Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Keijo Heikkilä

  • 029 534 3582

Vt 4 liittymien parantaminen Simossa

Tiehanke Käynnissä Lappi

Hankkeen urakka-alue sijaitsee Perämeren rannikolla sijaitsevassa Simon kunnassa. Tavoitteena on parantaa valtatie 4:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta tie- ja liittymäjärjestelyillä.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2020-2023
Kustannukset
20 000 000
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

•    Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen eritasoliittymillä
•    Valtatielle 4 asetettujen tavoitteiden täyttäminen

Vt 4 liittymien parantaminen Simossa -infograafi. Tavoitteena turvallinen ja sujuva liikenne valtatiellä 4. Rakentaminen 2020-2021. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvallisemmat väylät. Liittymillä keskeinen merkitys alueen maankäytölle ja liikenteelle. Urakka hinta noin 20 miljoonaa euroa.

Hanke lyhyesti

Vt 4 liittymien parantaminen Simossa -hankkeeseen kuuluu Karsikon eritasoliittymän rakentaminen, joka on ensimmäinen rakennusurakka valtion vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion kohteista. Lisäksi hankkeeseen kuuluu Simon taajaman kohdan liittymäjärjestelyt sekä Ranuantien eritasoliittymän rakentaminen.

Hankkeen urakka-alueet:
-    Karsikon eritasoliittymä

 

Urakka sisältää uuden Karsikon risteyssillan rakentamisen, valtatien alittavan maantien rakentamisen, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, yksityisteitä sekä melunsuojausta. Työt käynnistyivät syyskuussa 2020 puuston poistolla ja kiertotien rakentamisella. Sillanrakennustyöt käynnistyivät talvikaudella, jolloin kiertotie otettiin käyttöön. Kaikki rakennustyöt saatiin tehtyä syksyyn 2021 mennessä. Urakan toteutti Destia Oy ja urakkahinta oli noin 3,4 miljoonaa euroa.

-    Ranuantien eritasoliittymä
-    Tie- ja liittymäjärjestelyt Simon keskustan kohdalla

 

Hankkeen tavoitteet

Valtatie 4:n liittymien parantaminen parantaa erityisesti liikenneturvallisuutta sekä päätien liikenteen sujuvuutta. Karsikon ja Simon keskustan liittymillä on keskeinen merkitys alueen maankäytön liikenteelle ja Ranuan liittymä yhdistää raaka-ainekuljetusten kannalta keskeiset seututiet päätieverkkoon ja sitä kautta rannikon teollisuuslaitoksiin ja satamiin.

Hanke nostaa lisäksi pääväyläverkkoon ja TEN-ydinverkkoon kuuluvan nelostien palvelutasoa välillä Oulu-Kemi lähemmäksi valtatielle asetettuja tavoitteita.
 

Eteneminen ja kustannukset

Tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen käynnistyi talvella 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2023. Ensimmäisenä aloitettiin Karsikon eritasoliittymän rakentaminen, joka käynnistyi loppuvuodesta 2020. Simon taajaman kohdan sekä Ranuantien eritasoliittymän rakennusvaiheeseen siirryttiin vuoden 2021 aikana.
Koko hankkeen kustannusarvio on 20 miljoonaa euroa, josta Karsikon osuuden urakkahinta on noin 3,4 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa