Hyppää sisältöön

Talvimerenkulku

Väylävirasto vastaa talvimerenkulun avustamisen viranomais- ja tilaajatehtävistä sekä valtakunnallisesta koordinoinnista, kehittämisestä ja ohjauksesta.

Jäänmurtajia jäisellä merellä

Avustusrajoitukset

Jäätilanteen vaikeutuessa Väylävirasto määrää avustusrajoituksia talvisatamiin. Jäänmurtaja-avustusta annetaan vain aluksille, jotka täyttävät Väyläviraston kyseiseen satamaan liikennöiville aluksille asettamat avustusrajoitukset.

Rajoitukset tulevat voimaan viisi päivää antopäivämäärän jälkeen, lukuun ottamatta kevennyksiä, jotka tulevat voimaan antopäivänä.

Voimassaolevat avustusrajoitukset (Baltice.org).

Avustusrajoitusennuste: 30.5.2024 (PDF)

Suomalaiset jääluokat ja jäänmurtaja-avustus, Kirje Traficom 17.2.2021 (PDF)

Erivapaudet

Väylävirasto voi yksittäistapauksessa myöntää hakemuksesta alukselle oikeuden jäänmurtaja-avustukseen satamaan tai alueelle, jonne avustamista on lain alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (1121/2005) 10 § 3 momentin mukaisesti rajoitettu, jos:

  1. jääolosuhteet ovat tilapäisesti helpottuneet

  2. kyseessä on erikoiskuljetus, kiireellinen energianhuolto tai tehtaan tuotannon pysähtymisen uhka

  3. alus olisi muuten oikeutettu avustukseen, mutta sen kantavuus jää enintään viisi (5) prosenttia alle vaaditun kantavuuden; taikka

  4. aluksen matka on jo alkanut avustusrajoitusten noston antopäivänä eikä aluksen tulo myöhästy oleellisesti ajankohdasta, jolloin edelliset avustusrajoitukset olivat voimassa.

Erivapaushakemus tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen: [email protected].

Erivapaushakemukseen tehdystä päätöksestä peritään maksu valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti.

Erivapausanomukset tulee toimittaa vähintään 3 työpäivää ennen aluksen saapumista avustusalueelle Väylävirastoon. Ennen klo 12:00 saapuneet anomukset pyritään käsittelemään kuluvan päivän aikana, myöhemmin saapuneet seuraavana päivänä virka-aikaan.

Täytettävä pdf- lomake

Väylävirasto on päivittänyt Suomen talvimerenkulku -julkaisun talvea 2023-2024 varten.

Tulevanakin jäänmurtokautena kaikilta aluksilta kysytään englanniksi hyväksymislauseke kansallisten merenkulkuviranomaisten jäänmurtoavustuksesta laatimista ohjeista sekä näiden noudattamisesta aluksen saapuessa ensimmäistä kertaa avustusalueelle.

On suositeltavaa, että alus tai varustamo antaa ilmoituksen ennen avustusalueelle saapumista sähköpostitse Turku Radioon ([email protected]). Vastaus vaikuttaa avustuksiin.

Pyydämme meklareita varmistamaan, että kaikille aluksille/varustamoille on toimitettu Suomen Talvimerenkulku 2023-2024 julkaisu ennen aluksen avustusalueelle saapumista. Varustamojen tulisi ottaa ohjeet huomioon rahtaussopimuksia laadittaessa. Julkaisu on tulostettavissa vasemmanpuoleisesta valikosta.

Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti alusten kansipäällystölle ja ne ovat SOLAS sääntöjen ja Merilain reittisuunnittelusta ja aluksen turvallisesta kulusta säädettyjen säännösten mukainen merenkulkujulkaisu, jossa annetaan tietoa ja ohjeistusta alukselle Itämeren erikoisoloista. Niissä on myös tarpeellista tietoa rahtaajille ja kaikille niille, jotka osallistuvat talviliikenteen sujuvuuden ja etenkin turvallisuuden varmistamiseen.

Koko talvimerenkulkujärjestelmän turvallisuuden sekä liikenteen sujuvuuden kannalta on tärkeää varmistua siitä, että oma alus tayttää vaatimukset ja oma miehistö noudattaa Suomen Talvimerenkulku 2023-2024 -julkaisun ohjeita.

Talvimerenkulku on yhteispeliä. 

Jäänmurtopalvelut

Jäänmurtopalveluilla tarkoitetaan jäissä tapahtuvaa alusten avustamista ja hinaamista. Väylävirasto on tehnyt jäänmurtopalvelusopimuksia Arctia Icebreaking Oy:n, Alfons Håkans Oy:n sekä muiden yksityisten hinaajayhtiöiden kanssa.

Arctia Icebreaking Oy ja muut palveluntuottajat vastaavat jäänmurtajiensa operointiin liittyviin kysymyksiin.