Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

siltainsinööri

Jari Nikki

 • 0295 022 816

siltainsinööri

Ari Salo

 • 0295 022 830

Siltatyöt Varsinais-Suomessa

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen alueella on 1 131 siltaa, joista huonokuntoisia on 106 kpl. Lisäksi tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on 564 kpl. Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi. Varsinais-Suomessa on useita korjauskustannuksiltaan suuria siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta.

Siltatyöt 2022

Vuonna 2022 peruskorjataan tai uusitaan Varsinais-Suomessa 10 siltaa. Lisäksi Lillholmenin sillan rakennustyöt jatkuvat viime vuodelta. Suurempien siltakohteiden lisäksi kesän kuluessa uusitaan myös putkisiltoja, tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä.  

Huonokuntoisten siltojen ohella Varsinais-Suomessa on 36 painorajoitettua siltaa. Tämä on suhteessa enemmän kuin muualla maassa. Kuntoperusteisia sillankorjaustarpeita on kuitenkin niin paljon, ettei rahoitus riitä painorajoitettujen siltojen uusimiseen / korjaamiseen. Sillan kantavuus ja kunto eivät korreloi keskenään läheskään kaikissa tapauksissa.

Varsinais-Suomen siltojen korjauksiin käytetään vuonna 2022 noin 13 M€. 

Merkittävimmät siltojen ja laitureiden uusimis- tai korjaushankkeet vuonna 2022

 • Lillholmenin silta, mt 12029 Parainen (uusiminen), jatkuu vuodelta 2021
 • Pakurlan silta, mt 2340 Paimio (uusiminen)
 • Kauhan silta, mt 2407 Salo (uusiminen)
 • Lietniemen silta, vt 9 Lieto (korjaus)
 • Joenperän silta, mt 2021 Mynämäki (uusiminen)
 • Koskisilta, mt 1835 Kemiönsaari (uusiminen)
 • Rajaojan silta, mt 1823 Salo (uusiminen)
 • Lohvon silta, mt 183 Salo (korjaus)
 • Piiliojan silta, mt 183 Salo (korjaus)
 • Särkänsalmen silta ja Särkänsalmen sillan virtausaukko, mt 189 Naantali

Kuvia korjattavista ja uusittavista silloista

Lillholmenin sillan työmaa talviauringossa.

Lillholmenin silta maantiellä 12029 Paraisilla uusitaan sillan huonon kunnon ja painorajoituksen vuoksi. 

Vuonna 2021 aloitetun sillan rakennustyöt jatkuvat. Uudesta sillasta tulee aiempaa pidempi ja sillan alikulkukorkeutta kasvatetaan 6 metriin. Siltaan on asennettu avattava läppäosa tätä korkeammille aluksille. Työt on aloitettu helmikuussa 2021 ja ne kestävät vuoden 2022 syksyyn saakka. Sillan uusimisen ajaksi liikenne on katkaistu siltapaikalla. 

Pakurlan sillan työmaa lopputalvella.

Pakurlan silta maantiellä 2340 Paimiossa uusitaan sillan huonon kunnon vuoksi. 

Uusi silta rakennetaan vanhan sillan eteläpuolelle ja maantien 2340 linjaus muutetaan uuden sillan mukaiseksi välillä maantie 2341 (Sukselantie) ja 181 (Kravinkuja). Sillan rakennustöiden yhteydessä rakennetaan kiertoliittymä maanteiden 2340 ja 181 liittymään. Rakennustyöt kestävät loppuvuoteen 2023 asti. Rakennustöiden aikana yleinen liikenne kulkee pääosin nykyisen sillan kautta, mutta uuden sillan päätyjen pohjarakennustöiden aikana ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle n. 4 kuukauden ajaksi. Kevyelle liikenteelle pystytään järjestämään väliaikainen kulkuyhteys työmaan läpi koko urakan ajan. 

Kauhan silta kirkkaana kevätpäivänä.

Kauhan silta maantiellä 2407 Salossa uusitaan teräsbetonisena laattakehäsiltana.

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Rakennusajaksi ajoneuvoliikennettä ja kevyttä liikennettä varten rakennetaan varatie ja varasilta. Nykyisen sillan 6,0 metrin hyötyleveys kasvaa 8,5 metriin.

Lietniemen silta alkukevään päivänä.

Lietniemen silta valtatiellä 10 Liedossa korjataan

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Sillan reunapalkit uusitaan ja ulokkeita levennetään 250 mm, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Liikenteen käytössä on pääosan ajasta kaksi kaistaa, liikenne voidaan rajoittaa yhdelle kaistalle arkisin klo 21-06. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla käytetään liikennevaloja tai käsiohjausta.

Joenperän silta aamukuuraisessa maisemassa.

Joenperän silta maantiellä 2021 Mynämäellä uusitaan

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Siltakannen purkutyön ja uuden kansielementin asennustyön ajaksi ajoneuvoliikenne maantiellä 2021 katkaistaan. Liikennekatkon ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle, liikennekatkon maksimikestoaika on 20 vrk ja katko sijoittuu aikavälille 6.6.-5.8.2022. Kevyelle liikenteelle järjestetään kulku työmaan välittömässä läheisyydessä. Liikennettä joudutaan rajoittamaan myös yhdelle kaistalle.

Koskisilta vehreänä kesäpäivänä.

Koskisilta maantiellä 1835 Kemiönsaaressa uusitaan

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Liikennettä haittaavat työt aloitetaan aikaisintaan 1.6.2022. Sillan päällysrakenne puretaan ja uusitaan kahdella teräsbetonielementillä. Liikennettä joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle, paikalla on tällöin liikennevalot tai käsiohjaus.

Lohvon silta aurinkoisena kesäpäivänä.

Lohvon silta maantiellä 183 Salossa korjataan

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Sillan reunapalkit uusitaan nykyisiä korkeampina ja rakenteita korjataan. Liikennettä joudutaan rajoittamaan töiden ajaksi yhdelle ajokaistalle, paikalla on tällöin liikennevalot tai käsiohjaus.

Piiliojan silta alkukesän vihreydessä.

Piiliojan silta maantiellä 183 Salossa korjataan

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Sillan reunapalkit uusitaan nykyisiä korkeampina ja rakenteita kunnostetaan. Liikennettä joudutaan rajoittamaan töiden ajaksi yhdelle ajokaistalle, paikalla on tällöin liikennevalot tai käsiohjaus.

Rajaojan silta poutaisena kesäpäivänä.

Rajaojan silta maantiellä 1823 Salossa uusitaan

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Nykyinen silta puretaan ja korvataan yhtenä teräsputkirumpuna nykyiselle paikalle. Rakennusajaksi ajoneuvoliikennettä ja kevyttä liikennettä varten rakennetaan varatie ja varasilta. Liikennettä joudutaan rajoittamaan töiden ajaksi yhdelle ajokaistalle, paikalla on tällöin liikennevalot tai käsiohjaus.

Särkänsalmen silta ja Särkänsalmen sillan virtausaukko, mt 189 Naantali

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Särkänsalmen siltaan rakennetaan uloke jalankulku- ja pyöräliikenteelle. Myös Särkänsalmen virtausaukko uusitaan. Liikennettä joudutaan rajoittamaan töiden ajaksi yhdelle ajokaistalle, paikalla on tällöin liikennevalot tai käsiohjaus. Virtausaukon uusimisen ajaksi liikenne maatiellä joudutaan sulkemaan.

Varsinaisten sillankorjauskohteiden lisäksi tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys. Vuoden aikana uusitaan myös putkisiltoja, jolloin yleensä tie joudutaan katkaisemaan muutaman päivän ajaksi ja liienne ohjataan kiertoteille maanteitä pitkin.

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Siltatöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY