Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

liikennejärjestelmä­asiantuntija

Piritta Keto

 • 0295 022 763

Mt 110 viisaan liikkumisen hanke

Tiehanke Valmistunut Varsinais-Suomi

Maantiellä 110 (Uudenmaantie) toteutettiin viisaan liikkumisen hanke Turun Hämeenkadulta Kaarinan Piikkiöön. Hankkeessa toteutettiin lukuisia kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita parantavia toimenpiteitä vuosien 2019-2020 aikana. Hanke toteutettiin osana Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelmaa. Kaupunkien katuverkolle osuvista toimenpiteistä vastaavat Turun ja Kaarinan kaupungit ja maantieosuudelle sijoittuvista toimenpiteistä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankkeen yhteydessä toteutettiin myös liikkumisen ohjausta Turun seudun kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian toimesta. Lisäksi maantien 110 pyöräilyn viitoitus uusittiin erillisessä MAL-hankkeessa Hämeenkadulta Piikkiön keskustaan.

Hanke käynnistyi toukokuussa (vk 22) 2019 ja kesti noin vuoden. Maantie 110 on Turun seudulla ensimmäinen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen laaja-alainen parantamiskohde. Tie on Turun tärkeimpiä seudullisia työmatkapyöräilyn reittejä. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kestävien kulkumuotojen suosiota arjen liikkumisessa. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 2,5 M€, josta ELY-keskuksen osuus on 1,4 M€.      

ELY-keskuksen toimenpiteet kohdistuivat välille Eteläkaaren eritasoliittymä - Piikkiön keskusta. 

Karttakuva ELY-keskuksen suunnitteleman ja toteuttaman osuuden sijainnista.

ELY-keskuksen toimenpiteet jalankulun ja pyöräilyn osalta

 • Pyörätien leventäminen maantien pohjoispuolella välillä Eteläkaaren eritasoliittymä – Saaristotien liittymä ja maantien eteläpuolella välillä Eteläkaaren eritasoliittymä – Kaarningonpolku
 • Pyöräteiden siirtäminen kauemmas alikulkujen edestä 7 kohdassa 
 • Piispanristin alikulun kuivatuksen parantaminen
 • Piispanristin liittymäalueen jäsentäminen ja uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen puuttuvilta osin
 • Uudet valo-ohjatut suojatiet Uudenmaantien ylitykseen Nurkkalankadun, Piispanristintien ja Paraistentien liittymiin  
 • Pyöräilijöille odotuskaiteet liikennevaloliittymien kohdalle
 • Pohjoispuolen pyörätiellä erotetaan kulkusuunnat toisistaan ajoratamaalauksin
 • Pyöräilijöiden laskentapylväs Piispanristille 
 • Uusi suojatie ja suojatiesaareke Tuorlan kohdalle
 • Väistämisvelvollisuutta ilmaisevat ajoratamaalaukset ja liikennemerkit mm. alikulkuihin
 • Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen ajoradan tasoon kahden alikulun kohdalla

Lisäksi pyörätie päällystettiin uudelleen välillä Eteläkaaren eritasoliittymä – Kaarinan keskusta pohjoisen puolelta pyörätien leventämisen yhteydessä v. 2019 ja eteläpuolen osalta v. 2020. 

Jalankulku- ja pyöräilyväylän pieniä parantamistoimenpiteitä toteutettiin myös Saaristotien liittymän ja Piikkiön keskustan välillä. Muun muassa näkyvyyttä parannettiin alikulkujen kohdalla viemällä pyörätietä kauemmas alikulun suulta ja Tuorlan kohdalle tuli suojatieylitys sekä suojatiesaareke.

ELY-keskuksen toimenpiteet joukkoliikenteen osalta

 • Eteläkaaren eritasoliittymän ja Saaristotien liittymän välillä kaikki linja-autopysäkkisyvennykset päällystettiin ja korotettiin sekä varustettiin lasikatoksella
 • Jalankulkuyhteyksiä jalankulku- ja pyörätieltä pysäkeille päällystettiin 
 • Piispanristillä siirretättiin Turun suunnan pysäkin paikkaa lähemmäs Piispanristintietä
 • Piispanristin Turun suunnan pysäkille uusi pyöräparkki
 • Joitakin pysäkkikatoksia ja jalankulkuyhteyksiä pysäkeille parannettiin myös Saaristotien ja Piikkiön keskustan välisellä osuudella

ELY-keskuksen toimenpiteet viitoituksen uusimisen osalta

 • Pyöräilyn viitoitus uusittiin uuden tieliikennelain mukaisilla pyöräilyviitoilla Eteläkaaren eritasoliittymän ja Piikkiön keskustan välillä.

Valonia toteutti hankkeen yhteydessä liikkumisen ohjausta

Tienkäyttäjiä informoitiin rakentamisen aikana kohteissa tapahtuvista muutostöistä maastossa tavanomaisella työmaanaikaisella liikenteen ohjauksella sekä Valonian toteuttamilla ikonigrafiikkaan perustuvilla opasteilla. Näiden opasteiden viestintä perustui visuaalisiin ja selkeisiin kyltteihin, jotka ovat helposti omaksuttavia äidinkieleen katsomatta. Tarkoituksena oli kertoa, miksi kunnostusta tehdään, millä aikataululla ja mitä parannusten jälkeen on luvassa. Lisäksi muutostöistä kerrottiin Turun kaupunkiseudun liikkumisen sivustolla kulje.fi:ssä.