Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi

Tiehanke Valmistunut Päijät-Häme

Hankkeessa parannettiin liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähennettiin pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja.

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi -hankealueen kartta
  • Suunnittelu
  • Rakentaminen alkaa 2021
  • Rakentaminen käynnissä
  • Rakentaminen valmistui 2023
  • Viimeinen päällystekerros 2024
  • Takuuvaihe päättyy 2028

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2023
Kustannukset
26 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Valtatien liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen
  • Parantaa pohjaveden suojausta tien alueella
  • Nostaa valtatieosuuden mitoitusnopeus 100 km/h ja liittymäalueilla 80 km/h.
  • Parantaa valtatietä 4 välillä Hartola-Oravakivensalmi niin, että se vastaa mahdollisimman pitkälle vuodelle 2040 ELY-keskuksen asettamaa tavoitetilaa valtatien 4 yhtenäisestä palvelutasosta
Infograafi karttakuvalla hankkeesta. Hankkeessa parannetaan 12 km tietä, rakennetaan 175 000 neliömetriä pohjavesisuojausta,uusia meluesteitä, uusia yksityisteitä, parempaa valaistusta.

Hanke lyhyesti

Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T -ydinverkkoon. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta kyseinen tieosuus on määritelty maanteiden pääväylien palvelutasoluokkaan I.

Hanke sijaitsi Vuorenkyläntien (mt 6134) liittymän ja Rusintien (mt 15056) pohjoisen liittymän välillä. Valtatien keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL 2013) osuudella ovat noin 6900 ajon/vrk ja raskaan liikenteen osuus on noin 15 %.
Valtatien toimivuus ja turvallisuus oli aikaisemmin heikko. Entinen valtatie 4 oli jaksolla kapea ja osittain myös mäkinen. Valtatien geometria ei täyttänyt nykyohjeiden vaatimuksia ja sen liikenneturvallisuusolosuhteet eivät olleet valtateiden edellyttämällä tasolla. Lisäksi valtatie sijaitsi suojaamattomana I-luokan pohjavesialueella. Lisäksi tiejaksolla oli 80km/h nopeusrajoitus.

Hankkeessa rakennettiin valtatie pääosin entiseen maastokäytävään tietä leventäen. Nykyisen tien itäpuolelle rakennetulle uudelle tielinjalle rakennettiin keskikaiteellinen ohituskaistapari Muikunlahden ja Kettuvuoren välille.

Tielle rakennettiin lisäksi pohjavesisuojausta, meluesteitä, valaistusta ja riista-aitaa sekä parannettiin valtatien liittymäjärjestelyitä karsimalla yksityistieliittymiä, mutta rakentamalla myös uusia.

Hankkeen yhteydessä parannettiin lisäksi erillisen rakennussuunnitelman mukaisesti valtatien 4 liittymien turvallisuutta Hartolan kohdalla. Tehtävät toimenpiteet sisälsivät muun muassa nykyisten väistötilallisten liittymien muuttamisen kanavoiduiksi liittymiksi, joissa on kääntymiskaistat.

Hankkeen tavoitteet

Tärkeimpänä tavoitteena oli valtatien liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen siten, että ohitusmahdollisuudet ja liittymien turvallisuus paranevat.

Hankkeessa toteutetut pohjavesisuojaukset yhdeksän kilometrin matkalla vähentävät tien riskejä pohjavesille.

Lisäksi tavoitteena oli nostaa valtatieosuuden mitoitusnopeus 100 km/h ja liittymäalueilla 80 km/h.

Hankkeen tavoitteena oli myös parantaa valtatietä 4 välillä Hartola-Oravakivensalmi niin, että se vastaa mahdollisimman pitkälle vuodelle 2040 ELY-keskuksen asettamaa tavoitetilaa valtatien 4 yhtenäisestä palvelutasosta.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Rakentaminen käynnistyi alkukesällä 2021 ja rakentaminen valmistui syksyllä 2023. Viimeinen hankkeeseen kuuluva päällystekerros toteutetaan kesällä 2024. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 26 miljoonaa euroa.

 

Kuva- ja videoupotukset eivät näy, jos et ole hyväksynyt evästeitä.

Siirry hankkeen kuvakansioon (Flickr)

Siirry videoon (YouTube)

Kuvia hankkeen etenemisestä

 

 

Valtatie valmistui syksyllä 2023 - katso videot

Lyhyt video valmistuneesta valtatiestä

Pitkä video valmistuneesta valtatiestä

Ajankohtaista hankkeessa

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 20 / 37