Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Lempäälän kunta

Hankejohtaja, kuntakeskuksen kehittäminen

Lari Laakso

  • 040 133 7926

Welado

Projektipäällikkö

Maija Lavapuro

  • 040 866 1868

Lempäälän läntinen laituri

Ratahanke Valmistunut Pirkanmaa

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2021
Yhteistyökumppanit
Welado Oy, Kreate
Kustannukset
1 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto, Lempäälän kunta
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikennepaikan palvelutasoa ja esteettömyyttä sekä mahdollistaa sujuvammat matkaketjut. 

  • Suunnittelu alkaa 4/2020
  • Rakentaminen alkaa 6/2021
  • Pidennetyn läntisen laiturin käyttöönotto 3.9.2021
  • Hanke päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä

Hankkeen taustat

Lempäälän läntinen laituri -hanke sijaitsee Riihimäki-Tampere-rataosuudella Lempäälän rautatieliikennepaikalla. Hankealue sijaitsee rata-alueen länsipuolella. Lempäälässä pysähtyy Tampereen suunnasta päivittäin neljä Pendolino-, 12 IC- ja yhdeksän lähi- tai taajamajunaa.

Pidennettävä laituri sijaitsee kolmiraiteisen liikennepaikan länsilaidalla ja toimii kulkuyhteytenä raiteella 801 pysähtyville junille. Läntinen laituri on nykyisellään hyväkuntoinen ja se on pituudeltaan noin 170 metriä. Nykyisellään osa kaukojunista ei mahdu laituriin koko pituudeltaan, joten junamatkustajien siirtyminen junan ja laiturin välillä on mahdollista vain näiden kaukojunien keskimmäisistä vaunuista.

Toimenpiteet ja tavoitteet

Hankkeessa pidennetään läntistä matkustajalaituria 82 metrillä etelän suuntaan Telkäntaipaleen ylikäytävälle asti. Läntisen laiturin uudelle osalle tulee ohjaava laatoitus näkövammaisille, ja laiturin kumpaankin päähän on suunnitteilla pyöräparkit. Laiturin pohjoispäätyyn tulee pysäkkikatos liityntäpysäköinnille. Portaikko päivitetään vastaamaan paremmin nykyisiä säädöksiä ja valaistus uusitaan. 

Lisäksi hankkeessa rakennetaan uusi pelastustie, poistetaan kaksi nykyistä pysäkkikatosta ja rakennetaan niiden tilalle uudet. Toisen rakennettavan pysäkkikatoksen yhteyteen tulee lipunmyynti, aikataulunäyttö ja infokaappi. Hankkeen yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset mm. alueen kuivatukseen, sähkö- ja vahvavirtajärjestelmiin sekä taitorakenteisiin. 

Hankkeessa mahdollistetaan kaukojunien pysähtyminen koko läntisen laiturin pituudelta ja junamatkustajien siirtyminen juniin ja pois koko junan pituudelta. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa esteettömyyttä, liikennepaikan palvelutasoa sekä sujuvoittaa eri liikennemuotojen välisiä matkaketjuja.

 

Pidennetty läntinen laituri pohjoisen suunnasta kuvattuna. Lempäälän läntinen laituri kuvattuna aurinkoisena päivänä etelän suunnasta

Toteutus ja kustannukset

Hankkeen tilaajina ovat Väylävirasto ja Lempäälän kunta. Rakennuttajakonsulttina hankkeella toimii Welado.

Hankkeen toteuttamisesta, yhteistyötä ja rahoitusjärjestelyistä on tehty toteuttamissopimus, joka pohjautuu maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen (MAL-sopimus). MAL-sopimukset ovat valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen välisiä yhteistyösopimus, joilla sovitaan kaupunkiseutujen kehittämisestä ja rahoituksesta neljän vuoden ajaksi. Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2020 - 2023 mukaan Lempäälään toteutetaan junaliikenteen edellyttämät laiturimuutokset valtion ja Lempäälän yhteistyössä.

Hankkeen kustannusarvio on 1000 000 €. Kustannukset jakautuvat puoliksi valtion ja Lempäälän kunnan välillä kummankin osuuden ollessa 500 000 €.

Lue lisää MAL-sopimuksesta Tampereen kaupunkiseudun verkkosivuilta.

Liikennejärjestelyt ja työmaa-alueet

Läntinen matkustajalaituri on käytössä koko laiturihankkeen ajan. Pidennetty läntinen laituri on otettu käyttöön syyskuun 2021 alussa.

Lempäälän keskustassa on käynnissä laiturihankkeen lisäksi useita muita kunnan rakennushankkeita. Lempäälän kunnan rakennustyöt aiheuttavat muutoksia katuverkoston liikennejärjestelyihin keskustassa.  Moottoriliikenteen kulku läntiselle laiturille tapahtuu Asematien kautta. Moottoriajoneuvot eivät pääse kääntymään Lemponkadulta Lempäälän Aleksille, vaan kulku sinne tapahtuu Asematien kautta.

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille suositeltavin kulkureitti läntiselle laiturille on Asematie, joka on esteetön.  Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät läntiselle laiturille myös Lempäälän Aleksin sekä Lemponkadun kautta.   Asematien ja Taitokeskuksen välinen kevyenliikenteenväylä sekä parkkipaikka ovat poissa käytöstä.

Bussiliikenteelle rakennetaan kesän ja syksyn 2021 aikana uudet pysyvät pysäkit. Bussiliikenne siirtyi Tampereentieltä Lemponkadun väliaikaisille pysäkeille 1.6.2021. pysyvien pysäkeiden valmistumiseen saakka. Rautatieaseman länsipuolella uusi pysyvä bussipysäkki on valmistunut Lemponkadun ja Tampereentien risteykseen K-Marketin kohdalle. Rautatieaseman itäpuolen pysyvä bussipysäkki valmistuu arviolta vuoden 2021 loppuun mennessä Puistokadulle Myllykorttelin kohdalle. 

 

Laiturihankkeen etenemistä ja rakentamisvaiheita voi seurata tämän sivuston lisäksi myös Lempäälän kuntakeskuksen kehittämisen verkkosivulla