Storsandsundsvägen–Spangarvik tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pedersöre

Ratasuunnitelma koskee Pedersören kunnassa sijaitsevia Storsandsundsvägenin ja Spangarvikin tasoristeyksiä.

Storsandsundsvägenin tasoristeys

Hankkeen taustat

Väylä päätti 12.2.2019 käynnistää ratasuunnitelman laatimisen Pedersören kunnassa sijaitsevien Storsandsundsvägen–Spangarvika -tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeykset sijaitsevat Pedersöressä Pännäinen–Pietarsaari -rataosalla ratakilometrillä 525+629 – 525+962.

Storsandsundsvägen kuuluu parantamisohjelman 65 tasoristeyksen joukkoon.

Hankeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman laatimisen tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeyksiä voidaan joko parantaa tai poistaa tai järjestää kulku korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen "Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014)" kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu alueen lehdissä (Österbottens Tidning ja Pietarsaaren Sanomat) sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

 

Väylävirasto järjesti suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden 13.8.2019 Pedersören kunnantalolla. Samassa tilaisuudessa esiteltiin asemakaavan muutosluonnos ja Storsandsundsvägenin suunnitelmaluonnos.

Yleisötilaisuuden esittelyaineisto lötyy sivun  vasemmasta reunasta.

Ratasuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä Pedersören kunnan ilmoitustaululla 30 päivää 15.1. – 13.2.2020 välisen ajan osoitteessa Pedersören kunnantalo, tekninen virasto, Skrufvilankatu 2, Pännäinen sekä sähköisenä osoitteessa www.pedersore.fi/ajankohtaista.

Ratasuunnitelma-aineisto on ladattavissa myös oheisesta linkistä

https://liikennevirasto.sharefile.eu/share/view/sc5ab677ddc846068/fo0d8925-cfc6-4154-a12b-ea4247f7d7c7

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Pedersören kuntaan, Skrufvilankatu 2, FI-68910 Pännäinen ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.01.2020