Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhteydenotot Palauteväylän kautta (palautevayla.fi)

Siltatyöt Varsinais-Suomessa

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen alueella on 1 132 siltaa, joista huonokuntoisia on 100 kpl. Lisäksi tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on 560 kpl. Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi.

Siltatyöt 2023

Tänä vuonna Varsinais-Suomessa peruskorjataan 9 siltaa ja uusitaan 2 siltaa. Näistä merkittävin uusimiskohde on Kaarinasta Paraisille johtavan Mt180 varrella oleva Kuusistonsalmen silta. Myös viime vuonna aloitettu Pakurlan sillan rakennustyöt Paimiossa jatkuvat syksyyn 2023. Suurempien siltakohteiden lisäksi kesän kuluessa tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä.

Huonokuntoisten siltojen ohella Varsinais-Suomessa on 35 painorajoitettua siltaa. Tämä on suhteessa enemmän kuin muualla maassa. Kuntoperusteisia sillankorjaustarpeita on kuitenkin niin paljon, ettei rahoitus riitä painorajoitettujen siltojen uusimiseen / korjaamiseen. Sillan kantavuus ja kunto eivät korreloi keskenään läheskään kaikissa tapauksissa.

Korjauskohteita priorisoidaan mm. kiireellisyyden, kohteen liikenteellisen merkittävyyden ja käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. 

Varsinais-Suomen siltojen korjauksiin käytetään vuonna 2023 noin 8 M€.

Merkittävimmät siltojen ja laitureiden uusimis- tai korjaushankkeet vuonna 2023

  • Pakurlan silta, mt 2340 Paimio (uusiminen), jatkuu vuodelta 2022.
  • Kuusistonsalmen silta, mt 180 Kaarina (uusiminen)
  • Vesikosken silta, mt 213 Loimaa (korjaus)
  • Vanhan kirkon silta, mt 210 Loimaa (korjaus)
  • Köyliön silta, mt 12617 Loimaa (korjaus/kannen uusiminen)
  • Kauhanojan silta, mt 2815 Loimaa (korjaus)
  • Niinijoen silta, mt 12595 Loimaa (uusiminen)
  • Kytömäen I silta, mt 196 Uusikaupunki (korjaus)
  • Myllyojan silta, mt 12364 Uusikaupunki (korjaus)
  • Sorvaston silta, mt 2805 Koski TL (korjaus)

Kuvia korjattavista ja uusittavista silloista

Kesäinen Kuusistonsalmen silta rannalta katsottuna. Taitorakennerekisteri.

Kuusistonsalmen silta maantiellä 180 Paraisilla uusitaan sillan huonon kunnon vuoksi

Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle. Rakentamistyön ajaksi sillan itäpuolelle tehdään väliaikainen varasilta, jolle liikenne ohjataan työn aikana. Uuden sillan kannen leveys on 15,2 metriä ja hyötyleveys on 14,5 metriä, silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, se on kolmiaukkoinen ja sillan kokonaispituus on 105 metriä. Rakentamistyöt alkavat syksyllä 2023 ja jatkuvat vuoden 2024 ajan. 

Pakurlan sillan työmaa 10.1.2023. Valokuva Juuso Kallioinen / Sweco Finland Oy.

Pakurlan silta maantiellä 2340 Paimiossa uusitaan sillan huonon kunnon vuoksi

Vuonna 2022 aloitetun sillan rakennustyöt jatkuvat. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan eteläpuolelle ja maantien 2340 linjaus muutetaan uuden sillan mukaiseksi välillä maantie 2341 (Sukselantie) ja 181 (Kravinkuja). Sillan rakennustöiden yhteydessä on rakennettu kiertoliittymää maanteiden 2340 ja 181 liittymään. Kiertoliittymä otetaan käyttöön kesällä 2023. Siltatyömaan ohi kulkeva yleinen ajoneuvoliikenne ja jalankulkijat sekä pyöräilijät hyödyntävät vanhaa siltaa. Rakennustyöt kestävät loppuvuoteen 2023 asti.

Valokuva: Juuso Kallioinen / Sweco Finland Oy.

Vesikosken silta kirkkaana aurinkoisena kesäpäivänä. Taitorakennerekisteri.

Vesikosken silta maantiellä 213 Loimaalla korjataan

Työt alkavat lopputalvesta ja kestävät loppusyksyyn saakka. Sillan reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Liikenteen käytössä on kaksi ajokaistaa ja erillinen kevyen liikenteen väylä.

Vanhan kirkon silta alkusyksyn päivänä.

Vanhan kirkon silta maantiellä 210 Loimaalla korjataan

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Työt alkavat lopputalvesta ja kestävät loppusyksyyn saakka. Sillan reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Liikennettä joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle, paikalla on tällöin liikennevalot tai käsiohjaus.

Köyliön silta syksyisessä maisemassa. Taitorakennerekisteri.

Köyliön silta maantiellä 12617 Loimaalla korjataan ja puukansi uusitaan

Työt alkavat kesällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Siltakannen purkutyön ja teräspalkkien huoltomaalaus sekä asennustyön ajaksi ajoneuvoliikenne maantiellä 12617 katkaistaan. Liikennekatkon ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle, liikennekatkon maksimikestoaika on 14 vrk ja katko sijoittuu aikavälille 6.6.-5.8.2023. Myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä kyseisenä ajankohtana. Kiertotien pituus on n. 20 km. Liikennettä joudutaan rajoittamaan myös yhdelle kaistalle. 

Kauhanojan silta vehreänä kesäpäivänä. Taitorakennerekisteri.

Kauhanojan silta maantiellä 2815 Loimaalla korjataan

Työt alkavat kesällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Liikennettä haittaavat työt aloitetaan aikaisintaan 1.6.2023. Sillan päällysrakenne puretaan ja uusitaan. Lisäksi uusitaan reunapalkit ja kaiteet. Liikennettä joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle, paikalla on tällöin liikennevalot tai käsiohjaus.

Niinijoen silta aurinkoisena kesäpäivänä. Taitorakennerekisteri.

Niinijoen silta maantiellä 12595 Loimaalla uusitaan

Työt alkavat kesällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Nykyinen puusilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen laattasilta. Sillan uusimistyön johdosta on liikenne siirrettävä kiertotielle. Myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä kyseisenä ajankohtana. Kiertotien pituus on n. 7 km.

Kytömäen silta kesämaisemassa. Taitorakennerekisteri.

Kytömäen I silta maantiellä 196 Uudessakaupungissa korjataan

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Sillan reunapalkit uusitaan ja samalla siltaa levennetään n. puolimetriä. Lisäksi uusitaan päällysrakenteet ja kaiteet. Liikennettä joudutaan rajoittamaan töiden ajaksi yhdelle ajokaistalle, paikalla on tällöin liikennevalot tai käsiohjaus.

Myllyojan silta kesäpäivänä. Taitorakennerekisteri.

Myllyojan silta maantie 12364 Uudessakaupungissa korjataan

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Sillan reunapalkit, päällysrakenteet ja kaiteet uusitaan. Liikennettä joudutaan rajoittamaan töiden ajaksi yhdelle ajokaistalle.

Sorvaston silta alkukevään maisemassa. Taitorakennerekisteri.

Sorvaston silta maantie 2805 Koski TL:ssä korjataan

Työt alkavat kesällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Liikennettä haittaavat työt aloitetaan aikaisintaan 1.6.2023. Sillan päällysrakenne puretaan ja uusitaan. Lisäksi uusitaan reunapalkit ja kaiteet. Liikennettä joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle, paikalla on tällöin liikennevalot tai käsiohjaus.

Varsinaisten sillankorjauskohteiden lisäksi tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys.

Katso myös päällystystyöt Varsinais-Suomessa

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Siltatöistä tiedotetaan myös X:ssä @VarsinaisELY