Hyppää sisältöön

Maantien 16811 (Taipaleentie) kevyen liikenteen väylä Sumiaisten taajamassa, Äänekoski

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Hanke sisältää jalankulku- ja pyöräilyvaylän suunnittelun maantielle 16811 (Taipaleentie) Sumiaisten taajamassa. Suunniteltu väylä sijoittuu Taipaleentien eteläpuoleiselle reunalle välillä Sumiaisraitti (mt637) - Haketie, noin 0,74 km matkalla. Lisäksi suunnitelmassa esitetään toteutettavaksi Taipaleentielle kaksi uutta linja-autopysäkkiä Kirjurintien liittymän yhteyteen. Suunnitelman tavoitteena on jalankulku- ja pyöräilyliikenteen olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman laadinta käynnistyi lokakuussa 2018. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille tammikuussa 2019. Tiesuunnitelma valmistui toukokuun alussa 2019 ja oli yleisesti nähtävillä Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti 14.5.-13.6.2019 välisenä aikana. Nähtävillä oloajan kuluessa tiesuunnitelmasta ei jätetty muistutuksia. Sumiaisten taajaman asemakaavoitus päivitettiin valmistuvan tiesuunnitelman mukaiseksi ennen lakisääteistä tiesuunnitelman hallinnollista käsittelyä, asemakaavamuutos tuli lainvoimaiseksi 29.1.2020.

Äänekosken kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualueelta saatujen lausuntojen käsittelyn jälkeen tiesuunnitelma eteni hyväksymiskäsittelyyn Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Traficom on antanut hyväksymispäätöksensä 23.6.2020. Hyväksymispäätös on kuulutettu ja nähtävillä 1.7.- 7.8.2020 välisen ajan osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset. Hankkeen rakennussuunnitelma on myös valmis.

Toteutus

Jalankulku ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen vuodelle 2020. Tiealueiden haltuunotot sekä rakennusurakan kilpailutus tehdään kesän 2020 aikana. Varsinaiset työt aloitetaan alkusyksyyn mennessä ja pyritään saattamaan loppuun vuoden loppuun mennessä, tarvittaessa viimeistelytöitä tehdään kesän 2021 aikana.

Erillisenä hankkeena ELY-keskus on toteuttamassa syksyn 2020 aikana myös Taipaleentien rakenteen parantamisen ja uudelleen päällystyksen tarvittavilta osin.