Hyppää sisältöön

Väyläviraston strategia

Väyläviraston strategia:

Toimiva ja turvallinen väyläverkko mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukyvyn, huoltovarmuuden ja kestävän kasvun

Väyläviraston työn ytimessä on varmistaa sujuva ja turvallinen väyläverkko asiakkaillemme muuttuvissa tilanteissa. Huolehdimme väylänpidon tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta hyödyntämällä monipuolisesti väyläverkon tilasta ja yhteiskunnan tarpeista kertyvää tietoa. Valitsemme toimenpiteet ja tuotamme ratkaisut aina vaikuttavuuteen perustuen. Turvallisuuden ymmärrämme laajasti: Yksittäisen kansalaisen matkasta aina valtakunnalliseen huoltovarmuuteen ja tietoturvallisuuteen saakka. 

Oikea-aikaisilla toimilla varmistamme kestävän liikenneinfran pitkälle tulevaan. Vastuullisuus merkitseekin meille ympäristövaikutusten ymmärtämisen lisäksi taloudellista tehokkuutta. Teiden, ratojen ja vesiväylien parissa työskentelee tuhansia ihmisiä. Hyvä yhteistyö, toimivat markkinat, osaava kumppaniverkosto sekä uudistuvat toimintatavat takaavat laadukkaat ratkaisut ja sen myötä hyvän asiakaskokemuksen väyläverkon käyttäjille ja väylien läheisyydessä asuville.

Väyläviraston toimintakulttuurin ytimen muodostavat henkilöstön kanssa yhteisesti sovitut arvot: asiantuntijuus, tehokkuus, yhteistyö ja luottamus. Näin haluamme toimia myös sidosryhmiemme ja asiakkaidemme kanssa.

Väyläviraston toiminta-ajatus:

Väylävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva keskushallinnon virasto, joka väylänpitäjänä vastaa tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta, kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä. Väylävirasto toimii asiakaslähtöisesti ja asiantuntemusta hyödyntäen. Viraston toiminta on ennakoivaa sekä tieto- ja riskiperusteista. Väyläviraston toimialueena on koko maa, jollei erikseen toisin säädetä. (Laki Väylävirastosta §1)