Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Linda Niskanen

  • 0295 026 124

Valtatie 23 Karvion kanavan kohdalla

Valtatie 23 kuuluu tärkeisiin itä-länsi-suuntaisiin poikittaisyhteyksiin. Heinävedellä tie ylittää Karvion kanavan ja Karvionkosken 160 metrin pituisella sillalla. Pohjois-Savon ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 23 parantamiseksi Karvion kanavan kohdalla.

Tutustu suunnitelmaluonnoksiin 11/2020 Finnmap Infran sivuilla

Karvion kanava ja silta ruskan värittämässä maisemassa.

Suunnitelman lähtökohdat

Valtatie 23 toimii poikittaisena yhteytenä länsirannikolta Keski-Suomen kautta Joensuuhun.  Varkauden ja Viinijärven välisellä osuudella tie toimii keskeisenä väylänä Pohjois-Karjalan alueen ja Varkauden seudun elinkeinoelämän raaka-aine- ja tavarakuljetuksille.

Valtatie 23 kuuluu Karvion kohdalla suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV). Nykyinen Karvion silta on kuitenkin hyvin kapea, eikä se sovellu suurimmille ja painavimmille erikoiskuljetuksille. Lisäksi jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat kulkemaan kapealla sillalla ajoneuvoliikenteen seassa, mikä aiheuttaa vaaratilanteita.

Valtatien 23 parantamiseksi välillä Varkaus - Viinijärvi on laadittu tiesuunnitelma, joka on hyväksytty Liikennevirastossa (nyk. Väylävirasto) helmikuussa 2014 lukuun ottamatta Karvion kohtaa. Nyt laadittava tiesuunnitelma kattaa Karvion kanavan ylittävän uuden sillan ja tiejärjestelyt sillan molemmin puolin.

Suunnitelman sisältö

Tiesuunnitelmassa esitetään valtatien 23 uuden sillan rakentaminen Karvion kanavan yli. Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan pohjoispuolelle. Nykyinen silta jää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön.

Uuden sillan vuoksi valtatien linjausta muutetaan Takunlahdentien ja Luostarintien välisellä osuudella. Lisäksi suunnitellaan tarvittavat katu- ja yksityistieyhteydet sekä joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt.

Suunnitelman tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden sekä elinkeinoelämän logististen yhteyksien parantuminen. Myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus paranee.

Suunnittelun eteneminen ja vuorovaikutus

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt syksyllä 2019. Suunnitelma valmistuu huhtikuussa 2021.

Tutustu suunnitelmaluonnoksiin 11/2020 Finnmap Infran sivuilla (https://projektit.finnmap-infra.fi/vt23karvio/)

Tiesuunnitelmaa laaditaan vuorovaikutuksessa asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi tiesuunnitelmasta ei järjestetä perinteistä yleisötilaisuutta. Sen sijaan suunnitelmaluonnoksia tullaan esittelemään verkossa syksyllä 2020. Tästä tiedotetaan lisää syksyn aikana. Suunnittelijoihin voi olla yhteydessä koko suunnittelun ajan.

 Lue lisää tietosuojakäytänteistämme ELY-keskuksen sivuilta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely