Hyppää sisältöön

Storsandsundsvägen–Spangarvik tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pedersöre

Ratasuunnitelma koskee Pedersören kunnassa sijaitsevia Storsandsundsvägenin ja Spangarvikin tasoristeyksiä.

Storsandsundsvägenin tasoristeys.

Hankkeen taustat

Väylävirasto päätti 12.2.2019 käynnistää ratasuunnitelman laatimisen Pedersören kunnassa sijaitsevien Storsandsundsvägen–Spangarvika -tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeykset sijaitsevat Pedersöressä Pännäinen–Pietarsaari -rataosalla ratakilometrillä 525+629 – 525+962.

Storsandsundsvägen kuuluu parantamisohjelman 65 tasoristeyksen joukkoon.

Hankeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman laatimisen tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeyksiä voidaan joko parantaa tai poistaa tai järjestää kulku korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen "Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014)" kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu alueen lehdissä (Österbottens Tidning ja Pietarsaaren Sanomat) sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

 

Väylävirasto järjesti suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden 13.8.2019 Pedersören kunnantalolla. Samassa tilaisuudessa esiteltiin asemakaavan muutosluonnos ja Storsandsundsvägenin suunnitelmaluonnos.

Yleisötilaisuuden esittelyaineisto lötyy sivun  vasemmasta reunasta.

Ratasuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävänä Pedersören kunnan ilmoitustaululla 30 päivää 15.1. – 13.2.2020 välisen ajan.

 

Liikenne- ja viestintävirasto on 25.11.2020 päätöksellään TRAFICOM/436124/05.02.03 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Storsandsundsvägen – Spangarvik tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pedersöre.

Ratasuunnitelman hyväksymispäätös on ollut nähtävillä 15.12.2021- 21.01.2121 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla http://www.vayla.fi/kuulutukset