Storsandsundsvägen–Spangarvik tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pedersöre

Ratasuunnitelma koskee Pedersören kunnassa sijaitsevia Storsandsundsvägenin ja Spangarvikin tasoristeyksiä.

Storsandsundsvägenin tasoristeys

Hankkeen taustat

Väylä päätti 12.2.2019 käynnistää ratasuunnitelman laatimisen Pedersören kunnassa sijaitsevien Storsandsundsvägen–Spangarvika -tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeykset sijaitsevat Pedersöressä Pännäinen–Pietarsaari -rataosalla ratakilometrillä 525+629 – 525+962.

Storsandsundsvägen kuuluu parantamisohjelman 65 tasoristeyksen joukkoon.

Hankeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman laatimisen tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeyksiä voidaan joko parantaa tai poistaa tai järjestää kulku korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen "Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014)" kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu alueen lehdissä (Österbottens Tidning ja Pietarsaaren Sanomat) sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Väylä järjestää suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Sivu päivitetty 09.07.2019