Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhteydenotot Palauteväylän kautta (palautevayla.fi)

Siltatyöt Varsinais-Suomessa

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen alueella on 1 129 siltaa, joista uuden kuntoluokituksen mukaisesti huonokuntoisia on 100 kpl. Lisäksi tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on 378 kpl. Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi. Varsinais-Suomessa on useita korjauskustannuksiltaan suuriakin siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta.

Huonokuntoisten siltojen ohella Varsinais-Suomessa on 34 painorajoitettua siltaa. Tämä on suhteessa enemmän kuin muualla maassa. ELY-keskus pyrkii uusimaan muutamia painorajoitettuja siltoja vuosittain. Sillan kantavuus ja kunto eivät korreloi keskenään läheskään kaikissa tapauksissa.

Korjauskohteita priorisoidaan mm. kiireellisyyden, kohteen liikenteellisen merkittävyyden ja käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. 

Siltatyöt 2024

Tänä vuonna Varsinais-Suomessa peruskorjataan 3 siltaa ja uusitaan 2 siltaa. Viime vuonna aloitetuista siltahankkeista jatkuvat Kuusistonsalmen sillan uusiminen Kaarinassa ja kesken jääneet kolmen siltakohteen loppuun saattamiset Loimaalla. ELY-keskusten siltahankkeiden lisäksi Varsinais-Suomessa jatkuu Väyläviraston vetämä jättihanke, jossa uusitaan Paraisilla olevat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat. Edellä mainittujen siltojen uusimisten ja peruskorjausten lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii putkisiltoja sekä tekee myös pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia ja erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä. 

Varsinais-Suomessa tämän vuoden siltojen korjauksiin käytetään vuonna 2024 noin 6,7 M€. Lisäksi Kuusistonsalmen sillan uusimiseen on varattu tälle vuodelle 5,3 M€. 

Merkittävimmät siltojen ja laitureiden uusimis- tai korjaushankkeet vuonna 2024

 • Kuusistonsalmen silta, mt 180 Kaarina (uusiminen), jatkuu vuodelta 2023
 • Mökköisten silta, mt 12603 Loimaa (uusiminen)
 • Haalin silta, mt 2407 Salo (uusiminen)
 • Kostiaisten silta, mt 2051 Laitila (korjaus)
 • Nihdin silta, mt 12403 Mynämäki (kannen uusiminen)
 • Kukolan silta, mt 2020 Mynämäki (korjaus)

Saaristotiellä (mt 180) on käynnissä kolme suurta tietyömaata, kun Kuusistonsalmen, Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat uusitaan. Tietyömaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus ja lisäksi on muita työmaanaikaisia liikennejärjestelyjä. Ajantasaiset tiedot työmaiden liikennejärjestelyistä kannattaa tarkistaa etukäteen hankkeiden verkkosivuilta. Lisäksi Kirjalansalmen sillan kohdalla on käytössä mm. alennettu nopeusrajoitus ja liikennevalot. Liikennejärjestelyistä aiheutuu haittaa tienkäyttäjille, joten kannattaa varata riittävästi matka-aikaa. 

Saaristotien siltahankkeita lukuun ottamatta tänä vuonna toteutettavat siltakohteet sijaitsevat vähäliikenteisemmillä teillä, eivätkä ne ole liikenteellisesti yhtä haastavia. Osa tämän vuoden kohteista toteutetaan kuitenkin siten, että liikenne ohjataan kiertotielle töiden ajaksi. Kiertoreiteistä aiheutuu tienkäyttäjille matkan ja matka-ajan pidennyksiä. 

Kuvia korjattavista ja uusittavista silloista

Ilmakuva Kuusistonsalmen sillasta ja sen vierellä olevasta työmaasta, jossa uuden sillan rakentaminen on käynnissä.

Kuusistonsalmen silta maantiellä 180 Paraisilla uusitaan sillan huonon kunnon vuoksi.

Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle. Rakentamistyön ajaksi sillan itäpuolelle on rakennettu väliaikainen varasilta, jonne liikenne on ohjattu. Uuden sillan kannen leveys on 15,2 m ja hyötyleveys on 14,5 m. Silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, se on kolmiaukkoinen ja sillan kokonaispituus on 105 m. Vanha silta on purettu, ja uuden sillan rakentaminen on käynnissä. Työt jatkuvat syksyyn 2024. Lisätietoa hankkeen verkkosivuilla

Kuusistonsalmen sillan sijainti kartalla (google.com)

Mökköisten silta kuvattuna Niinijoen rannalta käsin.

Mökköisten silta maantiellä 12603 Loimaalla uusitaan sillan huonon kunnon vuoksi. 

Työt alkavat keväällä ja valmistuvat loppusyksystä. Mökköisten silta joudutaan mt 12603 osalta katkaisemaan siltatöiden ajaksi vanhan sillan purkutöiden käynnistyessä. Uusi rakennettava silta on tyypiltään jännitetty betoninen ulokepalkkisilta. Liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle mt 12603 (Auvaistentie) – mt 210 (Oripääntie) - mt 2101 (Haaroistentie) kautta. Myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Kiertotien pituus on noin 9 km. Liikennemäärä sillalla on alle 40 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Mökköisten sillan sijainti kartalla (google.com)

Haalin silta kirkkaana aurinkoisena kesäpäivänä.

Haalin silta maantiellä 2407 Salossa uusitaan.

Työt alkavat keväällä ja valmistuvat kesällä. Siltapaikan viereen rakennetaan varasilta, jolle liikenne ohjataan töiden ajaksi. Varasillan kautta kulkeva kiertotie on yksikaistainen ja paikalle tulee liikennevalo-ohjaus. Vanha Haalin silta puretaan ja samalle paikalle rakennetaan uusi silta. Uudesta sillasta ei tule nykyisen sillan tapaan puukantinen, vaan vanhan tilalle rakennetaan teräsbetoninen ulokelaattasilta. Vanhan sillan hyötyleveys on 7 m, ja uudella sillalla hyötyleveys tulee olemaan 8,5 m.

Haalin sillan sijainti kartalla (google.com)

Kostiaisten silta kesäisenä päivänä.

Kostiaisten silta maantiellä 2051 Laitilassa korjataan.

Työt alkavat keväällä ja valmistuvat loppusyksystä. Sillan reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Liikennettä joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle, jolloin liikennettä ohjataan liikennevaloin tai käsiohjauksella. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua liikennevaloihin pysähtymiseen ja lyhyeen odotusaikaan. Korjauskohteen vieressä oleva kevyen liikenteen silta on käytössä koko korjaustyön ajan. Liikennemäärä sillalla on noin 1 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Kostiaisten sillan sijainti kartalla (google.com)

Nihdin silta kesäisessä maisemassa.

Nihdin silta maantiellä 12403 Mynämäellä korjataan ja puukansi uusitaan.

Työt alkavat kesällä ja valmistuvat alkusyksystä. Sillan kannen purkutyön, teräspalkkien uusimisen sekä uuden kannen asennustyön ajaksi ajoneuvoliikenne maantiellä 12403 katkaistaan. Liikennekatkon ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle. Liikennekatkon maksimikestoaika on 14 vuorokautta ja katko sijoittuu aikavälille 3.6.-31.7.2024. Jalankulkijoille ja pyöräilijöillä järjestetään siltapaikan ohi kevyen liikenteen ylityspaikka. Kiertotien pituus on n. 9 km. Liikennettä joudutaan töiden aikana rajoittamaan myös yhdelle kaistalle. 

Nihdin sillan sijainti kartalla (google.com)

Kukolan silta vehreänä kesäpäivänä.

Kukolan silta maantiellä 2020 Mynämäellä korjataan.

Työt alkavat keväällä ja kestävät syksyyn saakka. Sillan reunapalkit uusitaan ja samalla siltaa levennetään puoli metriä. Lisäksi uusitaan päällysrakenteet ja kaiteet. Liikennettä joudutaan rajoittamaan töiden ajaksi yhdelle ajokaistalle, jolloin paikalla on liikennevalot tai käsiohjaus.

Kukolan sillan sijainti kartalla (google.com)

Putkisiltojen uusimiset

Vuosina 2024–2025 toteutetaan erillinen putkisiltojen uusimisurakka, jossa 8 putkisiltaa uusitaan Varsinais-Suomessa. 

Putkisiltakohteet: 

 • Pokanojan silta, mt 12610, Loimaa
 • Liutin silta, mt 12465, Pöytyä
 • Hallin silta, mt 12349, Koski TL
 • Sianojan silta, mt 12339, Salo
 • Puoljoen silta, mt 2801, Somero
 • Kuritun silta, mt 280, Somero 
 • Lahnajärven silta, mt 110, Salo
 • Hiekan silta, mt 12488, Laitila

Kohteiden toteutusaikataulu ei ole vielä tiedossa. 
Putkisillan uusiminen kestää yleensä noin pari viikkoa. Putken vaihdon ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle. Joissain kohteissa kiertotie rakennetaan putkisillan viereen. Pienemmissä kohteissa liikennekatko on yleensä pari päivää, mutta isommissa kohteissa jopa viikko. 

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Siltatöistä tiedotetaan myös X:ssä @VarsinaisELY