Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Särkkä

  • 0295 026 764

Valtatien 13 ja Otavantien liittymän parantaminen, tie- ja katusuunnitelma

Tiehanke Valmistunut Etelä-Savo

 

Suunnitelma-alue sijaitsee Etelä-Savossa, Mikkelissä, valtatien 13 (Jyväskyläntie)) ja Vanhan Otavantien/ Otavankadun liittymässä. Vaikutusalue rajautuu liittymästä n. 500 metriä suuntaansa.

Karttakuva suunnitteluosuudrsta.

 

Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtatien liittymäaluetta ja Johtokadun liittymän turvallisuutta ja sujuvuutta kaikilla kulkumuodoilla.

Nykytilanne

Valtatie 13 on merkittävä päätieyhteys Kokkolasta Jyväskylä ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan ja siitä Nuijamaan raja-asemalle.

Suunnittelualueen liittymän kautta kulkee pääyhteys Karikosta Mikkelin keskustaan ja etelään.

Liittymän liikenteellinen toimivuus on kääntyville ajoneuvoille ajoittaen huonoa ja kevyt liikenne on nykyisin turvattu valtatien 13 ylityksessä valo-ohjauksessa painonapein. Kevyen liikenteen reitillä on noin 200-240 kulkijaa vuorokaudessa

Liikennemäärät valtatiellä ovat keskimäärin 6600-9000 ja Vanhalla Otavantiellä noin 9700 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Liittymäalueella on tapahtunut viiden vuoden aikana kuusitoista onnettomuutta, joista seitsemän loukkaantumiseen johtaneita Näissä viidessä on osallisena ollut jalankulkija ja pyöräilijä. Yksi vaarallisimmista paikoista on Johtokadun suojatieylitys.

Kohteen sijainti, alueella tapahtuneet liikenneonnettomuudet ja liikennemäärät (pdf).

Suunnittelun tavoitteet

Hankkeesta laadittiin tie ja katusuunnitelmat vuosien 2018–19 aikana.Suunnittelun tavoitteena on parantaa liittymäalueen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Hankkeen kustannusarvio on noin 3,5 milj. eur. Rakentaminen käynnistyi vuoden 2020 kesällä.

Hankkeen rakentamisen nettisivu