Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Juha-Pekka Hämäläinen

 • 029 534 3563

GRK Suomi Oy

projektipäällikkö

Markku Hokkanen

 • 050 056 1906

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi

Tiehanke Käynnissä Päijät-Häme

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja.

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi -hankealueen kartta
 • Suunnittelu
 • Rakentaminen alkaa 2021
 • Rakentaminen käynnissä
 • Rakentaminen valmistuu 2023
 • Viimeinen päällystekerros 2024
 • Takuuvaihe päättyy 2028

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2023
Kustannukset
26 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • Valtatien liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen
 • Parantaa pohjaveden suojausta tien alueella
 • Nostaa valtatieosuuden mitoitusnopeus 100 km/h ja liittymäalueilla 80 km/h.
 • Parantaa valtatietä 4 välillä Hartola-Oravakivensalmi niin, että se vastaa mahdollisimman pitkälle vuodelle 2040 ELY-keskuksen asettamaa tavoitetilaa valtatien 4 yhtenäisestä palvelutasosta
Infograafi karttakuvalla hankkeesta. Hankkeessa parannetaan 12 km tietä, rakennetaan 175 000 neliömetriä pohjavesisuojausta,uusia meluesteitä, uusia yksityisteitä, parempaa valaistusta.

Hanke lyhyesti

Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T -ydinverkkoon. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta kyseinen tieosuus on määritelty maanteiden pääväylien palvelutasoluokkaan I.

Hanke sijaitsee Vuorenkyläntien (mt 6134) liittymän ja Rusintien (mt 15056) pohjoisen liittymän välillä. Valtatien keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL 2013) osuudella ovat noin 6900 ajon/vrk ja raskaan liikenteen osuus on noin 15 %.
Valtatien toimivuus ja turvallisuus on heikko. Valtatie 4 on jaksolla kapea ja osittain myös mäkinen. Nykyisellään valtatien geometria ei täytä nykyohjeiden vaatimuksia ja sen liikenneturvallisuusolosuhteet eivät ole valtateiden edellyttämällä tasolla. Lisäksi valtatie sijaitsee suojaamattomana I-luokan pohjavesialueella. Nykyisin tiejaksolla on 80km/h nopeusrajoitus.
Hankkeessa rakennetaan valtatie pääosin entiseen maastokäytävään tietä leventäen. Nykyisen tien itäpuolelle rakennettavalle uudelle tielinjalle rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistapari Muikunlahden ja Kettuvuoren välille.

Tielle rakennetaan lisäksi pohjavesisuojausta, meluesteitä, valaistusta ja riista-aitaa sekä parannetaan valtatien liittymäjärjestelyitä karsimalla yksityistieliittymiä, mutta rakentamalla myös uusia.

Hankkeen yhteydessä parannetaan lisäksi erillisen rakennussuunnitelman mukaisesti valtatien 4 liittymien turvallisuutta Hartolan kohdalla. Tehtävät toimenpiteet sisältävät muun muassa nykyisten väistötilallisten liittymien muuttamisen kanavoiduiksi liittymiksi, joissa on kääntymiskaistat.

Hankkeen tavoitteet

Tärkeimpänä tavoitteena on valtatien liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen siten, että ohitusmahdollisuudet ja liittymien turvallisuus paranevat.

Hankkeessa toteutettavat pohjavesisuojaukset yhdeksän kilometrin matkalla vähentävät tien riskejä pohjavesille.

Lisäksi tavoitteena on nostaa valtatieosuuden mitoitusnopeus 100 km/h ja liittymäalueilla 80 km/h.

Tavoitteena on myös parantaa valtatietä 4 välillä Hartola-Oravakivensalmi niin, että se vastaa mahdollisimman pitkälle vuodelle 2040 ELY-keskuksen asettamaa tavoitetilaa valtatien 4 yhtenäisestä palvelutasosta.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Rakentaminen käynnistyi alkukesällä 2021 ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2023. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 miljoonaa euroa.

 

Kuva- ja videoupotukset eivät näy, jos et ole hyväksynyt evästeitä.

Siirry hankkeen kuvakansioon (Flickr)

Siirry videoon (YouTube)

Kuvia hankkeen etenemisestä

 

 

Työt etenevät hyvää vauhtia vk 25/2022

 

Ajankohtaista hankkeessa

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 20 / 37