Hyppää sisältöön

Satakunnan suunnitteluhankkeet

Satakunnalle ominaista ovat satamat ja satamaliikenne sekä maa- ja metsätalouden kuljetukset. Alueella on myös paljon teollisuutta ja siihen liittyviä kuljetuksia. Uusiutuviin energiamuotoihin panostetaan paljon. Satakunnassa on paljon alempaa tieverkkoa ja seutujen välistä liikennettä. Merkittävimmillä väylillä palvelutasoa on parannettu viime vuosina, mutta edelleen useat alueelle tärkeät hankkeet odottavat toteutusrahoitusta.

Satakunnassa on rikas kulttuuriperintö ja monimuotoinen luonnonympäristö. Etenkin vanhoja kiviholvisiltoja on runsaasti. Ne eivät vastaa kantavuudeltaan nykyisiä raskaan liikenteen painoja, mutta niiden uusiminen on usein haastavaa. Myös huonokuntoisia ja tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on paljon. Satakunnan liikenneturvallisuus on muuhun maahan verrattuna heikommalla tasolla.

Lähivuosien suunnittelu Satakunnassa painottuu keskeisiin pääteihin. Valtatien 8 osalta Eurajoen kohdan tiesuunnitelma on aloitettu ja lähivuosien aikana pyritään saamaan valtatie 2 Porin kohdan parantaminen valtakunnalliseen suunnitteluohjelmaan. Pienempien toimenpiteiden osalta painotetaan seudullisten liikenneturvallisuussuunnitelmien toteuttamista. Siltojen ja tierakenteen parantamissuunnitelmia toteutetaan tarpeen ja rahoituksen mukaan. 

 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2020–2023.