät kaupunkiin helpommin.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta

Ohikulkutie on vähentänyt raskasta liikennettä Seinäjoen keskustasta

Julkaistu 5.2.2016

Vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien ensimmäinen vaihe Rengonkylästä Kuortaneentielle on ollut avoinna liikenteelle kolme kuukautta. Raskas liikenne on vähentynyt Seinäjoen keskustassa, ja mittaustietojen perusteella noin puolet kaikesta etelän suunnan liikenteestä on ohjautunut ohikulkutielle.

Hankeosa I Rengonkylästä Kuortaneentielle avattiin liikenteelle marraskuussa 2015.

Projektipäällikkö Ari Mäkelän mukaan liikenne tulee vielä lisääntymään tieosuudella kun kaksi uutta liittymää Seinäjoelle avataan.
     – Useat ajavat vielä vanhaa reittiä, tiellä liikkujat eivät oikein osaudu uudelle tielle Vaasan ja Lapuan suunnasta.

Nopeudet nostetaan sataseen kunhan säät sallivat

Kun tieosuus avattiin marraskuussa 2015, asetettiin tieosuudelle ajonopeudeksi 80 km/h. Mittausten mukaan nopeusrajoituksia on noudatettu melko hyvin. Keskinopeus ohikulkutiellä on ollut 86 km/h. Jonkin verran ylinopeuksia on havaittu, ja poliisi seuraa tilannetta.

Ajonopeudet nostetaan aiottuun ympärivuotiseen 100 km/h:iin kunhan ajokelit sallivat. Uusi ohitustie säästää matka-aikoja 10–15 minuuttia. Työt jatkuvat Kuortaneentien ja Nurmon välisellä, hankeosa II:lla.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta

Vt 19 siltatyöt jatkuvat

Julkaistu 3.2.2016

Työmaa piti joulun aikaan pienen tauon tekemisessään, minkä jälkeen kovat pakkaset seisottivat koneita tovin. Nyt ollaan kuitenkin pääsemässä normaaliin työtahtiin kiinni.


Siltojen muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat pienen talvitauon jälkeen. Työmaan vahvuus on tällä hetkellä noin 50–60 henkilöä. Nurmon eritasoliittymän alueelle rakennetaan kolme siltaa, joiden työt päästiin aloittamaan tämän vuoden osalta tammilkuun puolivälissä. Liikennejärjestelyt pysyvät nykyisen kaltaisina vielä muutaman kuukauden.

Kuvassa työn alla sillan S24 anturat. Silta tulee rampille, joka ylittää jatkossa Länsitien.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta

Ensimmäinen vaihe on auki

Viime viikolla avatulla Rengonkylä–Kuortaneentie välillä Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä liikenne soljuu. Työt kuitenkin jatkuvat sekä Nurmon suuntaan että poikittaisteillä. Katso kuvia marraskuulta.

 

 

Tänään se aukeaa!

Julkaistu 16.11.2015

Syksyllä 2013 aloitettu Seinäjoen itäisen ohikulkutien rakennushanke on saavuttanut merkittävän etapin, kun ensimmäinen vaihe, 13,7 kilometrin mittainen tieosuus Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Kuortaneentielle avataan liikenteelle tiistai-iltana 17.11. klo 18.

Avattavasta tieosuudesta Rengonharjun ja Eskoon eritasoliittymät avataan liikenteelle kokonaisuudessaan. Takamäen eritasoliittymä avataan liikenteelle osittain. Työt poikittasteillä jatkuvat edelleen ja nyt avattavalla väylällä voimassa ovat työmaa-alueen nopeusrajoitukset, 80 km/h.

Turvallisuus ja sujuvuus paranevat jo tänä vuonna

Valtatien nykyinen linjaus on kulkenut Seinäjoella keskusta-alueen läpi, jossa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta on heikentänyt muun muassa kymmenen liikennevalo-ohjattua liittymää sekä vilkas raskas liikenne.
   – Tämä on merkittävä parannus myös liikenneturvallisuuden kannalta jo nyt, Liikenneviraston projektipäällikkö Ari Mäkelä toteaa.

Työt jatkuvat Kuortaneentieltä Nurmoon

Loppuvuoden ja talven ajan töiden painopiste on Kuortaneentien ja Nurmon välisellä osuudella. Talven ajan jatketaan louhintatöitä  ja raskaita maansiirtotöitä koko toisen vaiheen työmaan alueella. Nurmossa läheisen asutuksen vuoksi räjäytykset tehdään pienillä panostuksilla, mistä johtuen louhintatyöt kestävät useamman kuukauden ajan.

Marraskuussa 2015 eritasoliittymän pohjatyöt Nurmossa ovat täydessä vauhdissa.

Talven aikana ajetaan myös louhepenkereitä ja tehdään siltatöitä. Joitakin siltoja päästään valamaan jo joulukuussa.  
      – Pyydän tielläliikkujilta edelleen malttia, sillä työt jatkuvat ja kaikkien turvallisuus on avainasia, muistuttaa urakoitsijan projektipäällikkö Sami Immonen Skanska Infra Oy:stä.
 

Itäväylä parantaa Seinäjoen kilpailukykyä

Seinäjoen teollisuudelle ja kaupalle Itäväylän valmistuminen on merkittävä kilpailuetu, ja matka Tampereen ja Helsingin suuntaan nopeutuu jopa puoli tuntia.
  – Itäväylän varteen muodostuu Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen teollisuuden ja logistiikan alue, joka on lisäksi yksi Suomen suurimpia, sanoo Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki.
 
Itäväylä sujuvoittaa työ-, asiointi- ja matkailuliikennettä. Kun raskas liikenne siirtyy keskustasta Itäväylälle, myös Seinäjoen keskustan kehittyminen pääsee yhä parempaan vauhtiin.


Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Ari Mäkelä, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3567
Toimialajohtaja Markku Kujanpää, Seinäjoen kaupunki puh. 0400 664250
Projektipäällikkö Sami Immonen, Skanska Infra Oy,  puh. 050 414 7236

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/seinajoenitainenohikulkutie
facebook.com/vt19seinajoki

 

Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie-projektissa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon. Ensimmäinen vaihe Rengonkylästä Kuortaneentielle avattiin liikenteelle marraskuussa 2015. Kokonaisuudessaan tie on valmis 2017.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta

Ohikulkutie avataan liikenteelle marraskuussa Kuortaneentielle saakka

13.10.2015 Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä otetaan ensimmäisen rakennusvaiheen tieosuus Rengonkylästä Kuortaneentielle liikenteelle marraskuun aikana. Rengonharjun ja Eskoon eritasoliittymät avataan liikenteelle kokonaisuudessaan. Takamäen eritasoliittymä avataan liikenteelle osittain. Loppuvuoden ja talven ajan töiden painopiste on Kuortaneentien ja Nurmon välisellä osuudella.

Siltatöitä tehdään näkyvästi Nurmossa

Mäki-Hakolantien ja Nurmon välisellä osuudella tehdään maanleikkauksia ja louhintaa sekä ajetaan louherakennetta. Laskuojat ja kuivatusrakenteet ovat työn alla. Honkimäen, Lemmonviidan ja Vasarapuiston risteyssilloilla valetaan anturoita ja pilareita sekä rakennetaan kannen muotteja ja telineitä. Pronssimaan, Länsitien ja Sepänmaan risteyssilloilla tehdään siltamonttujen kaivuu- ja louhintatöitä, valetaan anturoita ja siltapilareita.
Liikennejärjestelyt: kiertotie Pohjan valtatiellä ja Keski-Nurmontiellä on käytössä kesään 2016 saakka. Myös kevyen liikenteen kiertotiet ovat käytössä.

Ensimmäinen vaihe liikenteelle marraskuun puolivälissä

Rengonkylän alueella tehdään viimeistelytöitä valtatiellä ja rampeilla. Kaiteita, melukaiteita, valaistuksia ja liikennemerkkejä asennetaan, kiveyksiä tehdään ja pystytetään riista-aitaa. Loput päällystykset tehdään lokakuun aikana. Poikittaisteillä ja kevyen liikenteen väylillä tehdään rakennekerroksia, maanleikkauksia sekä päällystystöitä.
Liikennejärjestelyt: Viljamaantien ja Honkakyläntien välillä sekä Alaasentiellä on voimassa 50 km/h rajoitus. Lyhyet kiertotiet ovat käytössä Teboilin risteyksessä ja Honkakyläntien kohdalla.


Seinäjoen ja Eskoon välillä tehdään kaide- ja valaistustöitä sekä asennetaan liikennemerkkejä ja riista-aitaa. Loput päällystystyöt tehdään Eskoon eritasoliittymän alueella.
Liikennejärjestelyt: Nopeusrajoitus Maantiellä 694 / Törnäväntiellä 50 km/h.

Eskoon ja Routakallion välillä tehdään viimeistelytöitä, asennetaan liikennemerkkejä ja rakennetaan hirviaitaa.
Liikennejärjestelyt: Routakallion ramppeja ei avata liikenteelle tänä vuonna.

Parkanon ja Haapamäen ratojen välisellä osuudella tehdään kaidetöitä ja asennetaan liikennemerkkejä.
Liikennejärjestelyt: Kalliosalontie ylittää vielä tielinjan, uusi reitti otetaan käyttöön marraskuun alkuun mennessä.

Haapamäen radan ja Mäki-Hakolantien välillä tehdään luiskia, kaiteita ja asennetaan valaisimia ja liikennemerkkejä. Riista-aitaa rakennetaan ja loput päällystystyöt tehdään liikenteelle otettavalla osuudella. Kuortaneentien ja Mäki-Hakolantien välillä tehdään vielä louhintatöitä ja ajetaan louherakennetta.
Liikennejärjestelyt: Mäki-Hakolantiellä on voimassa kiertotie.


Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon.